Hiv/aids-aktivister i Sydafrika tar natten tillbaka

reportage | 2009-12-01

Nandipha Makeke var en medlem av TAC som blev våldtagen och mördade på en toalett I Khayelitsha den 16 December 2005. Rättegången sköts upp mer än 20 gånger och det tog två år innan de skyldiga blev fällda för mordet. TAC bedrev en ständig kampanj runt fallet under den utdragna rättegången.__ Foto: Nina Eneroth

Över hela världen uppmärksammas den 1 december FN-dagen World Aids Day. Våld mot kvinnor och hiv/aids är två stora problem i Sydafrika som är starkt sammanlänkande. ”The Treatment Action Campaign” och våldtäktsjouren Simelela anordnade på FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor den 25 november en manifestation för att göra natten säker igen.

 • Amandla Ngawethu, ropar Mdene Lungisa ut på scenen till publiken.
  Det är xhosa för the ”Makten är vår”. Mdene Lungisa är hiv/aids-föreläsare och aktivist inom Treatment Action Campaign, TAC, och utropet är avslutet på ett intensivt tal för kampen mot våldet mot kvinnor och barn:
 • Vi sjunger att vi tar tillbaka natten men det är motsägelsefullt för sanningen är att kvinnor inte kan gå ut efter mörkret. Kvinnor och barn borde kunna vandra fritt på våra gator. Vi vill inte längre leva i ett samhälle av rädsla. Det är för få polisstationer i Khayelitsha, polisens resurser är inte tillräckliga. Vi uppmanar alla män att delta i kampen mot våldet, säger Mdende Lungisa.

Efter en marsch från Treatment Action Campaigns och Läkare utan gränsers kontor så har aktivister och medlemmar från sex olika organisationer samlats i Khayelitsha för en manifestation under namnet ”Ta natten tillbaka”. Under marschen, dansar och sjunger demonstranterna tillsammans, de samlade rösterna är öronbedövande starka och vissa av sångerna handlar om våldet och oron i Khayelitsha; ”Ni våldäktsmän här i vårt samhälle oroar oss”.
Marschen är avstampen för kampanjen "16 Days of Activism”, en kampanj mot våld mot kvinnor och barn som avslutas den 10 december på de mänskliga rättigheternas dag. Statistiken för könsbaserat våld i Sydafrika är nedslående, det beräknas att 42 procent av alla män i Sydafrika har tagit till våld mot sin partner samtidigt som Sydafrika har några av de högsta våldtäktstalen i världen. I en studie från South Africa Medical Research Council så medger en av fyra sydafrikanska män att de våldtagit en kvinna.

Det gavs flera föreställningar med musik under kvällen.__ __Foto:__ Catherine Karlsson

Sydafrika har även det största antalet hiv-positiva i världen med 11 procent av befolkningen som är hiv-positiva. Det genusbaserade våldet bidrar till att sprida hiv och gör kvinnor extra sårbara för viruset. Den grupp som har flest fall av hiv är kvinnor mellan 25-29 år där 33 procent är hiv-positiva. Kvinnor vågar inte alltid be mannen att använda kondom då de är rädda för att mannen ska bli våldsam och anta att hon är otrogen. Gängvåldtäkter som är vanligt förekommande och genitala sår som i hög utsträckning uppkommer vid våldtäkt ökar risken för att offret ska smittas av hiv.
Enligt Lumkile Sizila, distriktsansvarig inom TAC och en av arrangörerna av marschen så är barn extra utsatta att få hiv vid en våldtäkt. Sexuellt utnyttjande av barn sker ofta inom familjen och på grund av rädsla för polisen och skam för vad som hänt gömmer familjen ofta undan problemet istället för att söka hjälp för barnet. För bara ett par år sedan existerade fortfarande föreställningen om att sex med en oskuld kan bota hiv.

Khayelitsha som ligger utanför Kapstaden är en av de största kåkstäderna i Sydafrika och inrymmer strax under en miljon invånare. Foto: Nina Eneroth

 • Det sker två våldtäktsfall varje dag i Khayelitsha och våldtäkterna bidrar till spridning av hiv En kvinna kanske blir våldtagen av sin hiv-positiva farbror som barn och familjen döljer det för att undvika skandal. När hon år senare blir sjuk och får veta att hon är hiv-positiv blir hon chockad och känner sig anklagad för att ha haft sex med många män, säger Lumkile Sizila.
  För sex år sedan var den närmaste kliniken för de som utsatts för sexuellt våld cirka 15 kilometer utanför Khayelitsha vilket gjorde den otillgänglig för de flesta. Men år 2003 bildades Simelela Center i Khayelitsha på initiativ av Läkare utan gränser. Simelela som betyder ”att stödja sig på” på xhosa ger service 24 timmar om dygnet och har läkare, psykologer och polis tillgängliga. Centret har starkt fokus på att förebygga hiv genom att bland annat erbjuda ett profylax mot HIV som om det ges inom 72 timmar efter våldtäkten kan minska risken för överföring. TAC som samarbetar nära med centret drev länge en kampanj för att det skulle upprättas ett center med den typ av service som Simelela erbjuder och centret är nu till viss del finansierat av staten.

