Att resa genom en atlas

böcker | 2013-01-17

Judith Schalansky växte upp i DDR och för henne blev kartor ett sätt att resa utanför Östtyskland. Foto: Susanne Schleyer.

När Judith Schalansky växte upp i Östtyskland var gränserna till stora delar av världen stängda. För henne blev atlasen ett sätt att resa. Nu har _Atlas över avlägsna öar,_en berättelse om 50 öar, kommit på svenska. Det är en spännande bok.

Judith Schalansky
Atlas över avlägsna öar
Pequod Press
Illustrationer: Judith Schalansky
Översättning: Carl Henrik Fredriksson

Det finns land som sträcker sig över vida kontinenter och så finns det land som hålls åtskilt från annat land genom miltals med vatten. Land är oss väldigt kärt och bilden av vår jord har inte fått lämnas ofullständig. Med upptäcktsfärderna följde kartläggningen och namnen. Den tyska författaren och formgivaren Judith Schalansky visar dock i Atlas över avlägsna öar att historien bakom jordens avtäckande aldrig kan bli finit. Jorden låter sig inte så lätt avbildas. Den är undflyende och mäktig.

Schalansky tar med oss på en resa till 50 öar utspridda i fem av jordens oceaner. Varje ö är smakfullt illustrerad både grafiskt och med en ackompanjerande text. Somliga av öarna är bebodda, andra är så ogästvänliga att de knappt går att landstiga på. Berättelserna förtäljer om äventyrslystna européer, kämpande öbor och övergivna väderstationer.

Öarnas geografiska isolation och tanken på alla de händelser, avlägsna ibland både i tid och rum, tvingar dig som läsare att konfronteras med en känsla av maktlöshet. Både inför det historiskt tillsynes outtröttliga projektet med att kartlägga världen och inför ens egna isolerade plats i förhållande till den mångfald av händelsernas centrum som jorden härbärgerar. En sådan känsla kan väcka förtvivlan men den kan också leda till ett sublimt tillstånd. Det gör Atlas över avlägsna öar till en spännande bok.

I förordet skriver Judith Schalansky ”Det är högtid att vi börjar räkna kartografin till poesin och erkänner att atlasen hör till skönlitteraturen”. Det är ett tänkvärt påstående som även kunde övervägas inom andra vetenskaper. Ett poetiskt förhållningssätt kanske kan hjälpa oss bortom föreställningen om att allt tar slut så länge vi letar och istället vänja oss vid tanken på världen som ett ständigt pågående fenomen.

Martin Karlsson

böcker | 2013-01-17