Bevara det öppna samhället

ledare | 2002-02-07

Metoder för att skydda det öppna samhället mot terroristattacker har sedan september förra året stått högst upp på dagordningen. Nya terroristlagar har beslutats av EU och i många länder. Resolutioner och sanktioner har antagits av FN i ett försök att minska riskerna för nya terrordåd.

Men det dröjde inte länge förrän en annan, lika aktuell fråga, väcktes: Behovet av att jämsides med terroristbekämpningen bevara det öppna samhället. Amnesty och Human Rights Watch har varnat för att mänskliga rättigheter nu åsidosätts över hela världen. Både i USA och Västeuropa hotas det öppna samhället och människors rättigheter i kampen mot terrorismen.

Länder som Ryssland, Uzbekistan och Egypten har utnyttjat denna kamp för att rättfärdiga övergrepp och krig i de egna länderna.

Debatten har hitills fokuserat på just frågan om och i så fall i vilken utsträckning som mänskliga rättigheter åsidosätts i kampen mot terrorismen. Inte många offentliga diskussioner har förts om andra sätt att gå tillväga för att bekämpa terrorism och samtidigt behålla ett öppet och demokratiskt samhälle där människors rättigheter inte riskeras att kränkas.

Det är en svår balansgång. Men några alternativ ges egentligen inte. För att bekämpa terrorismen krävs i grunden en internationell respekt för mänskliga rättigheter. Andra vägar är dömda att misslyckas. Det vore att ge upp det vi kämpar för att bevara.

Varmt välkomna till ett nytt år med Amnesty Press. Vi är mycket stolta över att kunna inleda det nya året med ett budskap som säger att Amnestys medlemmar är mycket nöjda med sin medlemstidning.

En marknadsundersökning som gjordes i höstas visar att de flesta läsare tycker att tidningen är en nödvändig informationskälla och dessutom att den är välskriven och intressant. Extra glädjande är även att många poängterar att de försöker sprida Amnestys budskap genom att ge bort tidningen till vänner och bekanta.

Mitt i detta glädjerus tvingas vi dock i nästa andetag beklaga att utgivningen av Amnesty Press i år minska med två nummer, på grund av minskade resurser. Läs mer om detta på sid 26. Men vi håller tummarna för att detta enbart är en tillfällig nerdragning och att vi till nästa år är tillbaka på en normala utgivning med sex nummer per år. För att något kompensera dessa besparingsåtgärder så ska vi sträva efter fler nyheter, reportage och intervjuer på hemsidan (www.amnesty.se, klicka på Amnesty Press).

För att vi ska kunna fortsätta att producera en läsvärd och angelägen tidning vill vi till sist uppmana er att besvara enkäten som finns som bilaga i detta nummer.

Ulf B Andersson och Helena Norman, Amnesty Press

ledare | 2002-02-07