Mdene Lungisa är hiv/aids-föreläsare och aktivist mot genusbaserat våld inom TAC och har varit aktiv i organisationen sedan 2005. Foto: Nina Eneroth

 • Simelela är vår bebis. TAC kämpade för att få ett sådant här center i Khayelitsha. Nu ser regeringen behovet och tar åt sig äran för att ha startat det. Men vi bryr oss inte. Så länge regeringen levererar den service vi behöver så bråkar vi inte, säger Mdende Lungisa med ett snett leende.
  TAC är kritiska till hur polisen generellt bemöter våldtäktsfall och har bedrivit ett flertal kampanjer kring egna medlemmar som blivit våldtagna och ibland mördade utan att rättvisa alltid skipats. Då det blivit fällande domar har det ofta tagit flera år och först efter massivt kampanjande från TAC och andra civila organisationer.
 • Polisen förstår inte våldtäktsfall, de är inte utbildade att ta hand om dem. De anklagar flickor för att de hade kort kjol, att de var uppe vid midnatt eller var fulla. Bevis försvinner och våldtäktsmän sätts på fri fot. Det sker inga ordentliga utredningar och våldtäktsrättegångar kan pågå i år, de ställer svåra frågor till den som utsatts för våld och tillslut orkar kvinnan inte längre och fallet läggs ner, säger Lumkile Sizila från TAC.

Fuzile Mpumrla, kommissarie på Simelelas polisenhet för sexuellt våld och Tara Appalraju, föreståndare för Simelela. Tara Appalraju säger att de har ett mycket gott samarbete med polisen som arbetar med Simelela. Foto: Nina Eneroth

Endast cirka 9 procent av rapporterade våldtäktsfall resulterar i en fällande dom. De flesta fall rapporteras dock inte och enligt beräkningar av den sydafrikanska regeringen så är det endast ett av nio fall som anmäls. Tara Appalraju, föreståndare på Simelela, säger att de arbetar mycket med information och utbildning för att förmå de som utsatts att söka hjälp och göra en anmälan.
- Simelela tar bara hand om toppen på isberget. Problemet är att många inte är medvetna om sina rättigheter. Vi arbetar därför mycket med att sprida medvetenhet om vad sexuellt våld är. Vi lever i ett väldigt patriarkalt samhälle och kvinnor känner sig ofta beroende av sina partners. Vi har fall där mamman bara vill sopa problemen under mattan, men så är ju i hela världen, säger Tara Appalraju.

Enligt läkare utan gränser så är 66 procent av fallen som kommer till Simelela personer under 19 år.
Simelela arbetar även med män. Mzoxolo Michael Ludeka är volontär på Simelela och arbetar med rådgivningsprogram riktat till män
- Många män har själva sett sin pappa utöva våld i hemmet och om de inte bearbetar det tenderar de att själva bli aggressiva. Många män här i Khayelitsha har gett upp. De känner sig värdelösa för att de inte har ett jobb och tar ut det på sin partner. Vi försöker arbeta med att stärka mäns självkänsla och uppmuntra dem att försöka starta något eget istället för att använda sina pengar till att köpa alkohol, säger Mzoxolo Michael Ludeka.

Teater är ett sätt som används för att sprida medvetenhet om sexuella kränkningar rättigheter. Den här pjäsen handlar om att våld mot kvinnor inte är acceptabelt och att den som utsatts kan söka hjälp hos Simelela och rapportera brottet. Foto: Nina Eneroth

Under kvällen spelar Simelela upp en teaterpjäs för publiken om en ung kvinna som utsatts för våldtäkt av sin farbror. Familjemedlemmarna säger till henne att hon inte kan rapportera fallet och kvinnan har ingen att vända sig till tills en vän berättar för henne om Simelela. De flesta i publiken är mycket unga och barnen trängs längst fram vid scenen. Kvinnan i dramat våndas över om hon ska våga rapportera fallet men pjäsens budskap är starkt och tydligt; våga berätta och vänta inte, det är ditt liv som står på spel.

Text och bild: Nina Eneroth
Kapstaden, Sydafrika

Fakta:
Treatment Action Campaign är en av de största hiv/aids-organisationerna i Sydafrika och har under många år arbetat för rättigheter för personer med hiv/aids, främst rätten till behandling.
”16 Days of Activsm” är en kampanj mot våld mot kvinnor som startades 1991 på initiativ av Center for Women's Global Leadership. Några av de signifikanta dagarna under kampanjen är FN:s dag mot våld mot kvinnor den 25 November samt World Aids Day den 1 December.

Läs mer om världsläget när det gäller hiv och aids i världen på UNAIDS hemsida

reportage | 2009-12-01