Dom inom två veckor mot Johan Persson och Martin Schibbye

reportage | 2011-12-07

Innan jul kommer dom falla i målet mot Johan Persson och Martin Schibbye. Det sade domaren när han ajournerade förhandlingarna den 7 december. Torsdagen var försvarets andra och avslutande dag vid rättegången i Addis Abeba.

Försvaret vädrar morgonluft efter två dagars förhandlingar i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Diskussionen med åklagare och domare handlade mest om detaljer rörande journalistik, och åtalspunkterna om terrorism berördes knappt.

  • Man kan inte vara annat än nöjd som försvarare när frågorna från åklagare och domare nästan inte alls handlar om åtalet, sade Martin Schibbye och Johan Perssons svenska advokat Thomas Olsson.
    Han menar att större delen av vittnesutfrågningarna kom att cirkulera kring deras story, och framförallt om Lundin Oil. Flera detaljer i det sammanhanget diskuterades under lång tid.

Johan Perssons pappa Kjell Persson och Jens Odlander från svenska ambassaden i Etiopien.

Även Carl-Henrik Eherencrona, UD:s rättsombud, tyckte att försvaret lyckats väl.
- Jag har väldigt svårt att se att något syfte att stödja terrorism har bevisats från åklagarens håll, sade han.

Under dessa rättegångsdagar syntes det inte till många internationella diplomater och få utländska journalister var där. Endast nyhetsbyrån AFP och Voice of America bevakade.

De två svenskarna fick gott om tid att ge sin version av händelserna. Martin Schibbye började med att lämna en halvtimmeslång berättelse. Han förklarade mycket vältaligt sin bakgrund, sin syn på journalistiskt arbete, hur resan till Etiopien gick till och hur de greps. Därefter vittnade Johan Persson om exakt samma sak.

Svenskarna uppgav båda att de rest in i Etiopien illegalt med en chaufför de betalat 2 000 dollar till. Syftet var att möta ONLF-gerillan för att därefter intervjua ONLF:s ledning om oljebolaget Lundin Oils kopplingar och verkningar i Ogaden-provinsen, där en stor del av befolkningen är somalier.

Därefter hördes försvarets första vittne: Mattias Göransson, chefredaktör på magasinet Filter, som var beställare av Johan och Martins reportage från Ogaden.
Mattias Göransson förhördes i nästan en timme och frågorna cirkulerade nästan uteslutande kring vad svenskarna skulle skriva själva reportaget om. Många frågor handlade explicit om Lundin Oil och dess intressen i Etiopien. Samma sak skedde senare med vittnet Magnus Laupa, som arbetat med Johan Persson i fyra år och med Martin Schibbye i ett år. Efter Mattias Göranssons vittnesmål gjorde Johan tummen upp mot Mattias.

Under andra dagen hördes två erfarna journalister om hur det är att arbeta som journalist i konfliktzoner. Syftet var att styrka att Martin Schibbye och Johan Persson tog sig in i Etiopien för att arbeta som journalister. Adrian Bloomfield, en brittisk korrespondent som rapporterat från bland annat Tjetjenien, Somalia, Irak och Zimbabwe för nyhetsbyråer, berättade om journalistrollen, objektivitet och andra aspekter på utrikesrapportering, som i många fall ses som självklart i stora delar av världen.

Domstolen verkade uppriktigt intresserad och ställde flera följdfrågor om bland annat vikten av att inte vara partisk och varför det ibland är nödvändigt att ta sig in i ett land illegalt för att kunna göra sitt jobb. Det hela utvecklade sig till en liten minikurs i journalistik.

Om det verkar märkligt att en domstol inte har klart för sig hur en journalist arbetar kan man påminna sig att Etiopen endast har en oberoende tidning, med en upplaga på runt 10 000 exemplar, det i ett land med över 80 miljoner invånare.
För en vecka sedan hade landet två oberoende tidningar. Men den ena stängdes ned och chefredaktören tvingades fly landet då han åtalades med hjälp av den nya terrorlagstiftningen.

Expertvittnet Adrian Bloomfield intervjuas av Voice of America.

