AFA på debatt om Göteborg: ”Det var fel att maskera sig i fredlig demonstration”

reportage | 2001-08-31

Händelserna i Göteborg i samband med EU:s toppmöte i juni fortsätter att diskuteras i tidningar, radio och TV. SVT:s program ”Uppdrag:Granskning” presenterade nyligen nya uppgifter om polisens beskjutning av aktivister på Vasaplatsen. Erik Wijk har sammanställt rapporter om Göteborg i boken ”Göteborgskravallerna” (Manifest) och i senaste numret av Ordfront Magasin ger Dan Josefsson och Fredrik Quistbergh sin bild i reportaget ”Dagarna som skakade Sverige”. I Journalisten och Pressens Tidning diskuteras mediernas bevakning och de journalistiska arbetsvillkoren under de dramatiska dagarna i juni.

Rättegångarna mot aktivister fortsätter och förundersökningar mot anmälda poliser har inletts.

Men vad hände egentligen ? Och vilka lärdomar ska dras av kravallerna i Göteborg? Det var några av frågorna som på onsdagskvällen lockade flera hundra åhörare till en paneldebatt på Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm.

”Borgerliga massmedia” var gemensam måltavla för en enigt hård kritik men annars fanns djupa meningsskiljaktigheter vid debatten, vars syfte enligt arrangerande Nätverket mot rasism, var att skapa en dialog mellan rörelser som är motståndare till globaliseringen.

Göran Greider, chefredaktör på socialdemokratiska Dala-Demokraten, berättade om sina reaktioner när han på avstånd följde kravallerna:
– Den första mediebilden var entydigt på polismaktens sida. Jag blev alldeles iskall och kände mig medskyldig till att det brann på Avenyn. Jag har ju varit positiv till globaliseringsmotståndet och upplagechefen på Dala-Demokraten kom och sade ”Se vad dina vänner har ställt till med”.

Greider ansåg dock att bilden senare hade nyanserats och hävdade att ”polisens överdrivna insatser” var huvudorsaken till vad som hände i Göteborg:
– När polismakten missbrukar det våldsmonopol de har, så vacklar hela demokratin. När dessutom media missbrukar sin makt så blir slutbetyget förfärande lågt. Och jag blir upprörd när Göran Persson vid utfrågningen i EU-parlamentet efter Göteborg anklagade fascister för kravallerna. Ingen skillnad görs mellan nazisternas knytnävar och de autonomas universiella ideal. Så vitt jag har förstått förkastar väl AFA demokratin för att det är för lite demokrati.

– Det är och förblir fegt och ansvarslöst att gå maskerad i demonstrationer, sade Greider. Det här blir också ett kommunikationsproblem. När människor i Degerfors demonstrerar mot den moderna kapitalismens konsekvenser så tror jag att de samtidigt tycker att demonstranterna i Göteborg var idioter.

I samband med EU-toppmötet genomfördes tre stora demonstrationer i Göteborg som vardera samlade mellan 10 000 och 20 000 deltagare. Torsdag 14 juni protesterade deltagarna mot USA:s president George W Bush, på fredagen var kravet ”Sverige ut ur EU” och på lördagsförmiddagen höll nätverket Göteborgsaktionen och Attac en demonstration ”För ett annorlunda Europa”. I samtliga fall var polisnärvaron minimal och AFA, Anti-Fascistisk Aktion, ingick i Göteborgsaktionen. Mathias Fuchs från AFA, gjorde under debatten viss självkritik:
– Det var ett misstag att vi var maskerade i lördagens demonstration, som var en bred, folklig demonstration. Däremot var det riktigt under fredagen då syftet var konfrontation och det handlade om att bryta mot lagen. Vi är beredda att diskutera och förklara våra aktioner för människor. Men vi accepterar inte statens rätt att straffa oss. Det är därför vi är maskerade.

Enligt AFA fanns det skäl att tänka över ”strategin”, men Mathias Fuchs ansåg ändå att man hade lyckats föra ut en bild över Europa av protester och därmed förstört den bild av ”ett stort Göteborgskalas” som kommunalrådet Göran Johansson hade velat ha.

– Visst var det ett högt pris men jag köper inte vänsterns begravningsbild av Göteborg som en stor tragedi, framhöll Fuchs.

På fredagsmorgonen den 15 juni höll Göteborgsaktionen och Attac ett protestmöte på Götaplatsen. Det mötet hade polistillstånd och hölls utan intermezzon. Efter mötet uppmanades deltagarna att fortsätta i en ”Antikapitalistmarsch”, utan tillstånd, som hade arrangerats av Rättvisepartiet Socialisterna och en norsk trotskistgrupp, IS. Flera tusen personer slöt upp och började tåga mot Svenska Mässan där EU:s toppmöte hölls. Bland dessa fanns det ”Svarta blocket” där AFA ingick. Sedan polis stoppat deltagarna utbröt sedan vandaliseringen av Avenyn.

Under onsdagens debatt fanns det skilda uppfattningar om vad som hände.
– Ni säger att det var OK att maskera sig på fredagen. Vår antikapitalistmarsch var fredlig och ni sade att ni skulle acceptera det när ni anslöt ner. Vilka intentioner hade ni egentligen, undrade Arne Johansson från Rättvisepartiet Socialisterna i en fråga från publiken.

Mathias Fuchs svarade att AFA från början hade planerat att genomföra egna aktioner mot avspärringarna runt Mässan men att AFA-Köpenhamn hade fattat beslutet att ställa in dessa:
– Vi satt ju med Rättvisepartiet/IS, de Vita overallerna och Icke-våldsnätverket och delade upp stan för olika protestaktioner. Det var synd att AFA inte gjorde något själva i stället för att gå med i Antikapitalistmarschen, ansåg Mathias Fuchs. Men AFA gjorde inget innan polisen inringade demonstrationen.

Fredsforskaren Hans Abrahamsson från Attac hade sedan januari deltagit i förberedelserna för protesterna i Göteborg och satt i den kontaktgrupp som sammanträdde med polisen. Vid debatten medgav han att polisledningen hade lurat honom i samband med polisens belägring av Hvitfeldtska gymansiet, som inleddes på torsdagsförmiddagen. Skolan hade anvisats av Göteborgs kommun som bostad för tillresta demonstranter. Men annars försvarade Hans Abrahamsson bland annat den konfrontativa dialog som hölls med bland andra statsminister Göran Persson och riktade hård kritik mot AFA.

– Jag tror inte den våldsromantiska vägen flyttar fram våra positioner alls, ansåg Abrahamsson. De som maskerade sig och kastade stenar var ”nyttiga idioter” som gick in i en fälla och spelade det spel som neoliberalerna ville. Resultatet blev en medial masspsykos och att polisen kunde demonisera demonstranterna. På så sätt har vi fått allmänheten emot oss.

Ulf B Andersson

Läs mer om Amnesty och Göteborg

reportage | 2001-08-31