Egypten, Bahrain, Ekvatorialguinea

Fatta Pennan | 2017-11-29
Även publicerade i AmnestyPress #4/2017

Ekvatorialguinea: Serietecknare fängslad utan rättegång

Ramón Esono Ebalé greps den 16 september i Ekvatorialguineas huvudstad Malabo vid ett restaurangbesök tillsammans med två spanjorer, vilka senare släpptes. Ramón har sedan dess suttit i Black Beach-fängelset. Han lever utomlands men hade återvänt hem för att förnya sitt pass.

Han är en välkänd serietecknare som den 2 november tilldelades årets pris för mod i tecknande av The Cartoonists Rights Network International. Det antas att fängslandet av tecknaren handlar om hans kritik av människorättssituationen i Ekvatorialguinea.

Skriv till
President Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Palacio Presidencial
Avenida de la Libertad
Malabo
Ekvatorialguinea

Your Excellency,
Allow me to express my concern regarding Ramón Esono Ebalé, an Equatorial Guinean cartoonist and activist, who has spent over 50 days in prison without being formally charged. The Cartoonists Rights Network International has awarded him the 2017 Award for Courage in Editorial Cartooning.
I urge the authorities to immediately release Ramón Esono Ebalé, as it appears he is detained solely in relation to his peaceful activism. I also call on the authorities to ensure a safe and enabling environment for human rights defenders to work without fear of punishment, reprisal or intimidation.
Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag vill uttrycka min oro när det gäller Ramón Esono Ebalé, en ekvatorialguineansk karikatyrtecknare och aktivist som har suttit fängslad i över 50 dagar utan att åtalas. "The Cartoonists Rights Network International" har tilldelat honom 2017 års pris för mod i redaktionellt karikatyrtecknande.

Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart frige Ramón Esono Ebalé då det verkar som han fängslats enbart i samband med fredlig aktivism. Jag uppmanar också myndigheterna att se till att det finns en säker och tillåtande miljö för människorättsförsvarare att arbeta i utan fruktan för straff, repressalier eller hotelser.
Högaktningsfullt

UA 219/17


Bahrain: Nabeel Rajab fortsatt fängslad

Nabeel Rajab, ordförande för Bahrain Centre for Human Rights, greps den 13 juni 2016 och har sedan dess suttit häktad. Han dömdes i juli till två års fängelse för ha spritt falska nyheter. Domen har överklagats samtidigt som han också är åtalad för kommentarer på Twitter om bland annat kriget i Jemen där han hotas av 15 års fängelse.

Den 25 oktober misshandlades Nabeel Rajab i Jaw-fängelset efter att ha varit i appellationsdomstolen där överklagan mot domen i juli behandlades. Amnesty anser att han är samvetsfånge och kräver hans omedelbara frigivning.

Skriv till:
King Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555
Rifa’a Palace, al-Manama,
Bahrain
Fax: +973 1766 4587

Your Majesty,
In writing to you I would like to draw your attention to the case of the human rights activist Nabeel Rajab, who has been sentenced to two years in prison for ”disseminating false news” and risking further jail time for political tweets. I have reasons to believe that he is a prisoner of conscience, held solely for the peaceful exercise of his human rights and call for his immediate and unconditional release.

Further, I urge Your Majesty to ensure Nabeel Rajab is not subjected to torture or other ill-treatment, has regular access to his family, lawyers of his choice, and adequate medical care. Finally, I urge Your Mayesty to ensure that the right to freedom of expression is upheld in Bahrain.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Ers majestät,
Genom att skriva till er vill jag fästa er uppmärksamhet på fallet med människorättsaktivisten Nabeel Rajab som har blivit dömd till två års fängelse för ”spridande av falska nyheter” och riskerar ytterligare fängelsestraff för twitter-meddelanden i politiska frågor.

Jag har skäl att tro att han är samvetsfånge som fängslats för fredligt användande av sina mänskliga rättigheter och uppmanar er att frige honom omedelbart och villkorslöst.

Vidare så vill jag uppmana Ers majestät att se till att Nabeel Rajab inte utsätts för tortyr eller misshandel och har regelbunden tillgång till sin familj, advokat och får adekvat hälsovård. Jag vill avslutningsvis uppmana Ers majestät att se till yttrandefriheten respekteras i Bahrain. Högaktningsfullt

UA 249/14


Egypten: Massgripanden av ”homosexuella”

Efter att regnbågsflaggor synts den 22 september vid en konsert i Kairo med den libanesiska rockgruppen Mashrou' Leila har 76 personer gripits för ”homosexualitet” och 32 personer har dömts till mellan sex månader och fyra års fängelse.

I parlamentet föreslås nu en lag som ska kriminalisera samkönade relationer, vilket idag inte uttryckligen är förbjudet i Egypten, som kan ge upp till 15 års fängelse. Enligt lagförslaget ska myndigheterna publicera namnen på dömda personer i två stora dagstidningar. Den som främjar eller utannonserar hbtqi-arrangemang ska kunna dömas till tre års fängelse.

Skriv till:
Minister of Interior
Magdy Abdel Ghaffar
Ministry of Interior
Fifth Settlement, New Cairo,
Egypten
E-post: [email protected]

Dear Minister,
I am writing to express my grave concern regarding the recent homophobic crackdown in Egypt and a newly proposed draft law officially criminalizing same-sex relations. Since the recent crackdown began we know that at least 76 people have been arrested and some have been sentenced to prison for their perceived sexual orientation.

I urge the Egyptian authorities to immediately and unconditionally release all those detained or sentenced based on their real or perceived sexual orientation.
Further, I call for the immediate end to all forced anal examinations on detainees as they amount to torture.
Finally, I urge the authorities to reject the bill criminalising ”homosexuality”.
Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att uttrycka min djupa oro när det gäller de senaste homofobiska tillslagen i Egypten och ett lagförslag som officiellt skulle kriminalisera samkönade relationer. Sedan det senaste tillslaget inleddes vet vi att minst 76 personer har gripits och en del har dömts till fängelse på grund av uppfattad sexuell läggning.

Jag uppmanar de egyptiska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige alla de som har fängslats eller dömts på grund av deras verkliga eller uppfattade sexuella läggning. Vidare vill jag uppmana er att att omedelbart sätta stopp för tvångsmässiga analundersökningar av gripna personer då det kan jämställas med tortyr.
Avslutningsvis vill jag uppmana myndigheterna att avvisa det lagförslag som ska kriminalisera ”homosexualitet”.
Högaktningsfullt

UA 231/17


Fatta Pennan | 2017-11-29
Även publicerade i AmnestyPress #4/2017