Amnesty i Pride-tåget

reportage | 2002-09-12

Det har blivit en tradition för svenska Amnesty att manifestera homosexuellas mänskliga rättigheter genom att gå med i Pride-tåget på Stockholms gator. Tåget är en av höjdpunkterna under den årligen återkommande Stockholm Pride Festival.

Arbetet i Amnestys homogrupp låg tyvärr nere när tiden kom för att förbereda årets deltagande. Istället tog juristgruppen i Stockholm initiativet och samlade ett tiotal personer som tågade under Amnestys banderoll.
Stämningen var mycket hög bland de tusentals människor som kantade paradvägen och Amnestys informationsmaterial gick åt som smör i solsken. Nyttiga lärdomar inför nästa år är att heltäckande orange overaller är ganska plågsamma en het sommardag och att stora banderoller utgör ett väldigt bra vindfång och kräver mycket handfast övertalning för att röra sig i samma riktning som tåget.

Även om det är lätt att glömma i ett soligt sommar-Stockholm så lever många homosexuella i världen i en skrämmande verklighet av diskriminering, förföljelse och fysiska övergrepp fjärran från glada parader. Därför är det viktigt att deltagandet i en parad bara blir en liten del i ett stort och enträget arbete med att visa världens alla stater att diskriminering och övergrepp är oacceptabla och att det inte duger att förneka homosexuellas existens eller tiga ihjäl deras problem.

reportage | 2002-09-12