Politiken för global utveckling måste upp på agendan

Småbönder och ursprungsfolk slås ut av europeiska företag, och frågan om vilka konsekvenser EU:s politik har för människors försörjningsmöjligheter i Latinamerika togs upp på tisdagen under ett seminarium på Almedalsveckan under rubriken ”Handel, hunger och mänskliga rättigheter”.

Jennie Jonsén från människorättsorganisationen FIAN och riksdagsledamot Bodil Ceballos (MP) samtalade om global utvecklingspolitik och hur EU kan göra europeiska företag ansvariga under mänskliga rättigheter.

FIAN, som arbetar för alla människors rätt till mat, menar att målen med mänskliga rättigheter lyser med sin frånvaro i EU:s handels- och jordbrukspolitik. Bodil Ceballos svarar:
- EU utgår från egenintresse. Vi gör oss av med vårt överskott men det är svårare för fattiga länder att sälja till oss. Vi måste lätta upp dessa avtal så att vårt välstånd inte höjs på deras bekostnad.

Det finns få riktlinjer på global nivå som berör företags ansvar under mänskliga rättigheter, bara stater kan ställas till svars för brott mot dessa. Därför måste man hitta modeller för att även kunna ställa företag till svars.
- Det bör finnas bindande minimiregler för företag över hela världen. Det är svårt för oss att påverka det globalt, men på EU-nivå kan vi ställa krav på företag i Europa. Det är svårt men inte omöjligt, säger Bodil Ceballos.
Hon menar att Sveriges ordförandeskap i EU innebär stora möjligheter att ta upp frågan.
- Politiken för global utveckling fungerar inte. Men i och med ordförandeskapet har Sverige chansen att sätta dagordningen och chansen att påverka.


Amnesty Press