Tortyr i Syrien i tysk domstol

Den 23 april inleddes en unik rättegång i den tyska staden Koblenz då två män anklagas för tortyr när de arbetade för den syriska regimen. Den syriske människorättsadvokaten Anwar al-Bunni ser rättegången som ett första steg mot rättvisa för alla offer.

Reportage | 2020-06-23
Av: Markus Bickel
Även publicerad i AmnestyPress #2/2020
 Syriens president Bashar al-Assad och Rysslands president Vladimir Putin i oktober 2015.

Syriens president Bashar al-Assad och Rysslands president Vladimir Putin i oktober 2015. Foto: Kremlin/Wikimedia

Två män som anklagas för att ha begått brott mot mänskligheten för den syriska statens räkning ställdes den 23 april inför rätta i den tyska staden Koblenz. Detta är första gången någon från Bashar al-Assads regim i Syrien ställs inför rätta. Den huvudåtalade, Anwar Raslan, hävdade att han inte har något att göra med anklagelserna.

– Jag har aldrig handlat i förakt mot mänskligheten, jag har inte begått handlingarna jag anklagas för, sade han i ett uttalande hans advokater läste i rättssalen på rättegångens femte dag.

På grund av inre övertygelse har jag blivit flykting, hävdade Anwar Raslan, då han inte längre ville ”stödja statens undertryckande av demonstrationerna”.

Den 57-årige Anwar Raslan lämnade Syrien i slutet av 2012 och via Egypten flydde han till Tyskland. I mars 2011 hade den Arabiska våren nått Syrien och demonstrationer spred sig runt om i syriska städer. Myndigheterna svarade med hårda metoder. Snart övergick protesterna till ett väpnat uppror med stöd av en rad andra länder.

Enligt det syriska människorättsobservatoriet SOHR:s senaste rapport vid nioårsdagen av konfliktens start har 380 636 personer dödats sedan 15 mars 2011 fram till början av 2020.

Av dessa var 115 490 civila, däribland 21 949 barn under 18 år. 13 612 var kvinnor över 18 år. I statistiken från SOHR påpekas att dödsantalet inte inkluderar de nästan 88 000 civila som beräknas ha dödats av tortyr i regimens fängelser. I slutet av 2019 var 6,2 miljoner internflyktingar i Syrien medan över 5,6 miljoner finns utanför landet. Syrien hade år 2010 drygt 20 miljoner invånare.

Tusentals personer finns fortfarande kvar i regimens fängelser. Tortyr var del av grymma rutiner långt innan kriget inleddes. Amnesty International uppskattade i en rapport i februari 2017 att mellan 5 000 och 13 000 människor hängdes i militärfängelset Saydnaya mellan 2011 och 2015. De flesta av dem var civila som hade kritiserat regeringen.

Federala åklagarmyndigheten i Karlsruhe.

Federala åklagarmyndigheten i Karlsruhe. Foto: Voskos/Wikimedia

Anwar Raslan, som nu anklagas för brott mot mänskligheten, spelade en viktig roll i utförandet av obehagliga uppgifter inom president al-Assads repressiva apparat. Han var överste och chef för en förhörsenhet inom underrättelsetjänstens avdelning 251. I början av protesterna var Anwar Raslan ansvarig för förhören av demonstranter och godtyckligt gripna personer i al-Khatib-fängelset utanför huvudstaden Damaskus. Regimens mål var klart från början: Protesterna skulle krossas till varje pris.

Det är inte förvånande att Raslan nu i domstolen förnekar all skuld och vägrar erkänna ansvar för de handlingar som begicks under hans ledning. Försvarets linje är att han bara var en kugge i maskineriet. I domstolen förklarade Raslan att han försökte frige många av de gripna i upprorets tidiga fas. Han hävdar att hans överordnade därför i juni 2011 berövade honom hans post.

Den federala åklagarmyndigheten i Karlsruhe, Tysklands högsta åklagarmyndighet, ser saken annorlunda. Anwar Raslan anklagas i åtalet för att bära ansvaret för att 4 000 personer torterades från april 2011 till september 2012. Minst 58 personer dog. Åklagarsidan anser att det var ”systematiska, brutala, fysiska och psykiska övergrepp”. Offer misshandlades med käppar, kablar och piskor och en del berövades möjlighet att sova i dagar.

Enligt åtalet ville underrättelsetjänsten tvinga fram bekännelser och få information om oppositionsrörelsen. Den medåtalade Eyad al-Gharib anklagas för att ha fört minst 30 demonstranter till al-Khatib.

