FN ska utreda motvilligt Sri Lanka

FN ska utreda Sri Lanka. Det står klart efter att de 47 medlemsstaterna i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève har röstat för att OHCHR ska genomföra en utredning. Fem år efter krigsslutet ser människorättsförespråkare den nya resolutionen som ett stort steg framåt även om den ursprungliga förslagstexten försvagades. Men det är en lång väg att gå tills ansvariga för krigsförbrytelser och allt det som kan hamna under rubriceringen ”brott mot mänskligheten” kan ställas till svars. Amnesty Press var på plats i Genève och följde förhandlingarna i MR-rådet.

reportage | 2014-04-09
Av: Johan Mikaelsson
Tamilska journalister fotograferar en bildskärm som visar resultatet av omröstningen.

Tamilska journalister fotograferar en bildskärm som visar resultatet av omröstningen. Foto: Johan Mikaelsson

Från stadskärnan i Genève går bussar och spårvagnar till stationen som på franska kort och gott kallas ”Nations”. På en stor öppen plats samlas brukar demonstranter samlas för att väcka uppmärksamhet kring ömmande frågor.

På senare år har tamilska diasporaorganisationer arrangerat stora demonstrationer i samband med sessioner i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Tusentals deltagare har velat väcka uppmärksamhet kring förhållanden på deras forna hemö.
Inbördeskriget mellan Sri Lankas regering och LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), som slogs för en separat tamilsk stat i de norra och östra delarna, pågick 1983-2009. Fokus för FN och det internationella samfundet har fastnat på krigets sista månader, fram till regeringssidans seger 18 maj 2009.

Mängder av bevis i form av vittnesmål, bilder, filmbilder och satellitbilder pekar på att framför allt regeringens styrkor är ansvariga för att tusentals civila dödades vid beskjutning med framför allt artilleri. Framför allt gerillasoldater och ledare för gerillan torterades och avrättades systematiskt.

Från krigszonen i norra Sri Lanka är det ett långt steg till det välordnade Genève. Här står det kända landmärket, den gigantiska stolen med tre hela och ett trasigt ben. På andra sidan inhägnaden och muren tornar två par dubbla rader flaggstänger upp sig, med de 193 medlemsstaternas flaggor. Besökare som passerat en första säkerhetskontroll för att komma in på området tar sig uppför rulltrappor till den stora sessionssalen. Här väntar ännu en säkerhetskontroll. I takt med att fler och fler med rötter på Sri Lanka tar plats på pressläktaren stiger spänningen. Hur ska det gå? Även om det inte blir bättre i ett slag så sätter många sitt hopp till FN-rådet.

I de norra delarna av Sri Lanka har befolkningen länge varit särskilt utsatt. Några av människorna på bilden hamnade i den krigszon där det enligt FN kan ha dödats 40 000 civila under krigets slutskede 2009.

I de norra delarna av Sri Lanka har befolkningen länge varit särskilt utsatt. Några av människorna på bilden hamnade i den krigszon där det enligt FN kan ha dödats 40 000 civila under krigets slutskede 2009. Foto: Johan Mikaelsson

Händelserna i Sri Lanka har fått stor uppmärksamhet i människorättskretsar de senaste åren. Många har frågat sig om landet verkligen ska få komma undan utan att ge svar på alla de anklagelser om mycket allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna som har förts fram.

Under mars månad har en fråga varit central: Ska den resolution om Sri Lanka som USA arbetat fram röstas igenom? I så fall kan en oberoende undersökning inledas, precis som Navi Pillay, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, har förordat efter sitt besök på ön i augusti 2013.
– Den måste gå igenom nu, säger den tamilske advokaten Gary Anandasangaree inför omröstningen i FN-rådet.
Han är observatör i FN för organisationen ”Lawyers Rights Watch Canada” och arbetar för att lyfta upp tamilernas rättigheter. Vid sidan av arbetet på den egna advokatfirman och kampanjandet för en plats i parlamentet i Kanada för Liberala partiet är han lobbyist. Han vill påverka utvecklingen i FN för att tamiler ska få bättre möjligheter att leva bra liv på Sri Lanka.

