ALMEDALEN2015: ”Sverige måste gå före” när det gäller lagliga vägar in i Europa

Katastrofen i Medelhavet väcker starka känslor, men inom EU saknas den politiska viljan att agera. Det stod klart under panelsamtalet där EU-parlamentariker diskuterade vägar ut ur Fästning Europa.

reportage | 2015-07-02
Av: Charlie Olofsson
Bodil Valero (MP), Malin Björk (V) och  Madelaine Seidlitz, Amnesty

Bodil Valero (MP), Malin Björk (V) och Madelaine Seidlitz, Amnesty Foto: Annie Beckman

Det var fyra frustrerade politiker som på torsdagsmorgonen klev upp på scenen vid Amnestys panelsamtal om Europas stängda gränser. Debatten under rubriken ”Fästning Europa stänger flyktingar ute. Människor dör vid våra gränser. Vad ska vi göra?” återspeglade knappast tonläget i EU, där fokus tenderar att hamna på gränskontroll snarare än på mänskliga rättigheter.

– Det finns ett bristande engagemang i stora delar av Europa och bland EU:s politiker, sade Jytte Guteland (S).

Ett 50-tal personer kom för att lyssna till samtalet, där EU-parlamentarikerna uttryckte djup oro över den ökade militariseringen av EU:s yttre gränser.
– Alla säger att Medelhavet inte får vara en begravningsplats, men det kan inte bli någonting annat om vi angriper flyktingbåtar, sade Soraya Post (Fi).

I mitten av maj enades EU-ländernas utrikesministrar om en ny militär insats i Medelhavet. EU ska samla in underrättelser om smugglare och i nästa steg spåra upp och förstöra deras båtar.
– Med en sådan insats kan smugglarna ta ut ännu mer pengar för resan över havet och det blir ännu svårare för flyktingar att ta sig bort från Libyen, sade Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty.

Malin Björk (V) uppmanande de andra politikerna i panelen att rösta mot ökade medel till gränsbevakning i samband med den kommande budgetomröstningen.
– Mer pengar till Eurodac, Frontex och Europol – det är det som bygger fästning Europa, sade hon.

Humanitära visum och lagliga vägar in i EU är rätt väg att gå. Det ansåg EU-politikerna i panelsamtalet. Från vänster: Jytte Guteland (S), Soraya Post (Fi), Bodil Valero (MP) och Malin Björk (V).

Humanitära visum och lagliga vägar in i EU är rätt väg att gå. Det ansåg EU-politikerna i panelsamtalet. Från vänster: Jytte Guteland (S), Soraya Post (Fi), Bodil Valero (MP) och Malin Björk (V). Foto: Annie Beckman

Under samtalet beklagade politikerna i panelen EU:s beslut om att låta Frontex bedriva räddningsarbete i Medelhavet genom operation Triton. De vill i stället se en ren räddningsinsats, en Europeisk variant av italienska Mare Nostrum.

– Vi i den gröna gruppen litar inte på att Frontex kommer göra ett lika bra jobb, sa Bodil Valero, tidigare Ceballos, (MP). Hon och de andra paneldeltagarna förkastade också Storbritanniens förslag om att upprätta läger utanför EU där människor på flykt kan söka asyl. I stället är det humanitära visum och lagliga vägar in i EU som är rätt väg att gå, menar de. I dagsläget finns det inte stöd i EU för den typen av förslag.

Malin Björk beskrev det som att läget i EU gör att man tvingas bedriva en ”minsta nämnarens politik”. Så måste det inte vara, menar hon. – Sverige skulle kunna gå före och genomföra förändringar på egen hand eller tillsammans med några andra länder, sade hon.

Jytte Guteland är tveksam till om det är en bra strategi.
- Att vissa länder går före kan vara en modell. Kanske måste vi göra så, men risken är att att andra länder backar. Vad Sverige än gör så kommer det att vara för lite om inte andra länder är med, sade hon.

Mot slutet av samtalet ledde moderatorn David Qviström in diskussionen på frågan om hur mottagandet av asylsökande ska fördelas mellan olika EU-länder. Då protesterade Soraya Post.
– Hur pratar vi nu? Vi säger att Sverige ”tar emot väldigt många”. Det är fel tänkt, sade hon och fick medhåll.

I den rådande berättelsen om EU:s flyktingmottagande framstår flyktingar som en börda och ett hot mot den Europeiska sammanhållningen, konstaterade Malin Björk.
- Jag är arg över hur begreppet solidaritet används. Det pratas om att EU-länderna ska vara solidariska mot varandra i flyktingmottagandet. Det är fel. Vi ska vara solidariska med de som flyr, sade hon.

Charlie Olofsson

[email protected]

Förklaringar

Eurodac är EU:s databas med fingeravtryck från personer över fjorton år som har sökt asyl i EU eller i andra länder som är med i Dublinförordningen.

Frontex är EU:s gemensamma byrå för gränskontroll.

Europol är EU:s polisbyrå, som samordnar utbytet av underrättelseinformation mellan medlemsstaterna.

Amnesty Press i Almedalen

ALMEDALEN2015: ”Tragedin har blivit en juridisk rutin” (2 juli)

ALMEDALEN2015: Vild debatt om den svenska abortlagen (1 juli)

ALMEDALEN2015: Hopp om förändrad abortlag i Irland (1 juli)

ALMEDALEN2015: Vapenexportutredningen – handel som vanligt eller demokratikriterium som gör skillnad? (30 juni)

reportage | 2015-07-02
Av: Charlie Olofsson