”Jag är ingen diagnos – jag är en människa”

reportage | 2010-08-03

Under en diskussion på fredagen, i Pridehouse, träffades representanter från Kön, Identitet, Mångfald (KIM), RFSL och RFSL Ungdom, för att diskutera förslagen efter Socialstyrelsens utredningen, ”Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar”. Lite senare samma dag, hölls en partiledardebatt där man var överens om att slopa kravet på tvångssterilisering, oavsett vilka som vinner valet.

I sin motivering till varför Socialstyrelsen vill häva lagen om tvångssterilisering hänvisar man till FN:s Yogyakarta-principer om mänskliga rättigheter i förhållande till sexuell läggning och könsidentitet: ”Ingen skall bli tvingad att undergå en medicinsk process, inkluderad könskorrigerande operationer, sterilisering eller hormonell terapi som krav för lagligt erkännande för deras könsidentitet.”

  • Rätten till god vård innefattar alla, sade Linda Almqvist, jurist vid Socialstyrelsen och utredningens författare.

Generellt är hon nöjd med utredningens resultat. Däremot understryker hon att vissa frågor inte har belysts tillräckligt i den aktuella utredningen, på grund av tidsbrist. Detta omfattar frågor gällande barn och ungdomar.

Inför fulla hus, samma dag, hölls en partiledardebatt, där riksdagspartiernas ledare fanns representerade, alla utom KD:s Göran Hägglund. Partiledarna var överens (DN, 31 juli 2010) om att kravet på tvångssterilisering kommer att ändras efter valet. Fredrik Reinfeldt (M) var dock lite försiktig i sina löften och sade att han inte var helt främmande för en ändring i lagstiftningen, gällande Socialstyrelsens krav - jämfört med de rödgröna partiernas mer raka linje: ”Så fort vi kommer till makten ska vi ta bort de hinder och försvårande omständigheter som finns idag, transpersoners rätt till vård ska garanteras”, sade Lars Ohly (V), enligt DN.

Maria Sundin, från RFSL och KIM, diskuterar insnöad diagnoskod inom vården. Foto: Marie Wenger

Under samtalet i Pridehouse diskuterades även diagnoskodens vara eller icke vara.

Socialstyrelsen föreslår även i sin utredning att personer som fått diagnosen ospecifierad könsidentitetsstörning, även ska kunna genomgå könskorrigerande behandling. Idag sätter diagnoskoden stopp, då könskorrigerande behandling normalt ges till personer som fått diagnosen transsexualism, F64.0. Detta innebär generellt att personer som fått diagnosen ospecifierad könsidentitetsstörning, F64.9, inte får någon ytterligare behandling.

  • Diagnoskoden faller på sin egen orimlighet. Man kan inte ge vård utifrån kod, utan symptom, sade Linda Almqvist.

Diagnosen transsexualism, är därmed avgörande om patienten ska få behandling. Under utredningen är det därför vanligt att man ljuger om sina symptom för att få diagnosen, F64.0. Om behandling uteblir kan detta innebära en patientsäkerhetsrisk där man, enligt Socialstyrelsen, sett många fall av självmedicinering av hormoner.

  • Det här är självklart inte bra, men för många enda utvägen, sade Linus Hedlund, RFSL Ungdom.

Maria Sundin, från RFSL och KIM, menar att vården är alltför insnöad på hur man läser av diagnosen och att transpersoner måste sluta ljuga för att uppfylla symptomen.

  • Jag är ingen diagnos – jag är en människa, sade Maria Sundin.

Socialstyrelsens utredning, som presenterades i slutet av juni, innehåller krav på en reform av lagen, från 1972, om juridisk fastställelse av könstillhörighet. Lagen innefattar bland annat krav på att man ska vara ogift, svenskt medborgarskap, 18 år-gräns och tvångssterilisering. Socialstyrelsen vill se en förändring på samtliga punkter. Man föreslår även att det ska vara tillåtet att frysa ner könsceller på samma villkor som ges för andra grupper.

Text: Linn Nilsson
Foto: Marie Wenger

Läs mer:

Heteronormen styr inom svensk vård (Amnesty Press 28 juli)

Socialstyrelsens utredning: Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar

Amnesty Press på Pride:

"Varje morgon när jag vaknar frågar jag mig själv om jag kommer att överleva dagen" (Amnesty Press 2 augusti)

Rapport från ett karnevalståg (Amnesty Press 31 juli)

Från allsex till homoidentitet (Amnesty Press 29 juli)

Okunskap leder till avvisningar (Amnesty Press 27 juli)

reportage | 2010-08-03