Nu kommer ”Vit skörhet” på svenska – DiAngelo skräder inte orden

Den amerikanska sociologen Robin DiAngelo har myntat begreppet ”vit skörhet”. Nu kommer boken på svenska där hon beskriver hur sätten vi talar om rasism antingen kan osynliggöra eller avslöja de maktförhållanden som är rasismens fundament.

böcker | 2021-02-10
Av: Sanna Blomgren
Även publicerad i AmnestyPress #1/2021
 Robin DiAngelo är forskare vid University of Washington i Seattle, utbildare och föreläsare. Hon introducerade 2011 begreppet ”vit skörhet”.

Robin DiAngelo är forskare vid University of Washington i Seattle, utbildare och föreläsare. Hon introducerade 2011 begreppet ”vit skörhet”. Foto: Gabriel Solis

Bok: Vit skörhet. Därför är det så svårt för vita att prata om rasism.
Författare: Robin DiAngelo
Översättning: Peter Staffansson
Förlag: Natur & Kultur  

Robin DiAngelo är forskare i sociologi vid University of Washington i Seattle och hennes forskning kretsar bland annat kring vithet och kritisk diskursanalys. Hon är också föreläsare och har ägnat de senaste 20 åren åt att hålla i workshops och utbildningar om vithet, rasism och ojämlikhet runt om i USA.

År 2011 myntade hon begreppet ”white fragility”, eller på svenska ”vit skörhet”. Sju år senare, 2018, kom hon ut med boken ”White fragility. Why it’s so hard for white people to talk about racism”. I samband med Black Lives Matter-demonstrationerna förra sommaren klättrade boken högst upp på New York Times bästsäljarlista i USA. Nu ger Natur & Kultur ut boken på svenska.   Utgångspunkten i boken är förstås DiAngelos begrepp vit skörhet som hon inledningsvis förklarar: 

Vi[som är vita] ser varje ifrågasättande av vår rasmässiga världsbild som ett ifrågasättande av självaste våra identiteter som goda, moraliska människor. Därför betraktar vi varje försök att koppla ihop oss med det rasistiska systemet som ett obehagligt och orättvist moraliskt påhopp. Minsta rasmässiga stress är outhärdlig - blotta tanken på att vår vithet skulle spela roll utlöser ofta en rad försvarsreaktioner. Dessa kan omfatta känslor som ilska, rädsla och skuld och beteenden som argumenterande, tystnad, att vi drar oss undan från den stresskapande situationen. De här reaktionerna bidrar till att återskapa balansen för vita då de avvärjer ifrågasättandet, återställer vårt rasmässiga lugn och bevarar vår dominanta ställning i rashierarkin. Jag konceptualiserar den här processen som vit skörhet.” 

Foto: Natur & Kultur

I boken, som till största delen utgår från en amerikansk kontext, ges åtskilliga exempel på tillfällen när DiAngelo, framför allt under sina workshops och föreläsningar, bevittnat vit skörhet. Och hon återger också några av de tillfällen då hon själv gett uttryck för detsamma. Hon beskriver även hur sätten vi talar om rasism antingen kan osynliggöra eller avslöja de maktförhållanden som är rasismens fundament.

DiAngelo reder även ut hur ideologier som individualism och meritokrati bidrar till att upprätthålla rasismen. Hon skriver att dessa tankesystem som, liksom rasismen, är så djupt rotade i den västerländska kulturen, att det försvårar för oss att komma till rätta med rasismen eftersom de utgår från att alla människor har samma möjligheter oavsett ras. 

Vit skörhet har förvisso toppat bästsäljarlistor i USA, men den har också kritiserats. Kritiken handlar dels om att DiAngelo generaliserar kring vita och talar nedvärderande om svarta. Och generaliserar gör hon definitivt. En annan kritik som lyfts är faktumet att hon nu som vit, i kölvattnet av Black Lives Matter-demonstrationerna, blir en go-to-författare och på så vis överröstar svarta som säger precis samma saker – och dessutom tjänar pengar på det.   Vit skörhet riktar sig dock till vita läsare som vill lära sig mer om, och förändra, beteenden som på olika sätt reproducerar rasism. På så vis fungerar boken som en handbok i hur man kan bli en bättre allierad. Och DiAngelo skräder inte orden, vilket känns både uppfriskande och nödvändigt. 

Sanna Blomgren

Läs också
Lärorikt antirasistiskt ABC (Amnesty Press 10 februari 2021)

Se föreläsning med Robin DiAngelo i Seattle 4 juli 2018: Dr. Robin DiAngelo discusses 'White Fragility'

böcker | 2021-02-10
Av: Sanna Blomgren
Även publicerad i AmnestyPress #1/2021