Syrienrapportören Yakin Ertürk på Sverigebesök

reportage | 2012-04-16

Yakin Ertürk är en av tre internationella experter som på uppdrag av FN:s människorättsråd arbetat med att kartlägga brott mot de mänskliga rättigheterna i Syrien. Onsdagen den 11 april, bara timmar innan vapenvilan i Syrien trädde i kraft, besökte hon Sveriges riksdag. Hon delade med sig av sina erfarenheterna från det tuffa arbetet men diskuterade även konfliktens framtida skepnad. Representanter från samtliga riksdagspartier (utom SD), migrationsverket och Amnesty fanns i publiken.

I över ett år har den blodiga konflikten i Syrien pågått. Lika länge har FN och världssamfundet varit politiskt splittrat och oförmögna att genomföra åtgärder som skulle kunna förbättra situationen i landet. Flera resolutioner från FN:s säkerhetsråd har blockerats av Ryssland och Kina som fortsätter ge Bashar al-Assads regim sitt stöd. I september månad beslutade dock FN:s människorättsråd i Genève att övergreppen mot de mänskliga rättigheterna och vilka som är skyldiga till dessa brott, måste kartläggas. En kommission med tre experter genomförde under kort tid två omfattande utredningar. Redan i november månad kom den första rapporten som avslöjade att det skett brott mot mänskligheten och de mänskliga rättigheterna i form av systematisk tortyr och hänsynslöst dödande av oskyldiga civila.

Yakin Ertürk är f__rån Turkiet, professor i sociologi och tidigare FN:s speciella rapportör om våld mot kvinnor.

  • Övergreppen är utförda med direktiv från den absoluta toppen, sade Yakin Ertürk.

Kommissionen har inte haft något tillträde till landet då den syriska regimen tidigt lät meddela att utredarna enbart ”kommer att få se Syrien på kartan”. Istället byggs rapporten på intervjuer med flyktingar som lyckats ta sig över gränsen till flyktinglägren i något av grannländerna. 369 personer har hörts och vittnesmålen anses vara mycket trovärdiga.

  • Alla vittnesuppgifter har dubbelkollats så att vittnen varit oberoende av varandra. Drabbade människor från olika flyktinglägren berättar ofta samma historier om grymma övergrepp och tortyr, sade Yakin Ertürk.

En av det mest utmärkande övergreppen i den här konflikten är att barn har visat sig vara speciellt utsatta. Uppskattningsvis 500 barn har dött sedan upprorets start. Yakin Ertürk säger att barn har blivit en ”spelpjäs” i konflikten:

  • Det är inget nytt att barn dör i krig men i den här konflikten har barn blivit måltavlor, de dödas av krypskyttar eller torteras för att skrämma folk från att delta i upproret.

På seminariet hölls även en diskussion med deltagarna där Yakin Ertürk delade med sig av sin syn på hur konflikten kan komma att utvecklas. I ett försök att agera, när FN:s säkerhetsråd är blockerat, har FN:s speciella sändebud Kofi Annan besökt Syrien för att medla fram en fredlig lösning.

  • Annan-planen är plan A, det sorgliga är att det inte finns någon plan B. Det här är Assads sista chans att komma undan men ingen vet hur han tänker. Om det är ett nollsummespel han kör så stannar han, om inte så går han med på vapenvilan, menar Yakin Ertürk.

Yakin Ertürk anser att det i dagsläget finns två möjliga utgångar om Annan-planen spricker:

  • Om Annan-planen spricker så blir Ryssland det sista halmstrået och om inte Ryssland agerar riskerar konflikten att utvecklas till ett långdraget fullskaligt inbördeskrig. Den andra utgången är att grannländer, med olika avsikter, kommer agera i det tysta utan mandat från FN. Vilket kan leda till en ökad militarisering i en redan orolig region, konstaterade Yakin Ertürk bekymrat.

Yakin Ertürk (närmast i bild tillsammans) __Katarina Bergehed från Amnesty.

Oavsett utgången så kommer arbetet med att kartlägga övergreppen fortsätta. Människorättsrådet har förlängt mandatet, fast Yakin Ertürk kommer inte delta. Hon har valt att avsluta sitt arbetet i kommissionen då hon anser att hon inte kan bidra med så mycket mer utan att få tillträde till Syrien:

  • Det viktiga arbetet kommer att fortsätta men så länge vi inte beviljas tillträda in i landet kommer jag inte att delta.

Seminariet avslutades med frågan vad Sverige bör kan göra för att förändra situationen i Syrien.
Förutom att agera som medlem i EU och FN för att sätta press på Ryssland så ansåg att Yakin Ertürk att Sverige kan göra andra ansträngningar:

  • Sverige har väldigt få intressen i Syrien, vilket är bra. Därför kan Sverige fokusera på det allra mest akuta, att hjälpa och ta emot flyktingar.

Några timmar efter seminariet gick tidsvristen för Annan-planen ut. Assad-regimen meddelade i samma stund att det nu råder vapenvila i landet och att de beväpnade ”terrorgrupperna” (oppositionen) är besegrade. Vapenvilan höll i mindre än ett dygn.

Text: Jacob Bomgren
Foto: Annie Beckman

Läs mer

I wanted to die - Syria's torture survivors speak out ( Amnesty International 13 mars 2012)

Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic ( UN Human Rights Council 23 november 2011)

Syrien på randen till inbördeskrig (Analys av Aron Lund i Amnesty Press nummer 1/2012)

reportage | 2012-04-16