Gary Anandasangaree är advokat från Toronto, född och uppvuxen i Sri Lanka. Nu arbetar han för att stärka tamilernas rättigheter på sin gamla hemö, som han inte längre kan besöka.

Gary Anandasangaree är advokat från Toronto, född och uppvuxen i Sri Lanka. Nu arbetar han för att stärka tamilernas rättigheter på sin gamla hemö, som han inte längre kan besöka. Foto: Johan Mikaelsson

– Om Sri Lankas regering vill ha en riktig försoning skulle FN sammanföra oss och låta oss prata med regeringens företrädare men inget sådant sker här, säger Mr T. Thiruchchoti, som han kallar sig på sitt visitkort.

Han är på plats för sin organisation vars namn kan översättas ”Centret för skydd av det tamilska folkets rättigheter”. Några större förhoppningar om att det ska bli bättre i Sri Lanka har han inte:
– Om en stat vill ha försoning bygger de inte monument för att visa att de besegrade den andra sidan. De som slogs och dog på den tamilska sidan var också någons barn. Vill en stat ha försoning mejar man inte ned kyrkogårdar med traktorer och bygger arméläger ovanpå.

T. Thiruchchoti säger att staten arbetar systematiskt för att snabbt ändra demografin i landet. Unga tamilska kvinnor steriliseras, samtidigt ges bidrag för singalesiska familjer som skaffar ett tredje barn.

På 1970-talet såg han hur tamilska affärsrörelser attackerades och människor dödas. Han lämnade ön 1979 efter att tre vänner, de precis som han själv studenter i 20-årsåldern, dödats av säkerhetstjänst. De hade skrivit om händelser i norr och propagerade för tamilsk självständighet.

– Det var det enda vi kunde göra, säger han. Vi insåg att vi inte kunde leva i säkerhet. Den regering som skulle skydda oss låg bakom rasupploppen.

Några år senare skulle det bli ännu värre. Nedbränningen av biblioteket i Jaffna 1981 och de blodiga upploppen som skulle bli den tändande gnistan för LTTE:s uppror 1983 som snart förde Sri Lanka till ett inbördeskrig.
När FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, får ordet kommer det som alla har väntat på. Hon berättar om den rapport hon skrivit efter sitt besök på ön i augusti 2013. Det har varit få framsteg och det sker inga trovärdiga undersökningar av de nya människorättsbrott som begås mot den tamilska minoriteten. Det skulle behövas för att åstadkomma en riktig försoning.

Navi Pillay är bekymrad över att människorättsförespråkare förföljs och att flera har gripits de senaste veckorna. Hennes tal ger en bild av ett land med en regering som gör allt för att dölja brott. För att skapa rättvisa, trovärdighet och försoning rekommenderar hon därför inrättandet av en internationell mekanism som ska utreda det som landets regering inte går till botten med.

Sri Lankas ambassadör i FN i Genève, Ravinatha Ariyasinha, har en annan uppfattning. Ingen ska få lägga sig i det som händer i hans land, påpekar han. Ambassadören är förvånad över högkommissariens misstag. Enligt honom innehåller rapporten 30 faktafel och feltolkningar. Hans röst andas anspänning. Ambassadören känns pressad.
Han hävdar att LTTE försöker omgruppera och gör nya försök att ta till vapen i de norra delarna. Därför ska personer ha arresterats och tagits in till förhör. På pressektionen tittar journalisterna undrande på varandra. Just nu när FN diskuterar Sri Lanka i mars 2014 håller de tamilska tigrarna på att vakna till och ska starta ett nytt krig mot Sri Lankas regering.

Talespersonen för USA, som står som huvudförfattare till resolutionen, presenterar grunddragen och säger att de oroas över utvecklingen. Attacker på kyrkor, moskéer och hindutempel i Sri Lanka är oroande tecken.

