Svenskt stöd till hbt-arbete i Sydasien

Den 25 juli kickades Europride igång på Skansen i Stockholm med solsken, allsång och en brokig skara talare bland vilka den indiske prinsen Manvendra Singh Gohil kanske var den största stjärnan. På onsdagen var Jonas Tillberg från RFSU i Pride House för att berätta om organisationens nya projekt i Sydasien.

Genom att bidra med resurser till organisationer med hbt-fokus som verkar i Indien, Bangladesh, Nepal, Pakistan och Sri Lanka hoppas RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) kunna stärka organisationerna och därmed förbättra situationen för hbt-personer i de sydasiatiska länderna. Under fyra år bidrar Sida med fyra miljoner kronor om året till projektet.
**–_ Det är en del i ett stort pussel som vi lägger tillsammans med många andra aktörer för att förbättra situationen i de här länderna, säger Jonas Tillberg.
Länderna i Sydasien har i mer eller mindre modifierad form kvar den brittiska kolonialmaktens lagar som kriminaliserar homosexuella handlingar. I till exempel Indien faller homosexuellt umgänge under kategorin onaturliga överträdelser och kan ge fängelsestraff.

Jonas Tillberg berättar om RFSU:s arbete för att stärka
organisationer som jobbar för ökad hälsa och rättigheter
för hbt-personer i Sydasien. Foto: Lisa Olofsson

Möjligheterna att leva som ickeheterosexuell ser olika ut beroende på många olika faktorer, som kön och klass.
– I Indien finns kulturer som gör det möjligt för män att leva i samkönade relationer, även om det är förknippat med stora stigman. Förståelsen för sexuella relationer mellan kvinnor är relativt obefintlig, säger Jonas Tillberg.
Avsaknaden av sociala skyddsnät gör relationen till familjen viktig för den ekonomiska tryggheten och för den som inte fått tillgång till utbildning kan heterosexuellt giftemål vara enda möjliga vägen till försörjning. Eftersom hbt-personer löper extra stor risk att hamna i fattigdom ses projektet som en strategi för fattigdomsbekämpning

Istället för att gå in och bedriva arbete utifrån svenska eller västerländska idéer kring kön och sexualitet lämnar RFSU i stor utsträckning åt organisationerna som finns på plats att besluta kring hur pengarna bäst bör användas.
Ett prioriterat område för många av organisationerna är lobbying gentemot medierna. Genom att förändra hur hbt-personer skildras hoppas organisationerna kunna påverka negativa attityder hos allmänheten. Ett område som Manvendra Singh Gohil försöker lyfta är hbt-personers mentala hälsa och konsekvenserna av att vara hbt-person i ett starkt heterosexistiskt samhälle.

Utöver att bidra med pengar till organisationer på plats kommer RFSU under projektet också att bjuda in representanter som jobbar med hbt-frågor i de olika länderna och diskutera hur de mänskliga rättigheterna kan användas i det arbetet. RFSU ska också delta i internationella konferenser och lyfta situationen för hbt-personer inför andra organisationer som arbetar med frågor som rör sexuell hälsa.
– Många organisationer som arbetar med sexuell hälsa har jobbat mycket med familjeplanering och ser det inte som självklart att ickeheterosexuellas hälsa faller inom deras arbetsområde, säger Jonas Tillberg.

Beslutet kring vilka _organisationer som får del av projektets resurser togs _av Sida utifrån vissa kriterier på värdegrund och att organisationerna inte får vara allt för små. Alla organisationer som är med kommer att få lika mycket pengar oavsett storlek. Ett mönster bland hbt-organisationer i regionen är att grupper som riktar sig till män ofta är större än de som riktar sig till kvinnor.
– Detta beror till stor del på att grupper som riktar sig till män har tillgång till mer pengar då de fått bidrag för att arbeta med hiv-prevention, menar Jonas Tillberg.

Kulturhuset i Stockholm har denna vecka förvandlats till
Pride House med debatter och föreläsningar.
Foto: Lisa Olofsson

_Amnesty Press på Pride _

"Migrationsverket ska bli bättre på hbt" (31 juli)


Amnesty Press