ALMEDALEN2017: Risk för fortsatt vapenexport till diktaturer trots nytt förslag

Regeringens förslag till nya regler för vapenexport släpptes nyligen och många är missnöjda. Förslaget innehåller inget absolut förbud mot vapenexport till diktaturer. Vapenexporten behandlades vid ett seminarium i Almedalen på tisdagen.

reportage | 2017-07-04
Av: Lisa Olsson
Krister Örnfjäder, Socialdemokraterna, Stig Henriksson, Vänsterpartiet, Magnus Walan, Diakonia, Maja Åberg, Amnesty och Agnes Hellström, Svenska Freds.

Krister Örnfjäder, Socialdemokraterna, Stig Henriksson, Vänsterpartiet, Magnus Walan, Diakonia, Maja Åberg, Amnesty och Agnes Hellström, Svenska Freds. Foto: Lisa Olsson

Redan enligt dagens regler ska respekt för mänskliga rättigheter ha en central betydelse för att vapenexport ska tillåtas till ett visst land. Om ”omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer” ska export inte tillåtas. Trots det har Sverige sedan år 2000 beviljat krigsmaterielexport till 15 länder som klassas som diktaturer.

Förra året gavs klartecken för vapenexport till Förenade Arabemiraten för 10,6 miljarder, när landet ska köpa radar- och övervakningssystemet Erieye från Saab.

Förenade Arabemiraten deltar i den koalition som under ledning av Saudiarabien, och med stöd av USA och Storbritannien, sedan våren 2015 bedriver ett flygkrig i Jemen. Det är en krigföring som väckt skarp kritik då civila mål gång på gång har bombats.

I det nya förslaget har det införts ett demokratikriterium, men regeringen kan fortfarande säga ja till export av försvars- och säkerhetspolitiska skäl. De föreslagna reglerna för Vapenexporten behandlades vid ett seminarium i Almedalen på tisdagen arrangerat av Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Amnesty International och Svenska Freds.

Saabs radar- och övervakningssystem Eriye, här i en version utvecklad för Pakistans flygvapen, visas upp på Farnborough Airshow år 2008.

Saabs radar- och övervakningssystem Eriye, här i en version utvecklad för Pakistans flygvapen, visas upp på Farnborough Airshow år 2008. Foto: MilborneOne/Wikimedia

Agnes Hellström som är ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är besviken på förslaget som hon menar inte förändrar något i praktiken.

– Sverige är en av de största vapenexportörerna per capita, vilket många inte vet. Exporten till diktaturer ger en legitimerande effekt, som att Sverige är okej med hur regimen bedriver sin politik. Vi har jobbat hårt för att få till ett absolut förbud, eftersom det inte fungerar idag trots att hänsyn ska tas till mänskliga rättigheter, säger hon.

Även Amnesty International och Diakonia är missnöjda och vill se tydligare skrivningar i det nya förslaget.

– Som det ser ut nu bidrar Sverige till människorättsbrott. Vapenexport sker till Saudiarabien där kvinnor står under manligt förmyndarskap. Grundliga riskanalyser måste göras. Om man hade gjort det när vapenexport till Thailand godkändes hade man sett redan då att det fanns oroande tecken, säger Maja Åberg, Senior Policy Adviser på Amnesty.

Magnus Walan som är senior policyrådgivare på Diakonia ser förslaget som ett svek.

– Det finns inga ursäkter för ett sådant här svagt förslag. Politikerna klarar inte av att sätta ned foten. Ett absolut förbud skulle genomföras och det här är inte vad som utlovades, säger han.

Birgitta Ohlsson, Liberalerna

Birgitta Ohlsson, Liberalerna Foto: Lisa Olsson

På seminariet deltog också politiker från fyra partier; Birgitta Ohlsson, från Liberalerna, Krister Örnfjäder från Socialdemokraterna, Sofia Damm från Kristdemokraterna och Stig Henriksson från Vänsterpartiet. Det råder viss oenighet kring om förslaget är en skärpning eller inte. De tre förstnämnda (L, S, KD) anser det medan Vänsterpartiet inte stöder lagförslaget.

