”Lukasjenko, vi ser dig”

reportage | 2006-02-22

Vitrysslands president, Aleksander Lukasjenko, har suttit vid makten sedan 1994. Den 16:e varje månad är den vitryska oppositionens protestdag. Runt om i Europa tänder människor frihetens ljus i hopp om ett demokratiskt Vitryssland. På torsdagen den 16:e februari var det dags igen. Liksom på andra europeiska platser och i Vitryssland samlades människor i Sverige.

Manifestationen för ett fritt Vitryssland hölls på Norrmalmstorg i Stockholm. På kvällen anordnades ett seminarium i ABF-huset. Den 19 mars är det presidentval i Vitryssland och stora delar av samtalen handlade om det, men fokus föll också på att bryta landets isolering från omvärlden och att hitta sätt att knyta Vitryssland till Europa.

Manifestationsdeltagare höjde plakat med huvudoppositionskandidaten Alexander Milinkevich.

Årets andra manifestation i Sverige bestod denna gång av tolv talare som inom loppet av en timme deklarerade sina budskap för frihet och demokrati i den forna Sovjetrepubliken. Alla riksdagspartier, förutom vänsterpartiet som hade fått förhinder, fanns på plats. Bakom manifestationen stod förutom partierna bland annat Palmecentret och Amnesty. Solidariteten för Vitryssland förenade mötesdeltagarna på ett mycket kylslaget torg. Organisatörerna bakom manifestationen kräver: fria och rättvisa val, ett frisläppande av alla politiska fångar, fri media och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Sveriges radios Östeuropa-korrespondent Kjell Albin Abrahamson uppmanade i sitt tal till ett starkare engagemang för den demokratiska utvecklingen i Vitryssland och hänvisade till utrikesminister Laila Freivalds uttalanden i den utrikespolitiska debatten i riksdagen dagen innan.

 • Vitryssland styrs av en hård och auktoritär regim. Sveriges stöd till demokratisering av Vitryssland stavas engagemang- inte isolering, hade utrikesministern sagt.

Kjell Albin Abrahamson uppmanade till ett större engagemang för Vitryssland.

Abrahamson ansåg att Vitryssland inte kommer upp på dagordningen tillräckligt mycket och att detta kanske kan bero på att den kulturella eliten i Sverige väljer att koncentera sig på annat.

 • Jag drömmer om den dag då Kristina Lugn, Göran Greider med flera gör gemensamt uppror för Vitryssland. Ett liv i värdighet är inte det liv vitryssarna lever i dag, sade han.

Cecilia Wigström från folkpartiet var inne på samma linje och talade om det förtryck som det vitryska folket lever under i dag. Hon betonade att den isolering som presidenten Alexander Lukasjenko försatt vitryssarna i måste brytas. Wigström, som själv har besökt Vitryssland och bevittnat hur valurnorna riggas där, undrade också hur det kommer sig att Lukasjenko måste manipulera valet om han nu är så ”populär”. Wigström befarade att oppositionen inte kommer ha en chans i valet.

 • Vi möts här öppet och vet att 100 000 personer i Vitryssland också skulle vilja göra det. Men det finns ingen demonstrationsfrihet där. Det finns ingen yttrandefrihet, sade hon.

Oscar Stenström (s) lämnade över ordet till Lotta Hedström (mp).

Lotta Hedström från miljöpartiet spädde på solidaritetskänslan hos de samlade deltagarna genom att applicera den vitryska situationen i en svensk kontext. Hon lyfte fram Vitryssland som en granne och inte en avlägsen stat någonstans utanför EU:s gräns i det forna Sovjetunionen.

 • Tänk om din television bara prisade Göran Persson, eller om du råkade i fängelse för att du sagt
  ofördelaktiga saker om en minister. Den dagen hade botten varit nådd. Jag kan stå på ett torg och säga det här, men 100 mil härifrån kan de inte det. Lukasjenko, vi ser dig. Sverige och EU gör det och ingen kommer att tiga mer. Time out and game is over, sade Lotta Hedström.

Som flera andra av talarna fokuserade även Veronica Palm (s) på den förmån svenskar har som kan stå och öppet förmedla sina åsikter:

 • Det är en ynnest att stå här. Vi har möjlighet och skyldighet att kämpa för andra människor. I vår del av världen behövs enträget arbete. Jag vill tacka er som är här i dag.

