Protest mot mord på fackligt aktiva i Colombia

reportage | 2003-12-09

Fackliga företrädare riskerar sina liv och bara under år 2002 mördades 184 fackliga företrädare i Colombia och framtill oktober i år uppgår siffran till 50. Under 2003 har det också skett en ökning av antalet mord på släktingar till fackföreningsledare, godtyckliga interneringar utan rättvis rättegång och dödshot som har tvingat fackligt aktiva att gömma sig eller gå i exil.

Representanter för fem fackliga förbund samlades på tisdagen vid
Colombias ambassad på Östermalmsgatan i Stockholm.

När de svenska fackliga representanterna kom till ambassaden fanns inte den colombianska ambassadören närvarande. Fotograferna på plats bad om att få ta en bild inifrån och snart stod en hel grupp av svenskar innanför tröskeln på Colombias ambassad. Personalen på ambassaden upplevde sig överrumplade av besöket och intrampandet och meddelade att man välkomnar brev, men inte uppskattade de omständigheter under vilket det förmedlats.

De svenska representanterna frågade om möjligheter till möte, men då ambassadören inte var närvarande blev detta inte aktuellt. Ylva Thörn, ordförande i Kommunal och ISKA, kommunalarbetarnas internationella organ, bad att i vart fall få överlämna protestbrevet till president Alvaro Uribe. Personalen på ambassaden meddelade att man kommer att överlämna brevet till den ansvarige för mänskliga rättighetsfrågor i Colombia.

Ylva Thörn, ordförande i Kommunal ringer
på Colombias ambassad i syfte att få överlämna ett protestbrev.

I protestbrevet framför fackförbunden sin djupa oro för de ständiga morden på fackföreningsmedlemmar och deras släktingar, samt straffriheten för de som begår brotten. I brevet uppmärksammas fyra fall angående vilka man begärt men ännu inte fått någon information och där ingen ännu åtalats. Ett av dessa är mordet på Diego de Jesus Salazar, kassör på Cartago-avdelningen på fackförbundet Sintraemsdes, som mördades när han var på väg hem från arbetet.

I brevet kräver man bland annat att den colombianska regeringen skall åtala, ställa inför rätta och straffa både förövarna och upphovsmännen till dessa brott. Dessutom uppmanar man regeringen att tillse att rekommendationerna från FN:s organ för mänskliga rättigheter och ILO:s kommitté för rätten till facklig anslutning (Committe on Freedoom of Association) genomförs till fullo och att de skall förbättra skyddsprogrammet för fackföreningsledare till att även kunna omfatta släktingar till fackföreningsledare.

Ylva Thörn håller i handen det protestbrev som fem svenska fackförbund vill få översänt till Colombias president.

Brevet var undertecknat av Ylva Thörn, ordförande i Kommunalarbetareförbundet, Ingrid Efraimsson, ordförande i SKTF, Christin Johansson, ordförande i Akademikerförbundet SSR, Anette Carnhede, ordförande i Statstjänstemannaförbundet samt Janne Rudén ordförande i SEKO.
Överlämnandet av protestbrevet var en del av en rad aktiviteter som de svenska fackförbunden ordnar i samband med de mänskliga rättigheternas dag den 10 december. Syftet är att lyfta fram frågor om kränkningar av mänskliga rättigheter och straffriheten i Colombia. Resultatet av dessa aktiviteter kommer sedan att följas upp av fackförbunden längre fram. Förhoppningen är att genom engagemang och påtryckning påverka utvecklingen i Colombia i positiv riktning.

Text och bild: Sara Carlestam,
praktikant flyktingavdelningen Amnesty International

reportage | 2003-12-09