Är Amnesty redo för abortfrågan?

Reportage | 2005-06-10
Även publicerad i AmnestyPress #2/2005

Frågan om Amnesty ska ta ställning för aborträtten är inte okontroversiell.
– Är det så att vi förlorar hälften av medlemmarna så kanske det inte är värt priset, säger Hanna Roberts, vice ordförande i Amnestys internationella styrelse.

I samband med kampanjen »Stoppa våldet mot kvinnor« har Amnesty tagit ställning för att eliminera allt våld mot kvinnor. Många menar att Amnesty inte kan blunda för de många kvinnor som dör i illegala aborter om man ska vara trovärdig i kampanjen.
Amnestys internationella styrelse har tagit initiativ till en debatt om sexuella och reproduktiva rättigheter, SRHR, inom rörelsen. Vid Amnestys internationella rådsmöte i augusti kommer ett beslut att fattas om hur man ska gå vidare med SRHR-rättigheter, inklusive abortfrågan. Även inom svenska Amnesty har en diskussion påbörjats. Vid årsmötet i maj diskuterades några av de reproduktiva rättigheterna.
Är tillgången till säker abort är en fråga som Amnesty ska arbeta för?
– Personligen tycker jag att det är en självklar rättighet för en kvinna att ha rätt till fri och säker abort. Men inom rörelsen finns det väldigt många olika åsikter. Det är därför viktigt hur vi angriper frågan. Men om Amnesty ska jobba med kvinnors rättigheter, är det svårt att ducka för den frågan tycker jag.
Varför är abortfrågan kontroversiell inom Amnesty?
– Det finns ingen internationell samsyn kring frågan och heller ingen konvention vi direkt kan knyta den till. Abortfrågan är känslig inom vissa kulturer och har man ingen internationell lagstiftning eller folkrätt att luta sig mot kan det vara svårt.
Är det en mänsklig rättighet att ha tillgång till fri abort?
– Jag vet faktiskt inte. Som jag har förstått det så kan man hävda det ofödda barnets rätt till liv. Men om vi utgår från perspektivet om kvinnors rättigheter så är det en kvinnas rättighet att få bestämma över sin egen kropp.
Hur ska Amnesty förhålla sig till argumentet att också fostret äger rätten till liv?
– Många anser att livet börjar vid befruktningen. Vi måste ta tag i debatten inom Amnesty och bestämma hur vi ska angripa frågan. Kanske får vi ta de mindre kontroversiella frågorna först, som våldtäkter vid väpnande konflikter och trafficking, och bena ut de svårare frågorna senare.
Varför ska Amnesty engagera sig i de sexuella och reproduktiva rättigheterna när det finns andra som arbetar med de frågorna?
– Dels för att kunna vara trovärdiga i kampanjen »Stoppa våldet mot kvinnor«, som är vår stora globala kampanj och som väcker många av de här frågorna. Vi kan inte säga att vi vill arbeta med det här området och sedan stoppa på halva vägen. Men vi är också världens största ideella människorättsorganisation så vi kan bidra med rättighetsperspektivet kring reproduktiva rättigheter.
Kan Amnesty vara trovärdig som organisation om man inte tar ställning för fri abort när det är så många kvinnor som dör i illegala aborter?
– Det finns många frågor som Amnesty inte tagit ställning för eller emot, exempelvis väpnade konflikter, politiska eller ekonomiska system och globaliseringen. Samtidigt är det viktigt att vi också håller en levande debatt kring stora, kontroversiella frågor, och just nu har »Stoppa våldet mot kvinnor«-kampanjen aktualiserat ett behov av en intern debatt kring abortfrågan.

Shirin Heidari, ledamot i den svenska styrelsen, framhåller att man inte kan skilja ut abortfrågan från de reproduktiva rättigheterna.
– Det handlar om kvinnans fysiska och psykiska integritet. Därför är det viktigt att poängtera att frågorna går hand i hand. Det handlar om såväl tillgång till information som tillgång till preventivmedel och tillgång till fri abort när det behövs.
Heidari säger att Amnesty tidigare tagit ledning i frågor som varit kontroversiella och att de reproduktiva rättigheterna är viktiga eftersom det lyfter fram frågor som i stor utsträckning rör kvinnor. De civila och politiska rättigheterna är i många delar av världen främst ett manligt dominerat område menar hon.
– Det finns ingen internationell konvention som man kan stödja sig mot i de här frågorna. Men så har det varit tidigare för Amnesty. Det gäller både dödsstraffsfrågan och HBT-frågorna. Amnesty gick före i de frågorna.
Text: Solveig Hauser

Reportage | 2005-06-10
Även publicerad i AmnestyPress #2/2005