Kuba: Samvetsfånge överfallen

Fatta Pennan | 2018-02-28
Även publicerad i AmnestyPress #1/2018

Den 20 mars 2017 dömdes Eduardo Cardet till tre års fängelse. Han är en av ledarna för MLC, den kristna befrielserörelsen, som sedan år 1988 arbetar för fredliga och demokratiska förändringar i Kuba.

Innan Cardet greps den 30 november 2016 hade han gett intervjuer med kritik mot styret i landet. Hans fru uppger att tre medfångar attackerat Cardet sedan han 19 december 2017 flyttats till annat fängelse.

Skriv till

Raúl Castro Ruz
Presidente de la República de Cuba
La Habana, Kuba
E-post: [email protected] (c/o Cuban Mission to UN)

Excelencia:

Mediante la presente quisiera expresar mi preocupación por la seguridad de Dr. Eduardo Cardet. El día 19 de diciembre pasado Dr. Cardet fue agredido por tres presos, luego de haber sido trasladado a la prisión denominada Cuba Sí.

Insto a las autoridades a poner en libertad de manera inmediata e incondicional al Dr. Eduardo Cardet, ya que es preso de conciencia, encarcelado únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.

Les pido que investiguen la presunta agresión a Dr. Cardet y garanticen que se ponen en marcha medidas efectivas para proteger su seguridad y la de la población penitenciaria en todo momento.

Respetuosamente,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 19 mars.

Sammanfattning av brevet på svenska

Med detta brev vill jag uttrycka min oro för Dr. Eduardo Cardets säkerhet. Den 19 december blev Dr. Cadet överfallen av tre fångar efter att ha överförts till fängelset som kallas Cuba Sí.

Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart och ovillkorligt frige Dr. Eduardo Cardet, eftersom han är samvetsfånge, fängslad enbart för att fredligt ha utövat sin rätt till yttrandefrihet.

Fram till han friges måste myndigheterna garantera att han får vård av läkare efter eget val och att han får regelbunden tillgång till sin familj och till advokater han själv valt.

Jag ber er utreda det påstådda angreppet på Dr. Cardet och se till att effektiva åtgärder vidtas för att skydda hans och även andra fångars säkerhet.

UA 32/17

Fatta Pennan | 2018-02-28
Även publicerad i AmnestyPress #1/2018