– Det här är inte ett steg i rätt riktning. Om inte ens statsministern kan kalla Saudiarabien för diktatur, var går då gränsen? Det här är djupt olustigt, säger Stig Henriksson.

Just Saudiarabien nämns flera gånger som exempel och debattvågorna kring Sveriges vapenexport dit har gått höga. Birgitta Ohlsson ser det som det tydligaste lackmustestet om Sverige fortsätter att sälja vapen till Saudiarabien.

– Den nya lagen måste ge konsekvenser. Regeringen har ett stort ansvar att fungera som en vakthund och att våga stå emot näringslivet. Med en medveten regering är det här förslaget ett starkt steg i rätt riktning. Men om vapenexporten till Saudiarabien fortsätter är det platt fall, menar hon.

Sofia Damm, Kristdemokraterna

Sofia Damm, Kristdemokraterna Foto: Lisa Olsson

Sofia Damm och Kristdemokraterna stöder också förslaget även om de hellre hade velat se ett absolut förbud mot export till diktaturer.

– Med den här skrivningen kommer vi inte kunna exportera till de värsta diktaturerna. Om det ändå skulle ske är lagen otillräcklig och då kommer vi jobba för att riva upp den. Men just nu finns inte den politiska majoriteten för ett absolut förbud, säger hon.

Men hur går det nya förslaget ihop med regeringens feministiska utrikespolitik, om vapenexport kan ske till länder där kvinnors rättigheter kränks?

– I varje enskilt fall går det inte ihop. Men vi har vägt ihop olika delar. Vi har mött organisationer, de som tillverkar vapen, olika fabriker och gjort en sammanvägning av önskemålen. Vi har inte nått ända fram men det här är ett steg framåt, säger Krister Örnfjäder.

Amnesty, Diakonia och Svenska Freds vill se större transparens kring besluten och de ser ett problem med det nya förslaget där olika saker kan vägas mot varandra, utan att någon utomstående vet vad som ligger i vågskålarna. Analysen som görs kring mänskliga rättigheter måste vara synlig.

– Det blir svårt att få inblick och veta vilka vi ska försöka påverka. Som förslaget är formulerat nu kan exporten fortsätta som tidigare. Det är inte alls vad vi hade hoppats på, säger Agnes Hellström.

Inspektionen för strategiska produkter, ISP, menar i ett remissvar att lagförslaget inte kommer göra någon skillnad i praktiken.

– Ni säger att om det inte blir bra får vi göra om det. Är det inte bättre att göra det bra redan nu, undrar Maja Åberg och riktar sig till Birgitta Ohlsson, Sofia Damm och Krister Örnfjäder.

Lagrådet ska nu granska lagrådsremissen innan propositionen överlämnas av regeringen till riksdagen.

Lisa Olsson
[email protected]

Amnesty International i Almedalen

Läs mer här

Amnesty Press på Almedalen2017

ALMEDALEN2017: ”Tiggeriförbud kan vara en inskränkning av yttrandefriheten” (9 juli 2017)

ALMEDALEN2017: ”Styr migrationen med hopp – inte murar” (8 juli 2017)

ALMEDALEN2017: ”Det är skitläskigt, men jag gör det ändå” – kärlek var motbudskapet när nazisterna kom till Visby (7 juli 2017)

ALMEDALEN2017: Mens hindrar flickor från att gå i skolan och är en facklig fråga (7 juli 2017)

ALMEDALEN2017: Rättssäkerhet och asylärenden – många frågetecken (6 juli 2017)

ALMEDALEN2017: ”IS fall kan förstärka de etniska motsättningarna” (6 juli 2017)

ALMEDALEN2017: Mänskliga rättigheter – i fara även i Sverige? (5 juli 2017)

ALMEDALEN2017: ”Det finns ingen plan” (4 juli 2017)

ALMEDALEN2017: Mänskliga rättigheter på export – går det ihop med företagens affärer? (4 juli 2017)

reportage | 2017-07-04
Av: Lisa Olsson