Israel/Palestina: Biståndschef från Gaza dömd i Israel

Fatta Pennan | 2023-06-05
Även publicerad i AmnestyPress #2/2023

Den 30 augusti 2022 dömdes Mohammed al-Halabi, chef för den humanitära biståndsorganisationen World Vision i Gaza, till tolv års fängelse av en domstol i Beersheba i södra Israel. Han hade då suttit häktad i sex år anklagad för att ha finansierat ”terrorism” genom att ha förskingrat pengar som ska ha gått till Hamas, som styr i Gaza.

Inga bevis för anklagelsen har presenterats och hans arbetsgivare, liksom Australiens utrikesdepartement – som är en viktig bidragsgivare – har granskat ekonomin och avvisat Israels anklagelser.

Skriv till

Minister of Justice
Yariv Levin
Ministry of Justice, 29 Salah Al-Din St,
Jerusalem 91010, Israel
Fax: +972-(0)2-6288618
E-post: [email protected]

Dear Minister Levin,

I am writing to you about Mohammed al-Halabi, a civil engineer and a humanitarian worker from Gaza City, who is currently serving a 12-year sentence in Ramon Prison, southern Israel, after a flawed process on charges of financing “terrorism” that remain unsubstantiated and appear to be an attempt to delegitimise and intimidate the humanitarian sector and its workers. He filed an appeal against his conviction before the Israeli High Court. The first hearing, scheduled for 17 May, was postponed.

Mohammed al-Halabi, who was formerly the head of the Gaza office of the US-based charity World Vision, spent six years in detention pending trial. He was interrogated without legal representation, tried in secret hearings with multiple postponements and over 170 sessions, and convicted on secret evidence.

I call on you to quash the wrongful conviction of Mohammed al-Halabi, drop the fabricated charges against him, discount all statements obtained under torture, and ensure his prompt release unless he is given a re-trial in proceedings that meet international standards for fair trials.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver till er om Mohammed al-Halabi, civilingenjör och biståndsarbetare från Gaza City. Han avtjänar ett straff på 12 års fängelse i Ramon-fängelset i södra Israel efter en bristfällig process. Han anklagades för att ha finansierat ”terrorism”, anklagelser som är ogrundade och verkar vara ett försök att skrämma den humanitära sektorn.

Mohammed al-Halabi, som tidigare var chef i Gaza för den USA-baserade välgörenhetsorganisationen World Vision, hade suttit i häkte i sex år före rättegången. Han förhördes utan närvaro av advokat och dömdes i en rättegång bakom stängda dörrar med talrika uppskov. Inte mindre än 170 rättegångssessioner hölls och han dömdes med hemliga bevis. Han har uppgett att han torterades under förhören.

Jag ber er att upphäva den felaktiga domen mot Mohammed al-Halabi, lägga ner det fabricerade åtalet mot honom och bortse från alla utsagor som har framkommit under tortyr samt se till att han skyndsamt friges om han inte får en ny rättegång som håller internationell standard för rättvisa rättegångar.

Högaktningsfullt,

UA: 45/23

Fotnot: En något kortare version publiceras också i Amnesty Press 2-2023.

Fatta Pennan | 2023-06-05
Även publicerad i AmnestyPress #2/2023