Resultatlösa samtal i USA

Marocko och den västsahariska självständighetsrörelsen Polisario avslutade i onsdags två dagars samtal under ledning av Peter van Walsum, FN:s sändebud för Västsahara. Mötet hölls i Manhasset, en stad utanför New York i USA. Enligt ett uttalande från van Walsum var meningsskiljaktigheterna mellan parterna stora, men ett nytt möte ska hållas 11-13 mars, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Även representanter för Algeriet och Mauretanien deltog vid mötet.
Marocko och Polisario ”diskuterade, men kunde inte komma överens om förtroendeskapande åtgärder”, meddelades i van Walsums uttalande.

Samtalsrundan i mars blir den fjärde sedan samtalen inleddes sommaren 2007. Efter mötet sade Marockos utrikesminister Taieb Fassi Fihri att FN:s säkerhetsråd förra året hade beskrivit Marockos erbjudande om omfattande autonomi till Västsahara som ”seriöst och trovärdigt”, rapporterar AFP.
Chefen för Polisarios förhandlingsdelegation Mahfoud Ali Beiba sade att Polisario står fast vid sin syn på en lösning av konflikten:
- En fri och rättvis folkomröstning där det sahariska folket fritt kan välja mellan Polisarios förslag om självständighet och den autonomi som Marocko föreslår.
Bägge parter välkomnade att van Walsum inför samtalen i mars genomför en resa till regionen.

På måndagen hade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vid en middagsbjudning för delegationerna från Marocko och Polisario vädjat till de bägge parterna att nå framsteg vid samtalen i Manhasset. Men klyftan mellan de bägge parterna är lika djup som tidigare och vid Polisarios kongress i december, som hölls i Tifariti, på ”befriat område” inne i Västsaharam, diskuterades om Polisario ska avbryta den vapenvila som gällt sedan 1991.
Mohammed Abdelaziz omvaldes vid kongressen till ordförande i Polisario och president i SADR, den sahariska demokratiska republiken. I en intervju med den algeriska nyhetsbyrån APS sade Abdelaziz att saharierna vill ”återuppta den väpnade kampen” men Polisario kommer att fortsätta söka diplomatiska lösningar.

Sedan 1991 finns en FN-mission, Minurso, som idag omfattar cirka 500 personer och kostar cirka 320 miljoner kronor varje år. Någon folkomröstning har inte kunnat organiseras, men vapenvilan har respekterats. Men cirka 160 000 västsaharier fortsätter att leva år efter år i flyktingläger i Algeriet. Många av dem flydde redan i samband med Marockos invasion av Västsahara 1975 då den spanska kolonialmakten lämnade området.

Inget land har erkänt Marockos ockupation och annektering av Västsahara, men ett 80-tal länder har erkänt Västsahara. Västsahara är också medlem i Afrikanska unionen, AU, vilket Marocko inte är. Inget europeiskt land har dock ännu erkänt Västsahara, men det finns en stark opinion i flera länder. I Norge krävde nyligen Kristelig folkepartis ungdomsförbund KrFU att Norge ska erkänna Västsahara. Tidigare har även det socialdemokratiska ungdomsförbundet AUF och det konservativa Höyres ungdomsförbund
krävt att Västsahara erkänns.

I början av december antog den europeiska studentunionen, ESU, en resolution till stöd för sahariska studenter vid sitt möte i Vilnius.

I Västsahara fortsätter Marocko att undertrycka västsahariernas yttrandefrihet. Det konstaterar Human Rights Watch, HRW, i ett uttalande i måndags. HRW hade skickat utredare som fritt kunde röra sig inne i Västsahara, även om de var övervakade av civilklädda poliser. Utredarna besökte också flyktinglägren i Algeriet där de kunde röra sig fritt och träffa både företrädare för Polisario, vanliga medborgare och personer som blivit utsatta för övergrepp från Polisario. HRW kommer senare publicera en rapport om Västsahara, baserad på utredarnas resa.

Läs mer om Västsahara:

Krigsförberedelser del i Polisarios kamp (Amnesty Press 12 december 2007)

MR-aktivister dömda till fängelse (Amnesty Press 23 april 2007)

Ny plan om Västsaharas självständighet (Amnesty Press 7 mars 2007)

Motståndet lever i det ockuperade Västsahara (Reportage i Amnesty Press nr 3/2007)


AFP