Sing if you´re glad to be gay

ledare | 2001-09-06

”Säpos rapport visar att andelen brott med homofobisk karaktär ökade kraftigt under 2000.”
(Aftonbladet 27 juni)

”Hundratals bögar och lesbiska demonstrerade mot Istvan Tarlos, borgmästare i Budapest tredje distrikt. Tarlos hade förmått arrangörerna av Centraleuropas största musikfest att förbjuda homosexuella grupper att sprida informationsmaterial. De styrande partierna FIDESZ och MDF försvarade Tarlos beslut och sade att ungdomarna ”förtjänar skydd från homosexualitet.”
(Radio Free Europe 17 juli)

”Hundratals serbiska nationalister attackerade den första Pride-paraden som har hållits i Belgrad. Polisen sköt varningsskott i luften.”
(BBC 30 juni)

”Sing if you´re glad to be gay”. Så sjöng engelsmannen Tom Robinson i en populär sång för drygt 20 år sedan. Men för många homosexuella är det omöjligt att sjunga om den sexuella läggning de har valt. I stället utsätts människor runt om i världen för förföljelse på av att deras sexuella läggning inte accepteras av omvärlden.
Och detta kan vara värt att påminna om; det är homofobiska samhällen som skapar problemen för homo- och bisexuella och transpersoner. Oavsett de ”ideologiska” förtecknen kan man säga att det är samma mekanismer som gör att kärlekspar inte vågar hålla varandras händer på tunnelbanan i Stockholm, att 52 egyptiska män kan gripas av polis på en båt på Nilen och sedan ställas inför rätta för ”omoraliskt beteende” eller att Brandon Teena (känd genom filmen ”Boys don´t cry”) brutalt mördades i Nebraska, USA 1993.

I minst 70 länder runt om i världen fanns vid millennieskiftet lagar som förbjöd sex mellan personer av samma kön.

Rapporten ”Crimes of hate, conspiracy of silence. Torture and ill-treatment based on sexual identity”, som Amnesty gav ut den 22 juni, är en dyster katalog över hur människor torteras och misshandlas för att bekänna sin ”avvikelse”, hur våldtäkt används som ”botemedel” och hur homosexuella kvinnor och män förnedras och fängslas.

Men det finns ändå ljuspunkter:”Tystnadens konspiration” har brutits, påpekar rapporten och runt om i världen har det förts kampanjer mot polisbrutalitet, för avkriminalisering av homosexualitet och för likhet inför lagen. En del imponerande segrar har vunnits men ännu återstår mycket arbete innan alla människor utan rädsla ska kunna visa kärlek och utöva den sexualitet de själva har valt.

I Nambia har inrikesministern Jerry Ekandjo uppmanat nyexaminerade poliser att se till att bögar och lesbiska ”elimineras”. Men kampen för de homosexuellas rättigheter har blivit en del av kampen för demokratin, visar Mari Dahl Adolfsson i ett reportage i detta nummer av Amnesty Press.

Vi berättar också om svensk asylpolitik. Hur många asylsökande, som åberopar förföljelse på grund av sexuell läggning, tror du har fått ja från Migrationsverket sedan 1997? Svaret får du på sidan 11.

Ulf B Andersson, redaktör Amnesty Press

ledare | 2001-09-06