Nu slutar Sofia Halth

Sofia Halth kommer nu att lämna styrelsen för svenska Amnesty och vid årsmötet i Umeå ska en ny ordförande väljas.

reportage | 2015-03-25
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2015

Vid årsmötet i Umeå kommer Sofia Halth att lämna över ordförandeklubban till en ny person. År 2008 blev hon ledamot i styrelsen och år 2011 valdes hon till ordförande i den svenska Amnestysektionen.

– Det kommer att kännas vemodigt men också rätt att lämna nu, säger hon. Nu går Amnesty in i en ny strategisk period och då är det bra att det kommer en ny ordförande.

I augusti är det dags igen för ICM, det internationella rådsmötet, som är Amnestys högsta beslutande organ. Är det någon fråga som du tycker är viktig att hålla ögonen på?

– Jag tror att frågan om hur Amnesty ska organisera sig nationellt kommer att vara viktig och också leda till en hel diskussioner. Nu ska inte beslut fattas på detta ICM men diskussionen om sektioner och strukturers roll kommer nog väcka en del känslor.

Sofia Halth avgår vid årsmötet i Umeå.

Sofia Halth avgår vid årsmötet i Umeå. Foto: Amnesty

I underlaget till denna fråga talas om att ”ett större kulturskifte pågår inom organisationen där fokus läggs på resultat”. Ser du en risk att Amnesty kommer att välja att jobba med ”lätta frågor” för att kunna peka på att arbetet ger resultat?

– Jag hoppas att det inte blir så. Det skulle vara att gå emot vår själ. Det är klart att vi ska försöka vara effektiva i vårt gemensamma kampanjarbete och nå resultat men jag tror vi skulle förlora i trovärdighet om vi skulle släppa svåra och till synes hopplösa frågor som Nordkorea.

Du har kämpat för att Amnesty ska arbeta för kvinnors rätt att själv bestämma om abort men efter nästan tio år har Amnesty fortfarande ett begränsat åtagande i abortfrågan. Är du besviken?

– Jag hade nog inte förväntat mig att det skulle vara lätt, då detta är en svår fråga internationellt, men jag tycker att vi ska vara nöjda med att svenska sektionen har sett till att frågan finns kvar. Inom Amnesty tar det ibland tid att få igenom nya områden. Det dröjde ju ett antal år innan hbtq-frågor blev en del av vårt arbete.

Vad är du mest nöjd med under din ordförandeperiod?

– Det är att svenska sektionen har haft en fantastisk tillväxt i både medel och medlemmar under de här åren. Jag är också nöjd med den positiva utvecklingen för vårt samarbete med den internationella rörelsen.

Och vad är du missnöjd med?

– Jag skulle vilja att varje medlem hade kunskap om hur man, om man vill, kan påverka Amnesty som organisation både i Sverige och internationellt och vilken viktig del man är i Amnesty som global gräsrotsorganisation. Det är ett högt satt mål som det är en bit kvar innan det är uppnått och där måste vi stärka vårt kommunikationsarbete.

Ulf B Andersson 

reportage | 2015-03-25
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2015