– Endast små framsteg har gjorts när det gäller att följa rekommendationerna som lyfts fram i landets egen utredning. Det gäller även sådana allvarliga anklagelser som lyder under internationell rätt, säger USAs representant.

Utanför FN-högkvarteret står 193 flaggstänger som symboliserar de 193 medlemsnationerna. Det finns fästen för fler flaggstänger.

Utanför FN-högkvarteret står 193 flaggstänger som symboliserar de 193 medlemsnationerna. Det finns fästen för fler flaggstänger. Foto: Johan Mikaelsson

Efter parternas inlägg får länder och organisationer ge sin syn på sakernas tillstånd. En talesperson för EU understryker att man stöder den rapport Navi Pillay har lagt fram. Det är också något som Sveriges representant i rådet instämmer i och Sverige är ett av de länder som står bakom och stödjer den resolution som USA står som huvudförfattare till.

– De egna utredningarna i Sri Lanka saknar all trovärdighet. Vi vill att FN ska stödja resolutionen och tillåta FN att leda en oberoende internationell utredning. Vi vädjar också till Sri Lanka att stödja en sådan utredning, säger talespersonen för EU.

Irland, en annan ö med hemviste för den så kallade Dublintribunalen som har tagit upp Sri Lanka, stödjer också en internationell utredning:
– Den fysiska återuppbyggnaden som skett är bra, men…
Sedan kommer de återkommande invändningarna. Andra talare konstaterar bekymrat att det blivit mycket värre i landet de senaste åren.

Kuba lyft fram obalansen mellan det fattiga ”Syd” och det rika ”Nord”.
– Sri Lanka har gjort mycket. Det lyfts inte fram i rapporten. Det måste finnas ett samtycke mellan FN och landet i fråga menar, Kubas talesperson.
Pakistan kritiserar rapporten och Ryssland motsäger sig något när de avslutar med orden att ingen ska lägga sig i suveräna staters inre angelägenheter.
– Krim, viskas det bland bänkgrannarna.

FN i Genève.

FN i Genève. Foto: Johan Mikaelsson

Fler länder följer. Namibia, Kina, Sierra Leone, Österrike, Venezuela, Japan, Vietnam och Tyskland. Norge, som medlade fram en vapenvila år 2002, uttalar sig och månar om att ge lite beröm, bland annat för genomförandet av provinsvalet i norr, med högt deltagande. Men Norge ställer sig givetvis bakom resolutionen.

Efter alla länder följer ett antal organisationer som under två minuter får chans att beskriva situationen. Amnesty International som följer Sri Lanka noga understryker behovet av en oberoende internationell undersökning. – Internationell rätt som måste följas, följs inte i Sri Lanka. Det är väsentligt att den straffrihet bryts som nu ger bränsle åt nya människorättsbrott, säger Amnesty Internationals representant.

Det sker en de-tamilisering i Sri Lanka. Det som återstår för tamilerna är att fly eller att totalt underkasta sig.
Buddistiska organisationer finns också på plats för att ge röst åt Sri Lankas regering:
–Sri Lanka har färdats en lång väg för att bli av med terrorism, men resan är inte över.

Human Rights Watch understryker att det saknas uppgifter kring de 40 000 eller fler civila som dödades i krigets slutskede och ytterligare 6 000 personer som rapporterats försvunna. Organisationen är tydlig i kravet på en oberoende utredning och oroas över Sri Lankas ovilja att utreda.
Diskussionen pågår i timtal och människor går från och tillbaka till sina platser alltmedan sammanträdet fortsätter från morgon till kväll med bara några minuters paus. Vi får vänta en dag på omröstningen.

– Nu finns ett enda unikt tillfälle för det här rådet. Den 26 maj 2009, kort efter krigsslutet, hölls en session här i denna sal. I en resolution som röstades igenom med 29 röster för och 12 emot gratulerades Sri Lanka för segern i kriget. Det är en skam för människorättsrådet, men felet kan rättas till nu, sade en representant för organisationen United Nations Watch.

