ALMEDALEN2018: ”Jag vill inte vara tyst” – om det totala abortförbudets El Salvador

María Teresa Rivera fick missfall men fängslades för mord. El Salvador har en av världens strängaste abortlagstiftningar. Under våren fanns chans att mildra lagen, men den dörren slängdes igen när de konservativa partierna stärkte sina positioner i parlamentsvalet.

reportage | 2018-07-06
Av: Jennie Aquilonius
Katarina Bergehed, sakkunnig om kvinnors rättigheter på Amnesty, och María Teresa Rivera.

Katarina Bergehed, sakkunnig om kvinnors rättigheter på Amnesty, och María Teresa Rivera. Foto: Jennie Aquilonius

– Som kvinna är det farligt att bli gravid i El Salvador, säger María Teresa Rivera.

Hon berättar sin historia lugnt och samlat på seminariet Min kropp, mina rättigheter i Almedalen. Bakom samtalet står Amnesty, RFSU och Miljöpartiet i Europaparlamentet. María Teresa Rivera kommer från El Salvador och fick missfall år 2011. Hon anklagades för abort, som är förbjudet under alla omständigheter, men dömdes i stället till 40 års fängelse för mord.

– Jag vill inte vara tyst. Jag har inte begått något brott, säger María Teresa Rivera.

Hon fick stöd av Europaparlamentet och organisationer som Amnesty och Individuell människohjälp, IM. År 2016 släpptes hon fri. Men bara efter en dryg vecka började rättsväsendet förfölja henne.

– De ville att vi skulle vara tysta om vad vi varit med om i fängelset. Men jag var tvungen att berätta om de olika brott mot mänskliga rättigheter som vi utsattes för. Vi blev till exempel undersökta och de som undersökte oss var män som satte sina händer på våra intima delar.

María Teresa Rivera dömdes för mord efter att ha fått missfall. Hon fick asyl i Sverige 2017 och kämpar nu för rätten till abort i El Salvador.

María Teresa Rivera dömdes för mord efter att ha fått missfall. Hon fick asyl i Sverige 2017 och kämpar nu för rätten till abort i El Salvador. Foto: Jennie Aquilonius

María Teresa Rivera känner till runt 25 kvinnor som sitter eller har suttit fängslade på liknande grunder. Många kommer från fattiga förhållanden och hade fått missfall.

År 2017 fick hon asyl i Sverige och kämpar nu för kvinnors rätt till abort i El Salvador. Som ett första steg vill hon att abort ska bli tillåtet för kvinnor som blivit gravida efter våldtäkt eller till följd av människohandel, vars liv är i fara eller där fostret är livsodugligt. María Teresa Rivera berättar att kvinnor och flickor våldtas från ung ålder. De som blir med barn tvingas fullfölja graviditeten oavsett om de vill det eller inte.

– Jag blev våldtagen när jag var åtta år. Om jag hade blivit gravid då, vad skulle jag ha gjort? Jag talar för de kvinnor och flickor som inte vågar berätta. Som föredrar att bli straffade och inte säger något eftersom de är rädda att deras familjemedlemmar ska bli mördade. El Salvador dömer kvinnan men låter våldtäktsmannen gå fri, säger María Teresa Rivera.

Hans Linde, förbundsordförande för RFSU, leder samtalet efter María Teresa Riveras historia. Han undrar hur vi kan förstå ett så strängt abortförbud år 2018 som i El Salvador som är ett av få länder i världen där abort är totalförbjudet.

Aida Badeli är talesperson för mänskliga rättigheter i Grön ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund, och förklarar att den hårda abortlagstiftningen infördes i El Salvador så sent som år 1998. Då styrde högerpartiet ARENA.

– Det går fort att inskränka aborträtten när man väl börjar rucka på den.Aborträtten är hotad i många delar av världen, framför allt på grund av konservativa krafter. I Latinamerika har kyrkan ett stort inflytande över politiken vilket gör att de har grepp om abortlagarna. Det är viktigt att skapa medvetenhet och opinion hos befolkningen i El Salvador om vad som händer så att de kan sätta press på kyrkan och politikerna, säger Aida Badeli.

Amnestykören sjunger utanför ingången till Gotlands museum där seminariet hölls.

Amnestykören sjunger utanför ingången till Gotlands museum där seminariet hölls. Foto: Jennie Aquilonius

Tidigare i år fanns en liten öppning till förändring, men den dörren slängdes igen med en smäll. Det berättar Katarina Bergehed, sakkunnig om kvinnors rättigheter på Amnesty. År 2016 lade det då styrande vänsterpartiet FMLN fram ett förslag för att mildra lagen på de fyra punkter som María Teresa Rivera nämnde. I april 2018 skulle parlamentet äntligen debattera och rösta om lagen. Men så kom parlamentsvalet i mars. FMLN gick tillbaka och högerpartiet ARENA framåt.