Robert Hårdh, generalsekretare i svenska Helsingforskommittén, gav åhörarna en skiss över den kraftigt försämrade situationen i Vitryssland under de senaste åren. Bland annat har oberoende medier stängts igen och Lukasjenko har total kontroll över informationsflödet. De andra valkandidaterna hade till exempel fått 20 minuter var i televisionen, men för att de inte skulle kunna kritisera den nuvarande presidenten hade de varit tvungna att spela in allt i förväg. Samtidigt så går det ”rätt bra ekonomiskt” för landet menade han, och det berodde på stödet från Rysslands president Vladimir Putin. Liksom Cecilia Wigström var Hårdh övertygad om att valets seger kommer att tillfalla Lukasjenko.

 • Om en månad kommer Lukasjenko att vinna valet. Gissningsvis får han 80-85 procent av rösterna, spådde Hårdh och lade till att Lukasjenko sannolikt skulle vinna även om han inte fuskar.

Hårdh betonade även vikten av rösterna som höjs för Vitryssland utanför landets gränser:

-Varje röst måste höras för deras röster kommer inte fram.

Åke Peterson från OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) knöt an till den tid för ungefär 16 år sedan när Litauen, Lettland och Estland fick stöd från andra demokratikrafter.

 • I dag tänder vi våra ljus för att visa vår solidaritet. Vi kan inte föra dialogen öppet. Politiskt oliktänkande försvinner, media tystas och förtrycket växer. Historien kan visa att vi kan utöva stort inflytande när vi gör det och när vi visar vårt engagemang. Det är oerhört viktigt att vi samlas och enas som stöd och jag hoppas att det ska fortsätta ända tills Lukasjenko är borta.

Laila Naraghi från SSU målade upp den absurda känslan hon fick under sitt besök i Vitryssland för ett par år sedan.

 • Vitryssland är sjukt, absurt och bisarrt. Det hade kunnat vara en sjuk komedi av Monty Python, sade Laila och förmedlade en del av absurditeten genom att berätta ett exempel för åhörarna.

Enligt en vitrysk vän till henne var det av oerhörd vikt för studenter att känna till Leninstatyernas konstruktion, eftersom första frågan på varje tentamen var: ”Vilken fot Lenin har främst?” Den student som inte kunde besvara den frågan blev kuggad.

Laila Naraghi (SSU) underströk att Vitryssland inte tjänar på isolering.

Laila Naraghi kom också med ett av mötets mest konkreta budskap.

 • Vitryssland är en kommunistisk diktatur och vår uppgift är att förändra det. Se till att engagera er för Vitryssland. Ni kan åka som valobservatörer, alla är välkomna, sade Laila Naraghi och förklarade hur man rent praktiskt faktiskt kan gå tillväga för att åka dit. Hon betonade dock att engagemanget inte behöver vara politiskt, utan att det kunde handla om exempelvis scoututbildning i Sverige. Även Laila Naraghi underströk att Vitryssland inte tjänar på isolering och att landet är i behov av kontakt med ”vår värld här”.

 • Om vi nu erkänner att alla människor är lika mycket värda då krävs också ett ansvar för det. Min frihet betyder inget om jag vet att mina systrar och bröder i Grodno eller Chile förtrycks, sade hon.

Under sitt anförande anslöt sig även Christian Holm (MUF) till att påpeka att de geografiska avståndet mellan Vitryssland och Sverige inte är enormt.
- Det är längre till Kiruna än att flyga till Minsk, sade han och sammanfattade det som förmodligen alla talare och deltagare hoppas på:
- Låt oss hoppas att det här valet är början på slutet för Lukasjenko, sade han.

Den vitryska oppositionens flagga är vit och röd, till skillnad från Vitrysslands officiella flagga som är grön och röd.

I seminariet, som hölls senare på kvällen deltog två av talarna från manifestationen; Kjell Albin Abrahamson och journalisten samt fotografen Maria Söderberg från nätverket vitryssland.se, tillsammans med Elsa Håstad från Sida.

Som uppvärmning på kvällen frågade Elsa Håstad hur många som var på seminariet genom arbetet respektive som privatpersoner. De flesta händerna som sträcktes upp i luften tillhörde privatpersoner, vilket gladde Elsa Håstad enormt, eftersom hon såg det som ett tecken på att det finns ett stort intresse för Vitryssland.

Elsa Håstad har själv bott i Vitryssland i tre och ett halvt år. Hon talade mest om valet och särskild tonvikt lade hon vid oppositionsledaren Alexander Milinkevich. Liksom vissa av talarna under manifestationen på eftermiddagen berättade hon att folket kanske kommer att rösta på Lukasjenko även om han inte manipulerar valet.

