Militärregimen avfärdar FN-kritik mot valet

Nyligen besöktes Burma av Vijay Nambiar, FN:s särskilde sändebud för landet. Strax därefter kom en skarp erinran från juntans starke man om vilka prövningar som väntar de FN-representanter som inte följer regimens pekpinnar, rapporterar nyhetsbyrån IPS.

General Than Shwe har förklarat att det val som hölls i landet i november varit ”fritt och rättvist”. Uttalandet från den vanligtvis tystlåtne militärchefen var tydligt – eftersom det stod i skarp kontrast till de åsikter som bara några dagar tidigare hade förmedlats av FN-sändebudet Vijay Nambiar.

Strax innan han lämnade Burma berättade Nambiar att han till militärjuntan framfört kritik mot de tveksamheter som omgärdade valet i landet den 7 november – ett val som av de flesta västerländska regeringar har beskrivits som riggat.

Det tydliga svaret från Than Shwe är dock inte den enda prövningen som Nambiar står inför som FN-sändebud med målsättningen att åstadkomma en demokratisering i landet.

Nambiar, som även är stabschef hos generalsekreteraren Ban Ki-moon, ställs inför en ny politisk situation i landet då den mycket populäre demokratiledaren Aung San Suu Kyi nyligen släpptes från sin långvariga husarrest.
Sedan hon frisläpptes har den nu 65-åriga fredsprisvinnaren försiktigt men beslutsamt försökt blåsa liv i den demokratirörelse där hon själv varit en förgrundsgestalt sedan 1988.

I förra veckan uppmanade Suu Kyi, som suttit i husarrest under 15 av de senaste 21 åren, alla landets medborgare – inklusive soldater och statliga tjänstemän – att förenas i syfte att uppnå en ”nationell försoning”.

Suu Kyi ska enligt uppgift vara öppen till tanken på att låta FN agera brobyggare mellan juntan, demokratirörelsen och de olika etniska minoriteterna som finns i landet.

  • Hon vill att FN ska spela en roll, men hur och i vilken form är inte klart, säger en europeisk diplomat som ofta besöker landet.
    Diplomaten, som inte vill bli citerad med namn, påpekar dock att regimen är av en annan uppfattning.
  • De är inte mottagliga för att låta FN spela en uttalat politisk roll, vilket är vad Suu Kyi vill, säger diplomaten.

Den exilburmesiske analytikern Aung Naing Oo tror inte att FN under nuvarande omständigheter har den politiska tyngd som krävs för att förmå juntan att ändra uppfattning.

  • Militären känner att de har en stark maktposition och är ekonomiskt starka, så de anser sig inte behöva lyssna på FN.
    Under de gångna tio åren har FN:s försök att medla motarbetats av juntan. Vid vissa tillfällen har detta utlöst öppna motsättningar mellan juntans företrädare och världsorganisationens särskilda sändebud.

Även Suu Kyi har på senare år avvisat FN:s företrädare. När Nambiars företrädare Ibrahim Gambari besökte landet 2008 så avvisade demokratiledaren, som då satt i husarrest, Gambaris försök att få till stånd ett möte vid två tillfällen.

Men att den burmesiska politiken är som ett minfält har dock inte fått FN att upphöra med ansträngningarna för att påverka utvecklingen i landet. I november fick istället Nambiars avdelning höjda anslag och Burma-gruppen består nu av fyra personer, vilket är en fördubbling av personalstyrkan jämfört med tidigare.

David Scott Mathieson, Burmaexpert vid Human Rights Watch, menar att FN definitivt har en viktig roll att spela i landet, men understryker att det inte bara handlar om militärjuntan och Suu Kyi.

  • Det finns många fler krafter att ta i beaktande, däribland de krav som kommer från olika etniska minoriteter. Situationen är numera betydligt mer sammansatt. Det handlar om en bestigning av Mount Everest i fråga om diplomatiska åtgärder, och Nambiar står för närvarande vid kanten av Indiska oceanen, säger David Scott Mathieson till IPS.

**Marwaan Macan-Markar_
IPS/Bangkok

Läs mer: Aung San Suu Kyi är fri - men alla samvetsfångar måste släppas (pressnotis från Amnesty )


IPS