Omröstning på årsmötet där verktyget Suffra användes. Foto: Annie Beckman

ÅRSMÖTE2023: Medlemsavgiften i Amnesty höjs


reportage | Av Charlie Olofsson | 2023-05-09

Amnesty höjer medlemsavgiften för första gången på 25 år. Det behövs för att organisationen ska kunna fortsätta bedriva ett starkt arbete för mänskliga rättigheter, menar styrelsen. Valberedningen ska enligt nya direktiv, ”säkerställa att kandidater till förtroendeposter förstår att de i egenskap av förtroendevalda kan uppfattas som representanter för organisationen och därmed inte bör uttrycka partipolitiska sympatier offentligt”.Beslut togs under söndagen i plenum. Foto: Annie Beckman

ÅRSMÖTE2023: Så ska lokal aktivism främjas – distrikten avskaffas


reportage | Av Lisa Olsson | 2023-05-07

På årsmötet behandlades ett förslag från sektionsstyrelsen kring hur Amnesty ska organiseras lokalt. Enligt förslaget ska lokalföreningar införas istället för distrikt. Det väckte viss oro kring vad som ska hända med verksamheter som till exempel Amnesty Sápmi som inte passar in i den nya strukturen. På söndagen beslutade årsmötet enligt förslaget. Vi har också frågat årsmötesdeltagare vad som var bäst med årsmötet i Hallunda.