Efter heldagen i rådet ser de fem tamilska parlamentsledamöterna nöjda ut.
– Det ser okej ut. Men vi ska inte ta ut något i förskott. Vi är på tröskeln till att ta ett historiskt steg, säger M.A. Sumanthiran från Tamilska nationella alliansen, TNA.
– Om du frågar mig så är jag av den uppfattningen att det är ett folkmord. Om det ska göras en internationell undersökning borde den utgå från det, säger en av de andra parlamentsledamöterna.

Den 27 mars är det dags för det som ska bli en historisk dag för Sri Lanka. Genom att Israel bojkottar FN:s råd för mänskliga rättigheter går det ganska fort att ta sig förbi den punkten på agendan.
– Det är mycket hårt arbete som ligger bakom, konstaterar Gary Anandasangaree, när USA börjar lägga fram orden för att förklara avsikten med och grunden för resolutionen.
– Det har tydligt visats att det går utför med situationen för mänskliga rättigheter i Sri Lanka, påpekar USA.

USA:s representant pratar vidare om sexuellt våld, försvinnanden, utomrättsliga avrättningar, angrepp på rättssystemet, tortyr, frihet samt våld mot människorättsförespråkare och journalister:
– Det behövs en omfattande oberoende undersökning och ansvariga måste ställas till svars.
EUs talesperson konstaterar mycket stora brister för mänskliga rättigheter och att brott som begås inte utreds:
– Det saknas helt enkelt politisk vilja.

Ravinatha Ariyasinha får ännu en chans att uttala sig för Sri Lankas räkning och motsätter sig allt i resolutionen.
Därefter kommer några länder till Sri Lankas försvar. Pakistan är emot ”landbaserade resolutioner” och anser att FN inte ska lägga bränsle på elden:
– Det här handlar mer om politik. Även USA bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Indiens representant talar om att tänka på Sri Lankas framtid:
– Vi kan inte sitta oberörda över utvecklingen hos vårt närmaste granne, som vi delar tusentals år av historia med. Vi stödjer en utredning men ser brister i den föreslagna resolutionen och kan därför inte rösta för den, säger talespersonen för Indien.
Företrädrarna för Sri Lankas regering ser upprymda ut och klappar om varandra, samtidigt som de tamilska parlamentsledamöterna trycker i ett hörn och ser aningen bistra ut.

Kuba stödjer inte heller resolutionen och talespersonen säger att Sri Lanka bryr sig om de mänskliga rättigheterna för sitt folk.
Diskussionen drar ut på tiden. Sri Lanka fortsätter få stöd från väntade håll. Kina hävdar att alla länder måste tänka på mänskliga rättigheter men att Sri Lankas suveränitet står över allt annat. Sri Lanka kan på egen hand lösa sina interna problem, med hjälp av Kina och andra. Maldiverna och Ryssland stödjer implementeringen av rekommendationerna i Sri Lankas egen utredning.
Några länder anser att FN:s kontor för mänskliga rättigheter inte har råd med utredningen och vill skjuta upp beslut om resolutionen. Men USA kommer snabbt med en replik och garanterar att det finns pengar och att FN har kapacitet att utföra utredningen.

Arbete i MR-rådet.

Arbete i MR-rådet. Foto: Johan Mikaelsson

Snart står det klart att resolutionen röstas igenom med siffrorna 23-12 (12 länder avstod från att rösta). Jag frågar en av de tamilska journalisterna som fotograferar resultatet av omröstningen som illustreras med färger på en bildskärm hur det känns.
– Ja, det känns bra, svarar journalisten. Vi är lättade. Vi fick dock ett skott i armen genom Indiens beslut. Regeringens företrädare blev förväntansfulla och de vet att de kan använda det.
Jag får en konstig känsla efteråt. På den tamilska sidan ser jag inga glädjeyttringar. Även om några av parlamentsledamöterna och lobbyisterna från de olika tamilska organisationerna klappar varandra på axeln. Gary säger till Sumanthiran och ler:
– Vi gjorde det!

