ABG: ”Medarbetare har krav och makt”

reportage | 2008-03-12

Sex av tio storföretag i Sverige granskar inte om de riskerar att kränka mänskliga rättigheter.
Detta framgår i Amnesty Business Survey 2008. En undersökning som genomförts av Prospera Research AB i samarbete med Amnesty Business Group.
Råvaru, IT- & telekom och finansbranschen presterar sämst i undersökningen, medan konsumentvarubranschen var bäst.

  • 80 procent av företagen i råvaru- och IT- & telekom branschen genomför inte någon riskanalys. Dessutom är råvarubranschen en av de branscher som har högst geografiskt riskexponering, sade Filippa Bergin från Amnesty Business Group under den presskonferens som hölls den 12 mars på Hotel Rival vid Mariatorget i Stockholm.

Genom Amnesty Business Survey undersöks årligen Sveriges största företag. Beredskapen och attityderna kartläggs, bransch för bransch.

Där presenterades resultatet av Amnesty Business Survey 2008, följt av en paneldebatt med Fredrik Lindgren (informationschef för Investor), Elisabeth Thand Ringqvist (politiskt sakkunnig till näringsminister Maud Olofsson), Anna-Karin Celsing (före detta informationschef för Ratos) och Gaute Hanssen (VD för Hemma Annonsbyrån). Moderator var Greger Hatt från Samnytta AB.

Panelen ansåg att det är ledningen i företagen som är den viktigaste mekanismen i arbetet med att jobba med mänskliga rättigheter.

  • Om man tar bort ansvaret från ledningen, då kommer det inte bli gjort, sade Fredrik Lindgren.

Gaute Hanssen berättade att han gav sina anställda och medarbetare en kurs i mänskliga rättigheter i julklapp:
- Jag hade själv inte riktigt full koll på de mänskliga rättigheterna och man börjar tänka efter hur saker och ting egentligen går till. Ett exempel är våra företagspennor och hela förloppet från tillverkning till leverans. Att göra en riskanalys är viktigt.

Paneldebattörerna fr vänster: Fredrik Lindgren, Elisabeth Thand Ringqvist , Anna-Karin Celsing och Gaute Hanssen.

Anna-Karin Celsing tyckte det var svårt att mäta hur bra ett företag var på mänskliga rättigheter:
- Hur ska man kunna mäta hur bra man är på mänskliga rättigheter? Det går inte.

Syftet med Amnesty Business Survey är att kartlägga hur företagen uppfattar sin riskexponering och hur väl rustade de är att möta risken att kränka mänskliga rättigheter.
Svarsfrekvensen i årets undersökning var 89 procent och den gjordes genom telefonintervjuer med Sveriges 127 största företag. De genomfördes mellan 30 oktober 2007 och 25 januari 2008. Resultatet av undersökningen bygger på företagens egna uppskattningar och någon utomstående granskning har inte gjorts.

Rapporten visar att endast fyra av tio företag genomför den riskanalys som krävs för att ta reda på om de riskerar att kränka mänskliga rättigheter. Detta är en minskning från 2007 då sex av tio angav att de utförde riskanalyser.
En positiv nyhet är att hela åtta av tio företag utbildar anställda i mänskliga rättigheter, detta har ökat jämfört med föregående år.

  • Medarbetare av idag ställer krav på sina arbetsgivare och arbetsgivarna lyssnar. Det är det vi kallar medarbetarmakt, menade Filippa Bergin från Amnesty Business Group.
    Undersökningen visar att medarbetarna ställer högre krav än både kunder och analytiker på företagens arbete med mänskliga rättigheter. För företagen är medarbetarnas åsikt om mänskliga rättigheter viktigare än både kunders och finansmarknadens bedömning

Många arbetare inom tillverkningsindustrin saknar fackliga rätigheter.
På bilden syns vietnamesiska arbetare i den statsägda Tang Long fabriken i Hanoi.

En majoritet av de medverkande företagen har verksamhet i länder där det sker systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Trots det menar nio av tio att risken för kränkningar är liten eller obefintlig. Amnesty Business Group menar att företaget utsätter sig för en allvarlig risk när de antar att de inte medverkar till kränkningar av mänskliga rättigheter.

Text och foto: Elin Kamyab

Läs mer: Amnesty Business Survey 2008

Mänskliga rättigheter allt viktigare för företagen (Amnesty Press om Amnesty Business Rating 2007)

reportage | 2008-03-12