– Det är en liten lagkommission som måste se till att godkänna att parlamentet ens får diskutera förslaget. De förhalade in i sista sekund så parlamentet fick inte ta ställning till det. Men sedan hölls valet och nu domineras parlamentet av mycket konservativa krafter. De säger att abortfrågan har diskuterats, valet är avgjort och folket har sagt sitt, säger Katarina Bergehed.

Hon tillägger att El Salvador beskrivs som ett av världens farligaste länder. Den våldsamma miljön gör det svårt för kvinnorätts- och SRHR-organisationer att verka. Men det finns gräsrotsrörelser och aktivister.

– Det är där vi i Sverige, EU och organisationer kan spela en roll. Inte bara moraliskt utan genom att handfast göra gemensam sak med dem och stödja dem på alla sätt vi kan, säger Katarina Bergehed.

Hans Linde, moderator och förbundsordförande för RFSU.

Hans Linde, moderator och förbundsordförande för RFSU. Foto: Jennie Aquilonius

Hans Linde berättar att El Salvador är en liten nation som är starkt beroende av USA, ett land som nu har en abortmotståndare till president. En av de första saker Donald Trump gjorde var återinföra den så kallade Global Gag Rule, munkavle-regeln, som stoppar amerikansk finansiering av icke-statliga organisationer som på något sätt befattar sig med abort. Den infördes första gången år 1984, under Ronald Reagans tid som president, men Trumps version är betydligt mer omfattande än tidigare. Det är katastrofalt, tycker Katarina Bergehed.

– Det är konkreta pengar som försvinner och det slår mot de mest marginaliserade och fattiga kvinnorna i världen. De befinner sig i stater där det inte finns ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem utan de förlitar sig ofta på NGO:s för sina sexuella och reproduktiva rättigheter, säger hon.

Vad kan då Sverige göra? undrar Hans Linde.

Aida Badeli, talesperson för mänskliga rättigheter i Grön ungdom.

Aida Badeli, talesperson för mänskliga rättigheter i Grön ungdom. Foto: Jennie Aquilonius

Katarina Bergehed ser flera möjligheter. Svenska politiker som besöker El Salvador kan till exempel stötta de enskilda kvinnorna genom att besöka Ilopango-fängelset. Hon hade också gärna sett mer högljudda påtryckningar när öppningen att mildra lagstiftningen fanns nu under våren.

– Sverige kan även använda de redskap som FN erbjuder, som människorättsrådet, och ligga på när El Salvador är uppe för granskning där, säger hon.

Aida Badeli från Miljöpartiet lyfter fram att 60 procent av det svenska hälsobiståndet går till SRHR. Hon berättar att den gröna gruppen i EU-parlamentet tog initiativ till en resolution i december 2017 för kvinnor som fängslats i El Salvador på grund av missfall.

– Det står att EU-parlamentet uppmanar El Salvador att se till att flickor och kvinnor får tillgång till säker och laglig abort. El Salvadors ambassadör berättade att det faktum att EU-parlamentet tog upp frågan påverkade opinionen i El Salvador också, säger hon.

Cecilia Elving, landstingspolitiker i Stockholm för Liberalerna.

Cecilia Elving, landstingspolitiker i Stockholm för Liberalerna. Foto: Jennie Aquilonius

Cecilia Elving sitter i Stockholms läns landsting för Liberalerna. Hon menar att EU är en av de viktigaste krafterna i världen för mänskliga rättigheter.

– Vi liberaler tror på ett fördjupat samarbete, vi behöver ta ett större gemensamt ansvar för de stora globala problem som finns. Det handlar om jämställdhet men också om miljö och säkerhet, säger hon.

Jennie Aquilonius
[email protected]

Läs mer om El Salvador från Amnesty Press

El Salvador och abortförbudet: Besök i kvinnofängelset (23 februari 2018 – också i nummer 1/2018)

Hon kämpar mot totalförbudet mot abort i El Salvador (13 oktober 2016)

I El Salvador fängslas kvinnor för missfall (nummer 1/2016)

Goda nyheter: Guadalupe är fri (19 mars 2015)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Lidande kvinnor skuldbeläggs i El Salvador (12 maj 2014)

Amnesty Press på Almedalen 2018

ALMEDALEN2018: ”En milstolpe för global solidaritet” (8 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Det är det värsta jag har sett” (6 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Nu kan jag prata med min fru om sex vid frukosten” (5 juli 2018)

ALMEDALE2018: Kärleksbudskapen överröstar nazisternas hat (5 juli 2018)

ALMEDALEN2018: När kroppen inte passar in i normen (5 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Mänskliga rättigheter och demokratin utmanas” (5 juli 2018)

ALMEDALEN2018: RFSL kärleksbombas efter hot från nazister (4 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Vi aktivister behöver skydd” (4 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Humanismen har kastats överbord” (4 juli 2018)

ALMEDALEN2018: Sverige står inför ett avgörande vägval i migrationspolitiken (3 juli 2018)

reportage | 2018-07-06
Av: Jennie Aquilonius