Stämningen är mer spänd än innan omröstningen. Håller de tillbaka lite eftersom regeringens representanter finns i närheten? Är de besvikna på Indien? De hade ju trott att landet skulle stå upp för dem nu. I avgörandets ögonblick blev tamilerna svikna, ännu en gång av ”Moder Indien”.

Jag lyckas få Ravinatha Ariyasinha att ställa upp på en intervju. Ambassadören har gjort sitt bästa för att värja sig mot alla alla anklagelser.
– Jag tror att det är första gången som fler länder är emot än som stödjer en resolution mot Sri Lanka. 24 länder röstade antingen mot resolutionen eller avstod från att rösta. Det ska ställas mot 23 som stödde den här resolutionen. Det ger en bild av var det internationella samfundet står i förhållande till Sri Lanka. De gör det inte för Sri Lankas folk. Allt är inte perfekt. Vi arbetar efter vår egen plan i LLRC-utredningen. Vi arbetar bilateralt och vi rör oss framåt.
– Jag tror inte att många länder kan säga sig ha ställt upp på samma sätt som vi gjorde i samband med Navi Pillays besök förra året. Specialrapportörer har också gjort besök. En har redan kommit och ytterligare två är på väg. Mer kommer också att göras. Vi är väldigt engagerade.

Ravinatha Ariyasinha, Sri Lankas ambassadör vid FN i Genève, överlägger med ministrar och tjänstemän. Snart ska det avgöras om FN ska utreda det som hänt i landet under krigets slutskede.

Ravinatha Ariyasinha, Sri Lankas ambassadör vid FN i Genève, överlägger med ministrar och tjänstemän. Snart ska det avgöras om FN ska utreda det som hänt i landet under krigets slutskede. Foto: Johan Mikaelsson

Hans svar är flera minuter långt och utan tankepauser är det omöjligt att flika in en fråga som kan tvinga in honom i nya tankebanor. Till slut kommer slutpoängen om att mycket pengar ska läggas på en utredning som kostar miljontals dollar, oklart hur många:
– Är det rätt sak att göra? Så mycket pengar på en motion som inte ens stöds av hälften av länderna i människorättsrådet. Det är dags att människor börjar fundera. Vi motsätter oss den här resolutionen. Vi motsatte oss också de tidigare. Men vi arbetar för att lösa det här problemet och jag tror att vi kommer att göra det.
Kommer ni att samarbeta med den här utredningen?
– Låt oss … Vi motsätter oss den här resolutionen så frågan kommer inte att aktualiseras.

Så svaret är nej?
– Vi kan ju inte samarbeta kring en resolution som vi inte har gått med på. Men vi fortsätter att arbeta med det vi redan har påbörjat.

Många människor särskilt i de norra och östra delarna av ön, särskilt minoriteterna, känner sig ganska nervösa, även nu efter kriget.
– Vet du, det är en mycket ond cirkel. Det är fler lagstiftare här än uppe i Jaffna för att lagstifta där och hjälpa sitt folk. De tycker att det internationella samfundet ska ... säger han och blänger ilsket åt det håll där de tamilska parlamentsledamöterna står ett 20-tal meter bort.

Är du inte lite bekymrad över det som har hänt i landet, vad gäller försvinnanden och…
– Du förstår att, jag tror att de frågorna tas om hand i en pågående process. Det är en systematisk process som fortgår. Mycket av det här är… Det finns frågor att reda ut och det finns en del som kräver en del arbete. Men jag tycker att hela det här är en cirkus.

Är det bara en cirkus?
– Se dig omkring… Du förstår, vi gör ett par saker kring försvinnanden. Ni måste tillåta oss att göra det och ge oss tid. Det är schyst.

Han hämtar andan.
– För att svara på dina frågor övergripande. Vi har kommit ut ur en mycket besvärlig situation. Vi tar tar hand om det på ett systematiskt och metodiskt sätt. Vi behöver lite mer tid och rum. Vi är på rätt väg och den här typen av process kommer inte att hjälpa oss. Omröstningen här är en skam. Och det är milt uttryckt.

