Medan bomberna faller

reportage | 2006-07-07

Situationen i Gaza fortsätter att trappas upp. Men hos
de politiska partierna har krisen i Mellanöstern
spelat en undanskymd roll under Almedalsveckan. Vid
lunchtid på torsdagen hölls dock ett opinionsmöte,
arrangerat av bland andra Amnesty, på Donnersgatan.
Det blev snabbt kö för att skriva under
Visbydeklarationen.

På torsdagen utlyste flera organisationer, däribland
Amnesty, ett möte för att uppmärksamma krisen i
Mellanöstern. Foto: Aurora Samuelsson

Sedan den israeliske soldaten Gilad Shalit den 25 juni
fördes bort av tre samverkande palestinska väpnade
grupper vid en attack mot en armébas inne i Israel har
krisen trappats upp kring Gaza. Israeliska armén har
bombat ut kraftverket i Gaza och stora delar av
befolkningen i ett av världens mest tättbefolkade
områden är nu utan vatten och el. Den israeliske
premiärministern Ehud Olmert lovade i veckan att Gazas
befolkning skulle få en sömnlös natt och israeliska
plan har fortsatt att genomföra både
precisionsbombningar och ljudbombningar över Gaza. På
tisdagen avfyrade den väpnade grenen av Hamas en
kassam-raket som nådde till storstaden Ashkelon i
Israel. Ingen skadades, men så långt har dessa raketer
inte tidigare nått. Israels armé svarade med att för
första gången sedan uttåget från Gaza i september 2005
rycka in med markstridskrafter i Gaza.
På torsdagen rapporterades minst elva palestinier ha
dödats medan civila palestinier flydde undan
striderna.
Gilad Shalit är fortfarande i sina kidnappares våld
och de ministrar och parlamentsledamöter som Israel
förra veckan kidnappade från Västbanken hålls
fortfarande fängslade.

Bo Forsberg från Diakonia manade till solidaritet med
det palestinska folket. Foto: Aurora Samuelsson

Vid lunchtid på torsdagen genomförde Amnesty,
Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, Rädda barnen, Svenska
Röda korset och Svenska kyrkan, ett opinionsmöte på
Donnersgatan i Visby.
Bo Forsberg, generalsekreterare i Diakonia, pekade på
hur Sverige tidigare varit mycket aktiva i strävan
efter fred i Centralamerika och efterlyste ett ökat
engagemang i Mellanöstern.
- Vi tar avstånd från självmordsbombningar, men nu
måste vi sätta press på Israel, sade Bo Forsberg. Nu
saknas vatten och el i Gaza och maten börjar ta slut.
Vi måste visa vår solidaritet med det palestinska
folket.
Han berättade om en av Diakonias palestinska kontakter
i Ramallah som undrade vad resten av världen gör.
- Vi uppmanar nu partierna, riksdag och regering att
arbeta för en fred i Israel och Palestina, sade Bo
Forsberg.
Representanter för alla sju riksdagspartierna hade
bjudits in och fanns på plats vid manifestationen.

Det blev snabbt kö för att skriva på Visbydeklarationen.
Här är det Lars Ohly som skriver på. Foto: Aurora Samuelsson

Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreterare i Rädda
barnen, påpekade att Israel har ratificerat FN:s
barnkonvention och därför rent folkrättsligt är
skyldigt att leva upp till konventionen som
ockupationsmakt.
- Vi vet att barn drabbas hårt vid väpnade konflikter.
Vår förhoppning är att Sverige med mycket större kraft
ska agera för barnens rätt till skydd och överlevnad.

Bengt Westerberg, generalsekreterare i Röda korset,
krävde respekt för folkrätten, internationell
humanitär rätt och mänskliga rättigheter.
- Vi måste arbeta för en fred, där israeler och
palestinier kan leva inom säkra gränser, en fred byggd
på 1967 års gränser, sade han.
Trots krisen i Gaza har det varit väldigt tyst från
talarstolarna i Almedalen. Är du besviken över det?
- Det stämmer att det inte har sagts så mycket, men
jag kan ändå förstå det, sade Bengt Westerberg till
Amnesty Press. Det är ett pågående skeende i
Mellanöstern och tal förbereds i förväg. Det är inte
alltid internationella frågor får stor prioritet. Men
vårt initiativ är ett sätt att lyfta upp frågan.

I Visbydeklarationen, som stöds av Diakonia, Amnesty,
Kristna Freds, Rädda barnen, Svenska Röda korset och
Svenska kyrkan, vill svenska folkrörelser manifestera
sitt ”stöd för en fred i Israel och Palestina”, en
fred byggd på folkrätten. I deklarationen ställs krav
på ”ett slut på folkrättsvidrigt våld från både
Israels och palestiniers sida” och ”snara och korrekta
rättegångar för alla politiska fångar”. Det uttrycks
speciell oro för de fängslade barnens situation och
det krävs att de kidnappade friges och ”en återgång
till samtal och förhandlingar som bygger på
folkrätten”.
När mötet var slut blev det snabbt kö för att skriva
på deklarationen. En av dem som skrev på var Lars
Ohly, partiledare för vänsterpartiet. Senare anslöt
sig även organisationer, däribland fackförbundet SKTF
och centerkvinnorna.

