Mauritus: Samkönat sex lagligt

Högsta domstolen i Mauritius har beslutat att samkönat sex inte längre ska vara ett brott. Lagen från den brittiska kolonialtiden avskaffas.

artiklar | 2023-11-14
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2023
De fyra männen i Young Queer Alliance som drev fram beslutet om avkriminalisering av samkönat sex.

De fyra männen i Young Queer Alliance som drev fram beslutet om avkriminalisering av samkönat sex. Foto: Young Queer Alliance on Instagram

Den 4 oktober beslöt Högsta domstolen i Mauritius att paragraf 250 i landets brottsbalk strider mot landets konstitution. Domstolen konstaterade att det saknas skäl för staten att diskriminera samkönat sex mellan män genom den så kallade sodomilagen som infördes 1898.

Domstolen påpekade att paragrafen var ett arv från den brittiska kolonialhistorien:
– Paragraf 250 infördes inte i Mauritius för att återspegla inhemska mauritiska värderingar utan var ett arv från vår brittiska kolonialhistoria.

Lagen behölls när Mauritius blev självständigt 1968 men har inte tillämpats under senare år.

Domstolen tog ställning i två fall som hade anmälts 2019. Ett av dem kom från fyra kärande i Young Queer Alliance. Männen; Najeeb Ahmad Fokeerbux, Vipine Aubeeluck, Imesh Fallee och Jürgen Soocramanien Lasavanne som har hinduisk, kristen och muslimsk bakgrund, hade offentligt kommit ut som homosexuella.

Efter beslutet i Mauritius är det nu 65 länder som fortfarande kriminaliserar samkönat sex.

Ulf B Andersson

Fotnot: En kortare version publiceras också i nummer 4/2023.

artiklar | 2023-11-14
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2023