Våld mot kvinnor – bakom den snygga fasaden

Reportage | 2005-06-10
Även publicerad i AmnestyPress #2/2005

»Isabellas« skador kommer från flera års misshandel. Hon har blivit luggad och fått mat kastad på sig. Hon har blivit slagen och sparkad. Och våldtagen hemma i sovrummet. En gång med en flaska.
I Lund samlades ett hundratal personer den 21 maj för att se en annorlunda modevisning och höra Fredrik Kron, kampanjansvarig på svenska Amnesty, tala om våld mot kvinnor.
Samma dag arrangerade också Amnesty i Jönköping, Karlstad, Lund och Växjö alternativa modevisningar. Med modeller sminkade som om de vore misshandlade och en speaker som kommenterade deras skador och levnadsöden, ville Amnesty uppmärksamma våldet mot kvinnor och det dolda våldet i nära relationer.
Med »modevisningen« gjorde Amnesty en liknelse mellan modevärldens perfekta och påsminkade ansikte och hemmets trygga fasad, bakom vilken många gånger övergrepp mot kvinnor döljs.
Aktionen fick stort genomslag bland såväl media som publik och väckte starka känslor.

Stina Nilsson och Linnéa Olsson

Reportage | 2005-06-10
Även publicerad i AmnestyPress #2/2005