Strålande om känsloladdat år

böcker | 2005-02-01

På jakt efter Mr Kim i Seoul
Sofia French
Wahlström & Widstrand

Att leta efter Mr Kim i Seoul är ett koreanskt uttryck som har sin svenska motsvarighet i att hitta en nål i en höstack. Med titeln på sin andra bok illustrerar Sofia French oddsen att finna sina biologiska föräldrar i Korea. Länge har hon inte känt något behov av att konfronteras med det land hon adopterats ifrån, men efter att hon själv blivit mor har frågorna dykt upp.

I På jakt efter Mr Kim i Seoul berättar Sofia French om året då hon besökte sitt biologiska hemland Korea tre gånger för att söka sina rötter.

”Det var ett sätt att en gång för alla göra upp med det lilla, sårade barnet i mig”, skriver hon efter den andra resan, om hennes besök och arbetet på den barnmottagning där hon själv, för drygt trettio år sedan, hämtades av sina svenska föräldrar.

Bokens kapitel är sällan längre än en sida och fungerar som små snapshots. Detta korthuggna, men samtidigt oerhört detaljrika berättande ger en bra bild av den villervalla av intryck och känslor som rör sig i författarinnans huvud. Det blir aldrig rörigt, snarare känns det som att hon återberättar fakta och upplevelser i den ordning hon får dem, vilket effektivt ger en bild av hennes egen utveckling.

Det är en omtumlande metamorfos hon genomgår. Alla pusselbitar faller inte på plats under detta känsloladdade år, men resorna bidrar till att hon känner sig lite mer som en hel människa.

Under sin första resa konstaterar hon att det nästan är en befrielse att hennes biologiska föräldrar är okända. Under sin andra resa har hon ändrat sig och undersöker möjligheten att via koreansk TV efterlysa sina föräldrar. Eller ”Den offentliga snyftvarianten”, som hon kallar det.

Men under sin tredje resa till Korea nämner hon det inte ens. Däremot skriver hon att hon har skaffat sig ett lugn och att hon har fått en relation till ”skillnaden, distansen, obegripligheten”.
Ju mer hon ser och ju fler hon träffar, desto tydligare blir hennes bild av sig själv och sitt ursprung. Hon börjar skymta en folksjäl.

Med På jakt efter Mr Kim i Seoul berättar Sofia French inte enbart om sin egen kluvenhet inför sina två hemländer, hon ger också en glimt av adoptionens komplexa problematik och även om det koreanska samhällets inställning till adoption.

Det är en bok om främlingskap och tillhörighet, men även om nya familjekonstellationer, med styvbarn, styvföräldrar och halvsyskon.

Det är en strålande bok.

Fredrik Emdén

böcker | 2005-02-01