Amnesty varnar: ”70 års arbete i fara”

Den 24 februari publicerade Amnesty International sin årsrapport 2015/16. I rapporten anklagas stater för att underminera det internationella skydd av mänskliga rättigheter som har byggts upp under 70 år.

artiklar | 2016-02-24
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2016
Salil Shetty talar i FN 25 september 2015.

Salil Shetty talar i FN 25 september 2015. Foto: UN

Amnestys årsrapport 2015/16 är en dyster rapport där Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare, varnar för att ”över 70 års hårt arbete och mänskliga framsteg nu är i fara”. Amnesty anser att det internationella skyddet av mänskliga rättigheter nu riskerar att rivas upp i urskillningslösa angrepp på grundläggande fri- och rättigheter. Kortsiktiga nationella egenintressen och drakoniska tillslag av säkerhetsskäl är ett allvarligt hot.

– Dina rättigheter är i fara, konstaterar Salil Shetty.

Sedan FN och regionala organisationer som Europarådet och OAS i Amerika bildades har ett system byggts upp för att skydda mänskliga rättigheter. Nu undermineras FN:s människorättsorgan, de regionala mekanismerna och Internationella brottmålsdomstolen, ICC, av regeringar som vill undkomma granskning. Amnesty anser att FN måste ges en starkare roll och pekar på att kriget i Syrien är ett förfärande exempel på FN:s misslyckande att skydda rättigheter.

I årsrapporten konstateras att väpnade grupper, som Boko Haram i Västafrika och Islamiska staten, begår fruktansvärda övergrepp men även stater anklagas för grova övergrepp. I Mexiko har 27 000 människor ”försvunnit” och i Nigeria anklagas armén för att i kriget mot Boko Haram ha orsakat 8 200 människors död.

Nigerias militär genomför en ”screening” -operation den 23 juli 2013 i staden Bama. 300 män fick passera inför en dold informant. Upp till 35 män pekades ut som medlemmar i Boko Haram. Sex dagar senare fördes de bort av militär och sköts ihjäl.

Nigerias militär genomför en ”screening” -operation den 23 juli 2013 i staden Bama. 300 män fick passera inför en dold informant. Upp till 35 män pekades ut som medlemmar i Boko Haram. Sex dagar senare fördes de bort av militär och sköts ihjäl. Foto: Privat/Amnesty International

Enligt Amnesty användes tortyr i minst 122 länder och i 19 länder begicks brott mot ”krigets lagar” av regeringar eller väpnade grupper. 30 länder anklagas för att olagligt ha skickat tillbaka flyktingar till länder där de är i fara och i 61 länder fanns samvetsfångar.

I årsrapporten noteras också några framsteg: FN:s generalförsamling antog i december en resolution om människorättsförsvarare. Mongoliet, Fiji och Surinam avskaffade dödsstraffet. Irland blev det första landet i världen som införde samkönade äktenskap efter en folkomröstning.

Därtill frigavs flera fångar som Amnesty hade arbetat för.

Ulf B Andersson

Fotnot: Några av siffrorna är justerade jämfört med artikeln i papperstidningen.

Läs mer om årsrapporten från Amnesty

artiklar | 2016-02-24
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2016