En historisk dag, som innebär början till upprättelse för tamiler från Sri Lanka, ses istället som en skammens dag för singaleser från samma ö. Det ger en bild av den splittring som kvarstår, fem år efter kriget. Det återstår att se om utredningen kan ge nya insikter. Nu ligger rättsskipningen inte längre i Sri Lankas händer. Under det närmaste året ska FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter söka svar på händelser som Sri Lankas regering inte vill kännas vid.

Johan Mikaelsson

FAKTA
Så röstade länderna i FNs råd för mänskliga rättigheter:
23 för
12 emot
12 avstod

För: Argentina, Österrike, Benin, Botswana, Brasilien, Chile, Costa Rica, Elfenbenskusten, Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Mexiko, Montenegro, Peru, Sydkorea, Rumänien, Sierra Leone, Republiken Makedonien, Storbritannien och USA.

Mot: Algeriet, Kina, Kongo, Kuba, Kenya, Maldiverna, Pakistan, Ryssland, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Venezuela och Vietnam.

Avstod: Burkina Faso, Etiopien, Gabon, Indien, Indonesien, Japan, Kazakstan, Kuwait, Marocko, Namibia, Filippinerna, och Sydafrika.

Vilka reaktioner har det blivit i Sri Lanka efter den nya FN-resolutionen?
Inom majoritetsbefolkningen singaleser i Sri Lanka ses domen i allmänhet som farlig för landet. Det återspeglas också i medierna, där regeringspressen anser att FN och det internationella samfundet är helt fel ute. Det finns de som tycker att det ska skipas rättvisa även när det handlar om krigsbrott och brott mot mänskligheten. Men de som tycker att det är bra att utreda får tala tyst om detta.

Regeringen har motsatt sig en internationell utredning och frågan nu är hur den kommer att samarbeta med den utredning som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter ska tillsätta.

Bland tamiler ses en oberoende internationell utredning som enda chansen att få en rättvis behandling och många är glada att FN:s MR-råd röstade för resolutionen. Många tamilska politiker är dock besvikna över Indiens att avstå från att rösta.
Sri Lankas president har tackat Indien genom att släppa indiska fiskare som har hållits fängslade för att ha fiskat i Sri Lankas vatten.
Utfallet i provinsvalet i södra och västra provinserna lyfts fram som bevis för att regeringen har folkets stöd. President Rajapaksas parti (UPFA) tog hem en storseger. Krisen inom största oppositionspartiet (UNP) fördjupas och de som är kritiska mot regeringen får allt svårare att göra sig hörda.

Läs mer

Länk till information kring resolutionen på FN:s kontor för högkommissariatet för mänskliga rättigheter (OHCHR)

Sri Lanka: Fula knep för att tysta kritiker inför FN-möte ( Amnesty 20 mars)

Läs mer från Amnesty Press
Sri Lanka: Pressfrihet under attack (reportage i nummer 1/2014)

Samväldets möte i Colombo: Sri Lankas regering vs Channel 4 (23 november 2013)

Sri Lanka i fokus i FN:s råd för mänskliga rättigheter (Johan Mikaelsson rapporterar från Genève 15 mars 2013)

Sri Lanka – en het plats 2013 (krönika av Johan Mikaelsson i Amnesty Press nr 5/2012)

Sri Lanka – två år efter tigrarnas fall (nr 1/2011)

Två år sedan Lasantha Wickrematunga mördades - ännu har ingen gripits (8 januari 2011)

Regeringen rasar mot FN:s krav på oberoende undersökning om krigsförbrytelser : ”Avrättningsvideo är fejk” (9 januari 2010)

Colombo i skuggan av kriget (19 mars 2008)

Östra Sri Lanka: Överste Karuna flyr – över 100 barnsoldater fria (13 april 2004)

reportage | 2014-04-09
Av: Johan Mikaelsson