ALMEDALEN2015: Vild debatt om den svenska abortlagen

Under vinjetten (G) som i Gud bjöds en bred panel på tisdagen in till debatt om den svenska abortlagstiftningen. ”Ett försök till ett sansat samtal” stod det i programbladet, men särskilt sansat blev det inte.

reportage | 2015-07-01
Av: Charlie Olofsson
Det blev mer vilt än sansat vid paneldebatten om den svenska abortlagstiftningen. Från vänster: Felicia Ferreira (moderator), Tomas Idergard, Carina Ohlsson, Mikael Oscarsson, Kristina Ljungros, Malin Schelin och Anna Starbrink.

Det blev mer vilt än sansat vid paneldebatten om den svenska abortlagstiftningen. Från vänster: Felicia Ferreira (moderator), Tomas Idergard, Carina Ohlsson, Mikael Oscarsson, Kristina Ljungros, Malin Schelin och Anna Starbrink. Foto: Annie Beckman

– Det genomförs 37 000 -38 000 aborter per år i Sverige. Är det för många? Med den frågan inleddes debatten av moderator Felicia Ferreira, till vardags chefredaktör på tidningen Dagen.
– Ja, en är för mycket, svarade Thomas Idergard, jesuit och teologistuderande. Kristina Ljungros, förbundsordförande på RFSU, kritiserade hur frågan var formulerad och valde i stället att lyfta behovet av att minska antalet oönskade graviditeter genom sexualupplysning och tillgång till bra preventivmedel.
– Huruvida en abort behövs är det bara den berörda kvinnan som kan avgöra, sa hon.

Debatten hade rubriken Nollvision för aborter? och arrangerades av Frälsningsarmén, tidningen Dagen och Pingströrelsen. Besökare trängdes ända ut i trapphuset när stolarna började fyllas inne i Frälsningsarméns församlingssal i Visby. Panelens bredd återspeglades bland åhörarna som ömsom applåderade och ömsom suckade högt åt debattörernas inlägg.
– I landet där det strösslas med kondomer kan det inte vara bristen på preventivmedel som är problemet, sade Thomas Idergard vänd åt Kristina Ljungros.

Han föreslog i stället bland annat obligatorisk fosterdiagnostik som en metod för att få ner antalet aborter.
– Vi har en samhällskultur som säger att det bara är att köra, låtsas att det inte är ett liv du släcker, fortsatte han.

Just formulering att ”släcka liv” återkom många gånger under debatten, vilket fick Anna Starbrink, landstingsråd (FP), att reagera:
– Släcka liv, säger du. I länder där det inte finns tillgång till säkra aborter ser vi kvinnor som dör. Det är också att släcka liv.

Hon tillade att man, inom vården, brukar vara väldigt restriktiv med den typ av tvångsinsatser som Thomas Idergard föreslår. Obligatoriska ultraljud har införts i Rumänien och det är ingenting Sverige vill ta efter, instämde Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor.

– Det där har bara ett enda syfte – att skapa skuld och skam. Du lägger skulden hos kvinnorna som tar de här besluten. Du får det att verka som att det är någonting man gör lättvindigt, sade hon vänd mot Thomas Idergard.

Debatten blev snabbt högljudd med Kristina Ljungros, Anna Starbrink och Carina Ohlsson på ena kanten och på den andra sidan Thomas Idergard, Mikael Oscarsson (KD) och Malin Schelin, informatör på Ja till livet.
Malin Schelin beskrev arbetet mot abort som en människorättsfråga.
- Vi ger röst till de minsta i vårt samhälle. Rätten till liv är grundläggande. Vi på Ja till livet välkomnar sänkta abortgränser. Vi välkomnar ett samhälle där ingen efterfrågar abort, sa hon.

Mikael Oscarsson (KD) efterfrågade fler ”livsbejakande alternativ” till abort.
– KD vill inte förbjuda aborter men det finns mycket att göra, sade han och drog en parallell till arbetet med att minska dödligheten i trafiken.

Jämförelsen med nollvisionen i trafiksammanhang dömdes ut av Kristina Ljungros.
– Det där håller inte. Vi pratar inte om trafik nu, sade hon.

Malin Schelin pekade ut den minsta gemensamma beröringspunkten mellan Ja till livet och RFSU, nämligen att båda organisationerna arbetar med sexuell hälsa.
- Fast det RFSU gör är att gå ut i skolorna och uppmana elever att ha sex med sina kompisar, sade hon.

Det gick ett sus genom publiken, där flera personer bar tröjor med RFSU:s logga.
– Man häpnar. Retoriken om att RFSU säger att alla ska ligga med alla - det är oseriöst! Vi skulle ha ett samtal här idag, sade Carina Ohlsson.

I drygt en timme pågick debatten och den hade säkert kunnat fortsätta några timmar till. När mikrofonerna hade stängts av och publiken började lämna lokalen stod Carina Ohlsson och Thomas Idergard fortfarande på scenen och diskuterade.

Charlie Olofsson
[email protected]

Läs mer om abortfrågan i Almedalen

ALMEDALEN2015: Hopp om förändrad abortlag i Irland

Amnesty Press på Almedalsveckan

ALMEDALEN2015: Vapenexportutredningen – handel som vanligt eller demokratikriterium som gör skillnad? (30 juni)

reportage | 2015-07-01
Av: Charlie Olofsson