Lukasjenko får 90 procent av utrymmet i televisionen, medan oppositionens tid går att mäta i sekunder. Dessutom ökade Vitrysslands BNP med 9 procent under det första halvåret 2005, menade Elsa Håstad. Överskottet från ekonomin går till fattigdomsbekämpning, fler personer har tv-apparater och mobiltelefoner, män och kvinnor har förväntad längre livslängd och det finns ingen analfabetism. Elsa Håstad beskrev ett land som inte står stilla, men där förtryck råder.

 • Lukasjenko talar folkets språk. Varför lyssnar folket? Jo, för det finns inga alternativ, sade Elsa Håstad.

Samma dag som seminariet hölls hade hon fått en rapport om att Sida är svartlistat av de vitryska myndigheterna. I Vitryssland arbetar Sida bland annat med att minska antalet barn på barnhem. De många övergivna barnen är ett vanligt fenomen i forna Sovjetstater. Men internationella projekt har svårt att överleva i Vitryssland.
- Många i Vitryssland vågar inte uttala sig, de är rädda för att förlora sitt arbete och sina vänner. Där tvingas alla att välja sida, sade Elsa Håstad,

Journalisten och fotografen Maria Söderberg har rest till Vitryssland ungefär 26 gånger. Bara förra året besökte hon Vitryssland 6-7 gånger och på seminariet försökte hon samla sina intryck och förmedlade sina upplevelser och erfarenheter från resorna.

 • Människor lever ett halvt liv, inte minst när det gäller resor. Vi här kan resa och jämföra andra länder, men där möter jag få som varit i ett västland. Den som är för ivrig att åka iväg kan förlora sin plats på universitetet, sade hon.

Även Elsa Håstad talade om att de vitryssar som har kontakt med västvärlden kan råka illa ut.

Elsa Håstad trodde inte att Vitryssland inför valet får uppleva en liknande revolution som den oranga i Ukraina.

Maria Söderberg tecknade en bild av ett Vitryssland med svåra sociala problem som uppstått efter Sovjetunionens fall.

 • Den naturliga kontrollen brakade samman och i glappet mellan det gamla och det nya uppstod svårigheter som sexhandel och illegala droger, sade Maria Söderberg och berättade bland annat om de många flickor som utsatts för sexuella övegrepp tidigt och som i samband med det ”förlorat sin kropp”.

Men Maria Söderberg talade inte om bara om Vitrysslands bekymmer, hon gestaltade med hjälp av bilder och sitt språk ett vackert land med en rik kultur och beklagade sig över att så få verk av vitryska författare översätts. Seminariets åhörare uppmanade hon att åka dit:

 • Vitryssland hamnar alltid vid sidan om. Åk dit och titta hur det ser ut och skaffa relationer som binder ihop våra länder. Det är mitt budskap och jag önskar att vi kunde utbyta kultur. Res till Vitryssland!

Som ett positivt exempel på kulturutbyte berättade Maria Söderberg om den svensk-vitryska poesifestivalen. Publiken fick sig ett smakprov när den senaste vinnaren, 18-åriga Olga gick fram och reciterade några av sina dikter på vitryska.

Kjell Albin Abrahamson som bevakat Vitryssland från Moskva och på senare tid från Warszawa tillförde lite av de perspektiven på situationen i Vitryssland. Till exempel så trodde han att situationen för Milinkevich kunde bli svår, eftersom han är nära förknippad med det västliga och katolska Polen. I Vitryssland bor det ungefär 400 000 polacker och enligt Abrahamson fungerar de som den största NGO i Vitryssland. En så stor och mäktig organisation måste Lukasjenko kontrollera, menade Abrahamson. Dessutom profilerar sig Polen nu som advokat för det demokratiska Vitryssland.

Under den långa frågestunden som följde på föredragen fick talarna många frågor. En av dem handlade om hur relationen mellan Lukasjenko och Putin är.

För några år sedan var det tal om att de båda länderna skulle ingå union med varandra. Abrahamson besvarade frågan med att säga att Lukasjenko och Putin är sammanlänkade.

 • Nyckeln till Vitrysslands framtid ligger i Moskva, lade Abrahamson till.

Text: Agnes Franzén
Foto: Lisa Nordenhem & Gunnel Ehrlich

Läs mer om:

Kampanjen för ett fritt Vitryssland

När Christian Holm med flera från MUF greps i Vitryssland

Att Sida anklagas för undergrävande verksamhet

Mer om det demokratiska stödet för ett fritt Vitryssland

Den diplomatiska krisen mellan Polen och Vitryssland

reportage | 2006-02-22