Ny domstol för sexuella brott har öppnat

Den 24 februari i år började en ny domstol som enbart tar upp sexualbrott sin verksamhet i Liberias huvudstad Monrovia, rapporterar IRIN. Även en särskild polisenhet har bildats som ska utreda våldtäkter och andra sexuella övergrepp och skicka anmälningar vidare till den nya domstolen.

Bildandet av brottmålsdomstol ”E”, som den nya domstolen kallas, tillkännagavs i början av förra året och är ett svar på det höga antalet våldtäkter och andra sexuella brott som begås i Liberia.

När Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf kom till makten 2006 lovade hon att åtgärda problemet med sexuellt våld mot kvinnor, rapporterar BBC.

  • Jag är medveten om problemet för att jag har själv drabbats av det, sade presidenten i sitt installationstal. Jag minns omänskligheten i att vara fångad och terrorn jag upplevde under våldtäktsförsöket.

Samma dag som Ellen Johnson-Sirleaf installerades som president trädde en ny lagstiftning kring våldtäkter i kraft. Enligt de nya lagarna ska längre fängelsestraff dömas ut till våldtäktsmän. I flera fall, som vid till exempel gruppvåldtäkt, kan förövarna dömas till livstids fängelse. Definitionen av våldtäkt har även breddats för att inkludera våldtäkt med föremål samt allt sexuellt umgänge med personer som är under 18 år.

Under Liberias 14 år långa inbördeskrig var våldtäkter på unga flickor och kvinnor utbrett. Men även efter kriget tog slut 2003 och trots de hårdare lagarna har våldäkterna fortsatt. Det råder även en stor straffrihet för denna typ av brott.

Förhoppningarna på den nya domstolen är höga bland kvinnorättsförsvarare i Liberia. Association for Female Lawyers of Liberia, AFELL, har kämpat sedan 2006 för bildandet av en särskild domstol för våldtäktsfall. De anser att den dåliga prövningen i de reguljära domstolarna är den största orsaken till att våldtäktsoffer sällan får upprättelse.

  • Att denna domstol bildas är en dröm som går i uppfyllelse för AFELL, sade AFELL:s biträdande ordförande Zeor Bernard till IRIN när bildandet av domstolen offentliggjordes i mars förra året.

Anledningen till att organisationer som AFELL har velat ha denna särskilda domstol är att det tidigare varit väldigt svårt att åtala våldtäktsmän.

  • Till skillnad från andra brott behandlar inte de reguljära domstolarna fall av sexuellt våld särskilt ofta, antingen för att offren inte vill anmäla saken till polisen eller för att åklagarna är upptagna med andra brottmål, säger en liberiansk domare som bett om att få vara anonym till IRIN.

Enligt polismyndigheten i Liberia anmäldes 780 fall av våldtäkt och sexuellt våld mot barn och vuxna 2008, knappt en fjärdedel av dessa ledde till åtal.

Nu vill Liberia Rural Women Network, en organisation som arbetar för att främja rättigheterna för kvinnor på landsbygden, att särskilda domstolar för sexualbrott upprättas på landsbygden.

  • Även kvinnor på landsbygden förtjänar rättvisa, säger Hawa Nimely, ordförande för organisationen. Vi vill att dessa domstolar ska upprättas i Liberias alla 15 län. Unga flickor och kvinnor utsätts regelbundet för övergrepp och de har ingenstans att söka upprättelse.

Läs mer:

Barn utnyttjas sexuellt av hjälparbetare (Amnesty Press 8 maj 2006)

Flickor våldtas trots att kriget är slut (Amnesty Press 3 juli 2004)

Tusentals våldtäkter - men ingen har ställts till svars (Pressnotis 14 december 2004)


IRIN