Torsdagen var vänsterpartiets dag i Almedalen och både
Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson och Lars Ohly
tog upp Gaza i sina tal inför en publik på knappt 1
000 personer.
- Det är ofattbart att samtidigt som vi har denna
intetsägande Almedalsvecka så mördas palestinier på
löpande band, sade Ida Gabrielsson med rösten fylld av
vrede. Hur är det möjligt att de grövsta kränkningar
av människovärdet kan genomföras utan att fler
reagerar? Att svenska regeringen inte reagerar med
kraft är bevis för den svenska utrikespolitikens
totala förfall. Det är ovärdigt och kränkande att
Göran Persson i sitt tal i söndags inte med ett ord
nämnde den akuta och brutala situationen i Palestina.
För mig är det tydligt att den svenska regeringen
spelar med i en av vår tids mest brutala och
rasistiska ockupationer.

Krut-utredningens Anders Svärd och Lars Ohly.
Foto: Ulf B Andersson

Och när Lars Ohly talade krävde han ett stopp för
krigsmaterielexport till krigförande länder och ett
avbrytande av det svenska militära samarbetet med
Israel:
- Vi har ett regelverk idag som i princip förbjuder
krigsmaterielexport till krigförande länder, men
undantagen har snart blivit regel. Sverige exporterar
vapen till USA och dess allierade som använder dem i
krigen och ockupationerna av Afghanistan och Irak.
Samtidigt importerar vi krigsmateriel från Israel.
Detta blir ett indirekt stöd till den israeliska
krigsmaktens ockupation och våldsutövning i Gaza och
på Västbanken.
- Nu gömmer sig palestinska barn för den israeliska
krigsmaktens bomber. Människor flyr. El och vatten är
utslaget och maten börjar ta slut. Jan Eliasson – ta
av diplomatkostymen och kliv in i rollen som svensk
utrikesminister och säg ifrån! uppmanade Lars Ohly.

Vänsterpartiet krävde ett avbrytande av svenskt
militärt samarbete med Israel. Foto: Ulf B Andersson

Vapenhandeln var temat för ett av vänsterpartiets
seminarier på torsdagen. Anders Svärd, som ledde
Krigsmaterielutredningen, den så kallade
Krut-utredningen, fick möta Rolf Lindahl, Svenska
Freds, Håkan Mårtensson, Kristna Freds, Alice Åström,
vänsterpartiet, Birgitta Ohlsson, folkpartiet och Maja
Åberg, Amnesty, som samtliga hade varierande kritik.
Det beklagades att Krut stoppats i malpåse över valet
och därmed inte blivit någon tung valfråga.
Folkpartiet vill, liksom miljöpartiet, införa ett
demokratikriterium så att diktaturer inte får köpa
svenska vapen. Det regelverk som har gällt hittills,
där länder som är inblandade i krig, har inre väpnade
oroligheter eller grovt kränker mänskliga rättigheter
inte ska få köpa vapen, har varit ihåligt.
- Det är osmakligt att Saudiarabien, som ligger i topp
i när det gäller de flesta kränkningar av mänskliga
rättigheter, ska få köpa svenska vapen, sade Birgitta
Ohlsson. Däremot tycker jag mycket väl att ett
demokratiskt land som Taiwan, som är hotat, ska få
köpa svenska vapen för att försvara sig.
Rolf Lindahl pekade på att svenska vapen som
exporteras till länder som Indien och Pakistan också
kommer till användning, till exempel i den långvariga
konflikten kring Kashmir.

Vapenexporten är också framgångsrik i siffror. Sverige
sålde 2005 vapen för 8,6 miljarder kronor, sade Alice
Åström. Det är en fördubbling jämfört med år 2000.
Krut har kritiserats hårt från bland andra
fredsrörelsen, Amnesty, Diakonia och Svenska
FN-förbundet för att vara alltför följsam mot svensk
vapenindustri när den har föreslagit att det generella
förbudet mot vapenexport avskaffas.
- Anders Svärds utredning är som en kopia av
vapenindustrins önskelista, ansåg Rolf Lindahl.
Anders Svärd försvarade sin utredning med att
krigsmaterielexport inte ska medges om just den
materielen kan användas i ett inre förtryck och att
det fortfarande är restriktivitet som ska gälla.
- Om ett land grovt kränker mänskliga rättigheter så
har det straffat ut sig självt, sade Maja Åberg. Om
folk torteras ska vi inte sälja Carl Gustaf till det
landet.

