Verktyg för ledare

böcker | 2012-12-25
Av: Viktor Rasch
Även publicerad i AmnestyPress #5/2012

»Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation«
Lisa Moraeus
Room for us

Lisa Moraeus beskriver ledarrollen som en kostym. Då jag är en född t-tröjebärare är tanken på en ledarskapskostym lite obekväm. Likväl står jag i en fas i mitt liv där jag allt oftare tvingas ut från tryggheten bakom kulisserna till att istället driva arbetet och peka med hela handen. Hur ska jag hitta en kostym som passar mig?

I sin bok Brinna! visar Moraeus metoder för att nå ett fungerande ideellt ledarskap. Boken kan vid första anblick framstå som en lättviktare, både bildligt och bokstavligt. Den går att ta sig igenom i raketfart men Moraues rekommenderar (och jag instämmer till fullo) att detta är en bok som behöver andas.

En stor del av boken utgörs av intervjuer med ledare inom ideella organisationer, dessa håller dock en hög floskelnivå och jag skyndade mig igenom dem för att komma till de verkliga guldkornen, de avsnitt Moraeus kallar ”Dojo”. Precis som kampsportens träningsarenor de är döpta efter, innehåller dessa avsnitt övningar vigda åt läsarens personliga utveckling.
Detta är delarna som måste ges tid. Jag har under läsningen ofta lagt boken åt sidan, sträckt mig efter närmsta anteckningsblock och verkligen funderat kring de frågor ställs, vilket gett mig större självinsikt i rollen som ledare.

Förutom dessa praktiska stycken innehåller boken konkreta verktyg från allehanda metoder. Synen på ledarskap breddas; det finns inte ett sätt att vara ledare på och ingen (bra) ledare använder samma ledarskapsstil i alla lägen.
Att sy din ledarskapskostym är din egen uppgift. "Brinna!" ger bra stilråd och många värdefulla symönster men det är helt upp till dig att ta dina mått och att damma av symaskinen.

Viktor Rasch

böcker | 2012-12-25
Av: Viktor Rasch
Även publicerad i AmnestyPress #5/2012