 Den syriske människorättsadvokaten Anwar al-Bunni talar till media utanför domstolen i Koblenz den 4 juni.

Den syriske människorättsadvokaten Anwar al-Bunni talar till media utanför domstolen i Koblenz den 4 juni. Foto: Thomas Lohnes / AFP/TT

Undersökningar genomförda av tyska riksåklagarämbetet och utredningar från Commission for International Justice and Accountability (CIJA) och European Center for Human and Constitutional Rights (ECCHR), som stödjer åtalet, var Raslan inte en person som mottog order; han gav order till sina underlydande.

– Även om de hoppade av så är de inte oskyldiga, säger den syriske människorättsadvokaten Anwar al-Bunni till tyska Amnesty Journal. Offren måste få rättvisa. Det är bara alla offren tillsammans som skulle ha den moraliska rätten att ge amnesti till förövarna.

Rättegången i Koblenz kan hållas tack vare att Tyskland tillämpar så kallad universell jurisdiktion. Det innebär att tyska åklagare kan väcka åtal för brott som begåtts utomlands om det är brott mot internationell straffrätt, såsom folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och tortyr.

Därför ser Anwar al-Bunni rättegången i Koblenz som ett första steg för att nå rättvisa för Assadregimens offer i större skala:

– Vårt mål är inte att dessa två kuggar i helvetesmaskineriet ska dömas. Vårt mål är att använda dessa kuggar för att bevisa existensen av maskineriet och omfattningen av det. Endast då kan vi sätta ett stopp för det.

Domstolen i Koblenz har schemalagt 24 rättegångsdagar till i mitten av augusti. Bedömare tror dock att rättegången kommer pågå ännu längre. Ett antal släktingar till offren ska ha möjlighet att framträda i rätten, antingen som vittnen eller målsägande mot de båda åtalade.

Anwar al-Bunni, som själv tillbringade fem år i syriskt fängelse där han torterades, är förväntansfull nu när den historiska rättegången i Koblenz har inletts:

– Det här är bara första steget för att nå vårt mål. Vi vill att till sist ska alla krigsförbrytare ställas inför rätta, inklusive president Bashar al-Assad.

Markus Bickel
[email protected]

Översättning: Ulf B Andersson

Fotnot: En kortare version av denna text publiceras i Amnesty Press nummer 2/2020.

Läs mer från Amnesty Press

Nio år av krig – nu väntar Syrien på coronaviruset (25 mars 2020)

Läs också

German police arrest Syrian doctor for 'crimes against humanity' (Deutsche Welle 22 juni 2020)

Syrian Torture Trial in Koblenz, Germany - Part 1 (Mansour Omari skriver på Amnesty hemsida 6 maj 2020)

Torture and death: Life in al-Khateeb detention center (Syria Direct 29 april 2020)

First criminal trial worldwide on torture in Syria before a German court(ECCHR, European Center for Constitutional and Human Rights) 23 april 2020

Germany: Syria Torture Trial Opens. Universal Jurisdiction Provides Opening for Justice (Human Rights Watch 23 april 2020)

Syria: Torture trial in Germany a ‘historic step’ towards justice (Amnesty International 22 april 2020)

Läs mer universell jurisdiktion och folkrättsbrott

I Amnesty Press nummer 1/2020 skildrar vi Kampen för rättvisa i tre artiklar. De andra artiklarna finns här:

Syrien: En mammas kamp för rättvisa (17 mars 2020)

Syrien: Regimens torterare inför rätta (17 mars 2020)

Sverige och kampen mot straffriheten i Syrien och Irak (17 mars 2020)

Den långa vägen för att få krigsförbrytare inför rätta (Amnesty Press 12 december 2019)

Justice, Argentina and ‘universal jurisdiction’ (Frontier Myanmar 4 december 2019)

ALMEDALEN2019: Efter IS nederlag – komplext ansvarsutkrävande med förhinder (Amnesty Press 7 juli 2019)

Kampen mot straffriheten i Syrien – nu ska Europa träda in (Amnesty Press 26 februari 2019)

Syrien: De första rättegångarna mot övergrepp har hållits i Europa. Sverige och Tyskland tar ledningen när det gäller rättvisa för syrier (Human Rights Watch 3 oktober 2017)

Sverige kan vara en fristad för krigsförbrytare (Amnesty Press 3 februari 2009)

Reportage | 2020-06-23
Av: Markus Bickel
Även publicerad i AmnestyPress #2/2020