EU uppmanas bojkotta ”konfliktmineraler” från östra Kongo

Organisationen Global Witness uppmanar EU att följa USA:s exempel när det gäller att förhindra att handeln med mineraler underblåser inbördeskriget i Demokratiska republiken Kongo, rapporterar nyhetsbyrån IPS.

  • Vi uppmanar EU att lagstifta för att se till att inte ”konfliktmineraler” från östra Kongo når den europeiska marknaden, säger Lizzie Parsons från Global Witness, en internationell organisation som undersöker sambandet mellan exploatering av naturresurser och människorättsbrott.

Enligt Global Witness kontrollerar väpnade grupper handeln med mineraler i östra Kongo. Dessa har med våld skaffat sig kontroll över gruvorna och kräver mutor av leverantörer och lokala och internationella köpare. Genom intäkterna kan de köpa in mer vapen – vilket gör att konflikten trappas upp.

Tenn, tantalum och volfram säljs vidare till länder i Östasien där de förädlas till metaller som sedan används i olika elektronikprodukter, bland annat i-pods, mobiltelefoner och bärbara datorer.
För närvarande köper flera europeiska bolag mineraler från östra Kongo. Att handeln med mineraler från området underblåser konflikten och leder till allt fler övergrepp, bland annat våldtäkter, tortyr, avrättningar och tvångsrekryteringar, har varit känt sedan krigets början och är väldokumenterat av bland annat flera expertpaneler inom FN.
De senaste månaderna har Global Witness besökt gruvorna som kontrolleras av väpnade grupper och sammanställt information om situationen i östra Kongo.

Lizzie Parsons säger till IPS att de väpnade grupperna skulle vara mycket sämre rustade utan handeln.
- Vi vet med säkerhet att mineralhandeln utgör en stor del av deras inkomster.

Global Witness uppmanar teknikföretag att anta riktlinjer för inköp av mineraler och dessutom ställa sig öppna för granskning på samma sätt som diamanthandeln och smyckesindustrin gjort i fråga om så kallade blodsdiamanter.

Enligt organisationen har några få elektronikföretag gjort ansatser till att förändra sina inköpsrutiner, men enligt Global Witness är ansträngningarna långt ifrån tillräckliga.

  • Det finns beslut, men bara på pappret. Vissa företag, exempelvis Apple, har inte ens erkänt att det finns stora problem på det här området, säger Lizzie Parsons.

Enligt organisationen har regeringarna gjort lite för att komma till rätta med handeln med ”konfliktmineraler”. Men förra året, i den amerikanska senaten, kom ett lagförslag som innebär att amerikanska elektronikföretag måste kunna redovisa varifrån deras mineraler tas.

Enligt Roeland van de Geer, EU:s särskilda representant i Stora sjöområdet, har EU åtagit sig att bekämpa handeln med konfliktmineraler. Men än så länge har inte EU infört någon lagstiftning som förhindrar att mineralerna som underblåser konflikten säljs vidare till Europa.

  • Vissa experter har föreslagit internationella regler liknande de som finns fastställda inom den så kallade Kimberlyprocessen och som gäller import och export av rådiamanter. Andra menar att det inte är troligt att internationella regler kommer att göra någon skillnad, säger Van de Geer till IPS.

För tillfället finns en särskild arbetsgrupp på hans kontor som arbetar med frågor kring handeln med konfliktmineraler i östra Kongo.

Läs mer om konfliktmineraler på Global Witness

Amnesty om Kongos beslut att begära att FN-styrkan avslutar sitt uppdrag: UN forces must remain in the Democratic Republic of Congo (5 mars)

Ida Karlsson
IPS/Stockholm


IPS