Efter Adrian Bloomfield vittnade Phillip Ittner, utrikeskorrespondent för bland annat CBS, Fox News och Voice of America. Vittnesmålet var närmast identiskt och tog något mindre tid.

Därefter visades en fem minuter lång film upp som försvarssidan ställt samman. Filmen innehöll dels klipp från när Johan och Martin befann sig i sitt hotellrum i Kenyas huvudstad Nairobi den 8 juni och klipp från den film som etiopisk media gjort i samband med gripandet.

I klippen från hotellrummet kunde rätten höra Johan och Martin bland annat tala om hur de skulle ta sig in illegalt i landet och möta ONLF-gerillan, som beskrevs som ”inga änglar”. De båda talade också om hur resan in i Etiopien skulle gå till. Klippen styrkte därmed de vittnesmål svenskarna gett om hur de har tagit sig in i landet och att de inte stödjer ONLF-gerillan.

Carl-Henrik Ehrencrona lyfter fram att fallet befinner sig i en etiopisk domstol och att han inte känner sig säker på vad som kan hända.
- Om det var en västerländsk domstol skulle jag ha mycket svårt att se hur man intellektuellt kan komma fram till en fällande dom, men det här är en etiopisk domstol, och det ska man komma ihåg, sade han.

Vid presskonferensen på den svenska ambassaden efter de två rättegångsdagarna sade Sveriges ambassadör i Etiopien, Jens Odlander, att han tycker att försvarssidan vann, både första och andra dagen. Det går ändå inte att känna sig säker, framhöll han.

I Etiopien är det vanligt att åklagare helt enkelt påstår något och så dömer man utifrån detta. Svenskarnas fall, där bevis läggs fram och vittnen hörs, är mycket ovanligt. Förutom den rättsosäkerheten finns även en politisk dimension. Etiopiens regering terroristförklarade i våras ONLF och flera andra organisationer. Då vann också den nya terroristlagen laga kraft och den lagen har använts för att åtala flera etiopiska journalister.

Utanför rättssalen i Addis Abeba.

Den 30 november visades även en dokumentär på etiopisk statstelevision där flera av de fängslade journalisterna ska ha erkänt terrorbrott. Enligt lokala etiopiska journalister visades bilder på journalister där de pratar, men där man inte kunde urskilja munrörelser. Erkännandena kan vara inspelade av andra personer än journalisterna och pålagda i dokumentären, berättar källor till oss. De två svenska journalisterna nämndes också kort i dokumentären.
Sammantaget finns det alltså andra aspekter att väga in än vad som faktiskt sker i domstolen.

Den 21 december sammanträder domstolen för att avkunna dom i fallet. Enligt Johan Persson och Martin Schibbyes etiopiska advokater kan en eventuell straffpåföljd vid fällande dom meddelas två eller tre dagar senare, men den svenska ambassaden hävdar att det också kan meddelas först efter nyår.

Text och bild Martin Edström och Mattias Lövkvist
Addis Abeba, Etiopien

Läs mer från Amnesty Press

De gjorde sitt jobb (Ledare i Amnesty Press nr 4/2011)

Förödande för Carl Bildt (Amnesty Press nr 4/2011)

Rättegången ajournerad till torsdag - Amnesty Press rapporterar från Addis Abeba (18 oktober)

Protester mot Zenawi i Oslo: ”Skam, skam, skam” (Amnesty Press 12 oktober)

Insamling startas för fängslade svenska journalisterna i Etiopien (Amnesty Press 7 juli)

Amnesty Press om konflikten i Ogaden

"Jag har aldrig känt mig etiopisk i hela mitt liv." (reportage från Amnesty Press om Ogaden samhällsförenings årliga konferens i Stockholm 5 augusti 2010)

Åtta Ogaden-rebeller dömda till döden (Amnesty Press 23 maj 2008)

Kinesiska oljearbetare dödades i massaker (Amnesty Press 24 april 2007)

Vapenvila i Ogaden (Amnesty Press 23 september 2007)

reportage | 2011-12-07