Unik dom i Guatemala: Ríos Montt dömd för folkmord

I en unik dom den 11 maj förklarade en så kallad högriskdomstol i Guatemala City den före detta de facto statschefen och ex-generalen Efraín Ríos Montt skyldig till folkmord och brott mot mänskligheten.

Han dömdes till 50 års fängelse för folkmord och 30 års fängelse för brott mot mänskligheten för ett stort antal massakrer 1982-83 på civila bybor, bland dem gravida kvinnor, barn och gamla, i ixilområdet i västra Guatemala.

Ríos Montts medåtalade underrättelsechef Mauricio Rodríguez Sánchez frikändes med motiveringen att han inte hade någon befälsrätt över trupperna.

– Detta är första gången som en helt nationell domstol i någon del av världen behandlar ett fall där en av åtalspunkterna mot en före detta statschef gäller folkmord, skriver Sveriges ambassad i Guatemala i ett meddelande direkt efter domen.

Enligt latinamerikansk rättstradition förkunnades domen redan dagen efter slutpläderingarna då Ríos Montt för första gången tog till orda och förklarade sig oskyldig.

Åhörarna i rättssalen, där offrens anhöriga från ixilområdet och andra mayaregioner i Guatemala var representerade, applåderade spontant när domstolens ordförande Jazmin Barrios läste upp en kortversion av domen. De tre domarna var eniga i sitt beslut.

Den fällande utslaget byggde på att Ríos Montt hade det fulla mansvaret och befäl för alla trupper i landet, något som han själv också uppgav till internationella media kort efter den statskupp han och en grupp yngre officerare genomförde i mars 1982. Han hade därmed möjlighet att stoppa de massakrer som armén genomförde i mayaområden i de norra och västra delarna av Guatemala.

Domen kommer att överklagas.

Offrens anhöriga har rätt till skadestånd och den frågan kommer att behandlas av domstolen senare i veckan då också hela domen offentliggörs.

Folkmordet i Ixil är bara ett av flera rättsfall som pågår i Guatemala kring de omfattande massakrerna 1982-1983 – dock det enda hittills som haft brottsrubriceringen folkmord och brott mot mänskligheten. Att få de ansvariga straffade är en viktig del i den senare fasen av övergångsrättvisa (Transitional Justice) som inleddes efter fredsavtalen 1996.

Svenskt bistånd för mänskliga rättigheter har finansierat många projekt och program i försöken att nå sanning, rättvisa och gottgörelse, både till organisationer i civilsamhället, statliga myndigheter och genom FN.

Jocke Nyberg

11 maj 2013

Amnesty International om domen i Guatemala City

Jocke Nyberg
Amnesty Press