Vänsterpartiets krav på ett stopp för svensk
vapenexport till länder i krig ligger väl i linje med
de nuvarande reglerna. Men praxis ser annorlunda ut.
USA och dess koalition inledde 2003 det som Anders
Svärd kallade för ”angreppskrig” mot Irak. I
koalitionen ingår en rad EU-länder, däribland Danmark.
I Afghanistan har Norge ingått i den USA-koalition,
som vid sidan av den FN-sanktionerade Isaf-styrkan,
för krig mot talibanerna och al-Qaida. Det gör att en
stor del av de länder Sverige exporterar vapen till är
krigförande.
- Sverige har inte hymlat med att vi fortsätter med
export till USA och att detta beror på vårt beroende
av krigsmaterielimport från USA, sade Anders Svärd.
Rolf Lindahl påpekade att den svenska anpassningen
till USA gått så långt att flechettammunition säljs.
- Det här är en typ av ammunition som skickar iväg
tusentals pilar, förklarade Rolf Lindahl.

Vapenexporten omgärdas idag av ett regelverk, som
möjligen kommer förändras om en regering efter valet
vill använda Anders Svärds utredning till en
proposition. Däremot omfattas inte importen av samma
regler. Svenska Freds har dock reagerat mot att
Sverige importerar krigsmateriel från Vitryssland och
Israel. Nu har vänsterpartiet gjort frågan om ett
stopp för allt militärt samarbete med Israel till en
valfråga.

Frågan om utvecklingen i Mellanöstern togs även upp
vid Folke Bernadotteakademins seminarium ”Murar – vad
förenar oss?”. Under ledning av Saam Kapadia,
programledare för Konflikt i P1, samlades
representanter för de sju riksdagspartierna till ett
samtal med ideella organisationer, däribland Amnesty
och Svenska Freds.
Utanför S:t Nikolai-ruinen stod en av av de vita
bussarna som Folke Bernadotte använde i 1945 som en
påminnelse om Europa för drygt 60 år sedan. 1948
mördades Folke Bernadotte av en judisk terroristgrupp
när konflikten mellan israeler och palestinier
inleddes vid staten Israels bildande – en konflikt som
ännu är långt från sin lösning.

Saam Kapadia undrade hur partirepresentanterna såg på
Israels agerande i Gaza, ”en kollektiv bestraffning”
mot den palestinska befolkningen, som han uttryckte
det.
Veronika Palm (s) ansåg att det strider mot folkrätten
och att det är viktigt att påverka USA för att sätta
press på Israel.
- Ett klart folkrättsbrott, sade Alice Åström (v) och
pekade också på USA:s viktiga roll.
- Det Israel gör kan inte accepteras, förklarade Maud
Olofsson (c). Samtidigt kan jag förstå att
terrorhandlingar mot Israel skapar frustration. Det är
bara en dialog som kan lösa konflikten. För Sveriges
del gäller det att via EU och FN utöva påtryckningar.
- Vi måste stödja dialogen och de människor som
arbetar för fred, svarade Rosita Runegrund (kd). FN
och EU måste trycka på.
Gunilla Carlsson (m) menade att det kan handla om
oproportionerligt våld från Israels sida, men sade
också att Israel har drabbats av en våg av våld och
fått en soldat bortförd.
- Befolkningen har rätt att leva i fred och säkerhet,
sade Gunilla Carlsson. Det är viktigt att länderna
inom EU håller ihop och visar enighet i sitt agerande.
- Jag var i Förintelsemuseet i Jerusalem för ett år
sedan, berättade Birgitta Ohlsson (fp). I Israel
tvingas alla göra värnplikt, men det övervåld Israel
använder efter kidnappningen av en soldat är
olyckligt. Vi måste stödja Egypten och Jordaniens
möjligheter att påverka. Men samtidigt får vi inte
vika en tum när det gäller Hamas. De måste erkänna
Israel, respektera avtal och avstå från terror.
Annika Nordgren-Christenssen (mp) pekade på att det är
lätt att bli pessimist när man ser ledarskapet som
finns i området.
- Men vi får hoppas att framtida ledarskap kommer att
vilja ha en dialog.

Några tecken på dialog fanns dock inte denna julivecka
när valrörelsen fick sin upptakt i Almedalen. För den
palestinska civilbefolkningen var situationen i Gaza
fortsatt kritisk och allt fler dödsoffer krävdes vid
striderna mellan de israeliska styrkorna som trängt in
i Gaza och palestinska milisgrupper.

Text: Ulf B Andersson

Visbydeklarationen har undertecknats av bland andra
Dan Grundin, Amnesty, Sture Nordh, TCO, Wanja
Lundby-Wedin, LO och många fler
Läs mer på Diakonias hemsida

Läs mer om Almedalen: Med kortbyxor i Visby

Läs mer om Amnestys kampanj ”En aktiv röst”

reportage | 2006-07-07