Årsrapport 2007:"Fruktan"

reportage | 2007-05-23

Från vänster: Madelaine Seidlitz och Elisabeth Löfgren.

På onsdagen presenterades Amnestys årsrapport vid en presskonferens med Elisabeth Löfgren, pressekreterare på Amnesty och Madelaine Seidlitz, flyktinghandläggare på Amnesty.

Mäktiga regeringar och väpnade grupper underblåser medvetet människors fruktan för att kunna urholka de mänskliga rättigheterna, och skapar därmed en alltmer polariserad och farlig värld. Denna politik har lett till en spiral av människorättskränkningar där ingen rättighet längre är helig och ingen människa går säker, anser Amnesty.

Elisabeth Löfgren sammanfattade situationen för mänskliga rättigheter under 2006 med ett ord - fruktan.

  • Den fruktan alla de människor känner i Irak när de ska ta sig ut på gator och torg, vågar man ta sig till marknaden idag, var ska nästa självmordsbombare slå till? Den fruktan civilbefolkningen känner i Darfur,- när kommer janjawidmilisen och skövlar vår by, eller den fruktan som alla de känner som är på flykt från sin nedbrända by och vet att de inte går säkra ens i flyktinglägren när de har tagit sig över gränsen till grannländerna. Den fruktan som kvinnor känner som vill avslöja korruption och regeringar eller väpnade gruppers övergrepp och undrar när kommer jag att dödas?, sade Elisabeth Löfgren.

Men det finns även ett annat slags fruktan som göds av mäktiga regeringar som spelar på vår oro för att drabbas av terroristattacker. 2006 var året då polariseringen blev allt tydligare mellan ”vi och dom.”, fortsatte Elisabeth Löfgren.

Väpnade grupper runt om i världen begår massiva övergrepp, där de kränker såväl mänskliga rättigheter som den internationella humanitära rätten.

  • Om inte regeringar tar itu med de frågor som göder dessa grupper, om de inte visar ett effektivt ledarskap som kan ställa dessa förövare till svars och om inte regeringar är beredda att själva ta ett ansvar är prognosen för de mänskliga rättigheterna mycket dyster, säger Amnesty.

Under presskonferensen avhandlades utvecklingen i världens olika regioner.

Asien och Stillahavsområdet

I Filippinerna förekom politiska mord och i samband med rykten om ett kuppförsök mot president Gloria Arroyo infördes undantagstillstånd. Dock kom det även ett positivt besked- i juni 2006 avskaffades dödstraffet och Filippinerna blev därmed det 99:e landet i välden som har avskaffat dödstraffet.

Säkerhetssituationen i Afghanistan blev under 2006 allt sämre. Talibanerna skapade fruktan hos civilbefolkningen, kvinnor utsattes återigen för förtryck och civilbefolkningen hamnade mitt emellan striderna mellan de internationella styrkorna och talibanerna i södra och sydöstra delarna av landet.

Tusentals människor från Hmongfolket som lever i djungelområden i Burma/Laos har förföljts och utsatts för hårda attacker från Laos armé. Många försökte därför fly till Thailand.

  • Amnestys årsrapport kan på många sätt tyckas vara en dyster läsning, men vi är fasta i vår övertygelse att det går att förändra världen och stoppa brotten mot de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att avslöja de övergrepp som begås. Genom att lyfta fram dem i ljuset kan man mobilisera och ge stöd till en kraft som vill förändra, sade Elisabeth Löfgren.

Amnesty följer noga utvecklingen och även om man kan se en del förbättringar på vissa områden såsom lagliga reformer som att högsta domstolen i Kina ska pröva alla dödsdomar och att utländska journalister ska få resa runt i landet utan tillstånd, ser det dystert ut på andra områden.

  • Flera av de övergrepp som sker har direkt anknytning till OS. Det finns till exempel stora satsningar på att ”städa” Pekings gator från mindre vackra syner som hemlösa, drogmissbrukare, prostituerade samtidigt som man tystar människorättsaktivister genom att slänga dem i fängelse, berättade Elisabeth Löfgren.

Listan på övergrepp i Kina är lång. Förra året kunde Amnesty belägga drygt 1 000 avrättningar men dödstraffet är en statshemlighet i Kina såsom i många andra länder, det finns däremot icke officiella uppgifter från regeringkällor som talar om minst 8 000 - 10 000 avrättningar per år. 68 brott är belagda med dödstraff i Kina.

Afrika

Även om antalet väpnade konflikter allmänt minskade i Afrika, drabbade de fortfarande många länder och situationen för de mänskliga rättigheterna osäker under 2006.

  • Åtminstone ett dussin länder i Afrika drabbades av väpnade konflikter, bland annat i Burundi, Eritrea, Etiopien, Senegal, Somalia, Sudan och Tchad. Karaktäristiskt för dessa konflikter var att de civila är måltavlor. En följd av dessa konflikter var att flera miljoner flyktingar och internflyktingar saknade tak över huvudet och levde under odrägliga förhållanden, sade Madeleine Seidlitz.

Situationen i Darfur är mer eller mindre oförändrad sedan 2004, FN:s säkerhetsråd är lamslaget av vetomedlemmarnas misstro och dubbelspel. Under tiden har mer än 200 000 människor dödats, vissa tror att det är närmare 400 000 som dödats och drygt 2,5 miljoner människor är på flykt.

Nord och Sydamerika

I Colombia har hundratusentals människor tvingats på flykt inom landet under 2006 på grund av den rådande konflikten.

Fattigdom, spridning av kriminella gäng och våld mot kvinnor och diskriminering var ett allvarligt problem. Endast i Guatemala mördades minst 580 kvinnor och då ofta i anknytning till sexuellt våld, medan endast sju förövare åtalades 2006.

  • Det känns speciellt att få säga att något positivt har hänt vad gäller straffrihet i Latinamerika. För första gången i regionens historia har sex tidigare statsöverhuvuden åtalats eller riskerar åtal och rättegång för brott mot mänskliga rättigheter; dessa är Videla i Argentina, Sanchez de Lozada i Bolivia, Rios Montt i Mexiko, Fujimori i Peru och Bordaberry i Uruguay. Pinochet i Chile och Stroessner i Paraguay avled dock innan någon rättvisa kunde skipas, sade Elisabeth Löfgren.

Mellanöstern/Nordafrika

Under 2006 sjönk Irak, i närvaro av utländska trupper, allt djupare ned mot inbördeskrig. I slutet av året var landet insnärjt i mord och annat våld, utförda främst av sunni- och shiagrupper, som hotade stabiliteten inom hela regionen. I Irak ställdes den förre presidenten inför rätta och Saddam Hussein dömdes till döden i december och avrättades. Rättegången hade kunnat bli ett tillfälle att etablera ansvarstagande genom rättsväsendet och genom att inte använda dödstraff, men man tog inte tillfället.

Under sommaren riktades världens ögon mot Libanon, 1 300 människor miste livet innan en internationellt framförhandlad vapenvila trädde i kraft den 14 augusti. Bägge parterna gjorde sig skyldiga till krigsförbrytelser, sade Madelaine Seidlitz.

I Israel/Palestina- konflikten tredubblades antalet dödade palestinier under 2006, medan 21 civila israeler dödades.

Läs mer: Amnestys årsrapport 2007

Text och bild: Sunita Rao

reportage | 2007-05-23