En av fyra män har våldtagit

Över 25 procent av männen i Sydafrika har våldtagit. Det visar en rapport från Medical Research Council __(MRC), en hälsoorganisation i Sydafrika. Hälften av dessa säger att de har våldtagit mer än en person. Studien som ligger till grund för rapporten utfördes i provinserna Östra Kapprovinsen och KwaZulu-Natal, och säkerställdes statistiskt genom intervjuer med män i 1 738 hushåll från spridda socioekonomiska bakgrunder och med varierad etnicitet. Hälften av männen var under 25 år och 75 procent under 30 år, rapporterar FN:s nyhetsbyrå IRIN.

Studien heter ”Att förstå mäns hälsa och användande av våld: samspelet mellan våldtäkt och hiv i Sydafrika” och enligt rapporten finns ett samband där de som är våldsamma mot sin sexuella partner med högre sannolikhet har hiv. Männen som svarat att de våldtagit någon hade i betydligt högre grad ett generellt riskbeteende i sina sexuella relationer, till exempel haft sex med prostituerade, våldtagit en annan man, varit våldsam mot sin partner, inte använt kondom det senaste året, haft ett alkoholmissbruk, eller haft sex med över 20 partners.

Uppskattningsvis begås 500 000 våldtäkter i Sydafrika varje år. Av 25 män som anklagas för våldtäkt är det bara en som döms. Sydafrika har också högst antal människor som lever med hiv/aids i världen: 5,5 miljoner av en befolkning på cirka 48 miljoner personer.

I en intervju med BBC berättar sydafrikanen Dumisani Rebombo, 49 år, om när han deltog i en gruppvåldtäkt vid 15 års ålder. Han arbetar numera med samhällsutveckling i en icke-statlig organisation vid namn Olive Leaf Foundation i Johannesburg, där han undervisar unga män om hur man står emot grupptrycket att våldta ”för att bli en man”. Han berättar om var han anser att det går snett:
- Om någon frågar mig vad som är anledningen till att så många män i Sydafrika våldtar, så svarar jag att det har att göra med synen på manlighet i samverkan med patriarkala processer och tendenser i landet. Jag anser att vi uppfostrar pojkar fel, för att sedan tro att de ska bli omsorgsfulla och kärleksfulla som vuxna.

Vidare berättar Dumisani Rebombo att han retades av de andra pojkarna i byn där han växte upp för att han inte våldtagit någon. Till slut blev det en sådan press att han gick med på att delta i en gruppvåldtäkt mot en tonårsflicka i byn. Efter våldtäkten skämdes han, men med åren tänkte han allt mindre på händelsen. Inte förrän han började arbeta med utsatta mödrar i organisationen Olive Leaf Foundation kom minnet av händelsen tillbaka. Ett behov av att söka upp den kvinna han en gång våldtagit växte i honom, och han reste tillbaka till sin hemby för att be henne om ursäkt.
- Hon berättade att hon våldtagits ytterligare två gånger efteråt och att hon inte vågade berätta för sin man om sina upplevelser trots att det starkt påverkar deras fysiska förhållande. Men hon godtog min ursäkt, säger Dumisani Rebombo.

Enligt rapporten från MRC beror den höga andelen våldtäkter i landet ofta på frånvarande föräldrar, barndomstrauman, grupptryck, mobbning och ”djupt inbäddade idéer kring den sydafrikanska manligheten”.

Mogomotsi Mfalapitsa, talesman för EngenderHealth, en internationell icke-statlig organisation som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa i fattiga samhällen berättar för IRIN att pojkar från vaggan bombarderas av en ”skadlig syn på manlighet”, från leksakspistoler till synen att män ska ha ”flera sexuella partners samtidigt” och att det är mannens ”rätt att ha sex”.

För att bekämpa och förhindra våldtäkt säger rapporten att samhället måste ändra idéerna kring manlighet, den rådande könshierarkin och vad som anses vara mäns sexuella rättigheter. Fokus måste ligga på samhällets normer och värderingar kring sexualitet och var gränserna går för båda könens rättigheter i frågan.

Läs mer

”Våldtäkt har blivit normalt” (Amnesty Press 8 maj 2009)


IRIN