Heldag i Göteborg om mödradödligheten: ” Det här är en rättighetskris”

reportage | 2009-10-26

Kvinnors rätt till liv och hälsa är en fråga med noll politisk prestige. Om mödradödligheten ska minskas till FN:s mål krävs politiker som vågar bryta tystnaden och se behoven utanför det egna landets gränser trots den ekonomiska krisen.

Den höga mödradödligheten i världen har beskrivits som en av vår tids största skandaler. I Afghanistan och Sierra Leone mister var sjunde kvinna livet i samband med graviditet. De dör trots att lösningen ligger i våra händer.
– Kvinnor dör av förutsägbara komplikationer som ibland kan förhindras med bara några piller, säger Katarina Berghed från Amnesty.
Det håller på att gå åt skogen med FN:s femte millenniemål, att minska mödradödligheten med 75 procent till år 2015, jämfört med 1990.
På FN-dagen 24 oktober uppmärksammades och diskuterades situationen under en heldag på Världskulturmuseet i Göteborg, arrangerad av Amnesty, Svenska Afghanistankommittén, RFSU, Afrikagrupperna, UNIFEM och Boliviagruppen.

Politiker hade bjudits in för att diskutera vad Sverige och EU gör för att minska mödradödligheten, och framför allt, vad som borde göras. Anna Johansson, från Socialdemokraterna, konstaterar att den ekonomiska krisen riskerar att minska bistånden från de rika länderna. Krisen ökar viljan att göra investeringar som går tillbaka till det egna landet. Katarina Berghed delar hennes farhågor men tillägger att det inte krävs mer pengar för att minska dödligheten till FN:s mål än vad de rika länderna lägger på jordbrukssubventioner under en vecka.
– Vi har sett hur länder skrapat fram stora summor för att hindra finanskrisen, frågan är när världens länder skrapar fram pengarna för att hejda mödradödligheten, säger hon.

Hans Linde och Katarina Bergehed.

Paneldeltagarna är överens om att kärnan till att minska mödradödligheten ligger i att bryta tystnaden.
– Det produceras oändligt mycket handlingsplaner och policydokument i det här landet, men de ligger och samlar damm, konstaterar Hans Linde från Vänsterpartiet och fortsätter:
– Vi säger inte att det är för kontroversiellt att diskutera yttrandefrihet med Kina, men så hanteras sexuella och reproduktiva rättigheter. Det går visst att diskutera de här frågorna, det krävs bara lite politiskt mod. Man kanske inte vinner första debatten, eller andra, men man måste våga lyfta frågan.

Några borgerliga politiker fanns inte med i panelen. Moderaternas representant hade lämnat återbud i sista stund, annars hade det varit intressant att höra ett försvar till Hans Lindes känga mot Carl Bildt:
– Hur ska vi kunna bryta tystnaden med en utrikesminister som inte ens kan säga ordet kvinna?
Hans Linde syftade här på Kvinna till Kvinnas undersökning om innehållet i Carl Bildts tal och skriftliga verksamhet.

Från filmen ”Dead Mums Don't Cry ”.

Parallellt med seminariet visas filmen ”Dead Mums Don't Cry ”. En gynekolog i Tchad står och ser på medan hennes patient dör. Hade hon bara haft tillgång till rätt medicin hade det lätt kunnat hindras, men nu finns ingenting att göra.
Vi får gå 250 år tillbaka i tiden i Sverige för att se samma nivå av dödlighet som i Sierra Leone och Afghanistan, där situationen är som värst.
– Det är fattiga i fattiga länder som drabbas hårdast. Det är också viktigt att se att det samverkar med annan diskriminering. Situationen är värst för ursprungsfolk och för människor på landsbygden, säger Katarina Berghed.
Hon poängterar också att situationen ser olika ut i länder med ungefär samma förutsättningar:
– Det beror på vad kvinnor har för status, om man överhuvudtaget tycker att kvinnors liv är värda att rädda.

Den största orsaken till att kvinnor dör i samband med graviditet är att det inte finns kompetens och resurser till att stoppa stora blödningar i samband med förlossningar. Under ett seminarium där mödradödlighet diskuteras ur ett medicinskt- och hälsoperspektiv berättar Kerstin Björk från Svenska Afghanistankommittén om organisationens arbete med att utbilda bybarnmorskor.
År 2002 fanns det 467 utbildade barnmorskor i Afghanistan. I dag är de 2 167, men enligt världshälsoorganisationen WHO:s beräkning skulle det behövas cirka 4 500 barnmorskor.
– Spädbarnsdödligheten har sjunkit, där kommer vi nog att uppnå FN:s mål, men med mödrarna är det osäkert, säger Kerstin Björk.

Katarina Berghed, Anna Johansson och Hans Linde.

Under samma seminarium konstaterar Anne Sjögren från Rosengrenska stiftelsen och Röda korset att det inte heller är självklart att kvinnor i Sverige kan känna sig trygga under sin graviditet.
– Papperslösa kan inte vara säkra på att få föda på sjukhus. Det finns barn här i Sverige som föds hemma på kökssoffan, säger hon och berättar om 19-åriga ”Doda” som är papperslös och blev livrädd när hon insåg att hon var gravid.
Doda vågade inte gå på mödravård och mådde väldigt dåligt. Barnet föddes för tidigt och förlöstes på sjukhus. Efter det fick Doda och barnet asyl, men hon fick också en räkning på över hundra tusen kronor för sjukvårdskostnaderna.

Ylva Bergman från RFSU frågar Anna Johansson och Hans Linde.

Den näst vanligaste orsaken till att kvinnor dör i samband med graviditet är komplikationer kopplade till osäkra aborter. Statistik över mödradödligheten i Rumänien före och efter att abort gjordes lagligt visar att tillgång till säkra aborter kan minska mödradödligheten drastiskt.
EU är världens största biståndsgivare och politikerna Hans Linde och Anna Johansson konstaterar att det är ett problem att EU inte kan tala för rätten till abort med en gemensam röst.
– Vi måste ta tag i frågan på hemmaplan innan vi kan driva den i resten av världen, säger Anna Johansson, och tillägger att bistånd inte får ses som ett maktmedel utan som en öppning för möjligheten att diskutera frågorna med mottagarländerna.
Katarina Berghed tycker inte att Sverige gör tillräckligt för att föra upp abortfrågan till diskussion i EU:
– Vi har pressat regeringen för att få dem att ta upp frågan nu under ordförandeskapet, men det har man ju inte gjort. EU hanterar mödradödligheten som en hälsofråga snarare än som en rättighetsfråga. Alla människor har rätt till liv och hälsa. Det här är en rättighetskris, men det perspektivet har fallit bort i EU.

Text och bild: Lisa Olofsson

Läs mer:

"Synen på kvinnorna måste förändras" (Amnesty Press på kulturgruppens filmfestival 20 oktober)

Mödradödligheten i världen - ”en skandal” (Amnesty Press 26 september)

En fråga om liv och död- kan EU rädda mammorna? (Amnesty Press 22 maj)


Amnestys kampanj mot mödradödlighet

reportage | 2009-10-26