Romer tvångsvräks i tusental

Under presidentkampanjen 2012 lovade Frankrikes president François Hollande att han, till skillnad från förre presidenten Nicolas Sarkozy, inte skulle tvångsvräka romer utan erbjuda dem alternativa boenden. Ändå har tiotusentals romer i Frankrike drivits till hemlöshet de senaste åren, uppger franska Amnesty.

Reportage | 2013-10-25
Av: Emma Sofia Dedorson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2013
 Sexbarnsmamman Maria bor i denna husvagn.

Sexbarnsmamman Maria bor i denna husvagn. Foto: Emma Sofia Dedorson

Ett 40-tal gamla husvagnar står utspridda på ett ojämnt asfalterat område i la Flambère. Då och då invaderas ljudrummet av dånande jetplan som landar på Toulouses flygplats Blangac. En nedlagd hangar, som av kommunen klassas som ”relativt farlig”, ligger vid infarten.
Husvagnen som Veronica och Nicolae bor i tillsammans med sina tre barn är en av de mindre. De har skyddat den med en presenning för att undvika läckage. Det gifta paret är invandrare från Rumänien.
– Vi har bott i Frankrike i sex år. Förrförra sommaren flyttade vi hit från ett annat läger. Vi fick inte bo kvar där, säger Veronica.

Under den första halvan av 2013 har över 10 000 romer blivit tvångsvräkta i Frankrike. Det är nästan lika många som under hela 2012. Försvinnande få har erbjudits alternativt husrum vilket ska ske enligt de internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter som Frankrike har skrivit under. I Frankrike står äganderätten högre än den mänskliga rätten till tak över huvudet – som inte nämns i fransk grundlag. Detta innebär att om markägaren anmäler bosättarna till kommunen kan polisen evakuera dem. Ibland är det kommunernas beslut, med hygienbrist eller oordning som officiella orsaker.

Regeringen har skickat ut ett slags instruktionsblad om att de evakuerade bör erbjudas alternativa boenden men verkligheten ser annorlunda ut.
I vissa fall skickar man ”hem” de tvångsvräkta till deras ursprungsländer med en liten summa pengar i fickan. Många av de utvisade tar sig snart tillbaka till Frankrike, vilket de som EU-medborgare kan göra. I Rumänien och Bulgarien lever de i extrem fattigdom och diskriminering.
Ofta lämnas de tvångsvräkta i Frankrike helt sonika på gatan, mer utsatta än de redan var. Deras hem rivs och de förlorar tillhörigheter – många gånger viktiga dokument som medicinska journaler.

Bosättningen la Flambère utanför Toulouse.

Bosättningen la Flambère utanför Toulouse. Foto: Emma Sofia Dedorson

I Toulouse har utdrivningarna drabbat ett hundratal romer de senaste åren och en del har kommit till la Flambère som är ett av de mer långlivade lägren.
Kommunen hyr marken av markägaren och eftersom de inte har några grannar som klagar så vilar inget omedelbart hot om evakuering över dem.
– Folk tror att vi får stanna här. Jag vet inte, det går inte att lita på, säger Veronica som tvingats flytta vid två tillfällen.

Kommunen har hjälpt dem med en vattenslang, en säker elinstallation och bajamajor. Trots det råder slumliknande förhållanden med bland annat illaluktande sopor i slänterna runtom.
– Det är bättre här nu med vatten och sådant men barnen fryser på vintern och det finns råttor, säger Maria, sexbarnsmamman i husvagnen bredvid.

Frankrikes inrikesminister, socialisten Manuels Valls, försvarade nyligen tvångsevakueringarna. Han hävdade att de utförs för att ”lägren är sanitära olägenheter och grogrund för tiggeri, maffiaverksamhet och humanitär misär”. Han sade ockå att romerna i lägren har en såpass annorlunda livsstil att de ”aldrig kommer att kunna integreras” och att de därför bör skickas ”hem till Rumänien och Bulgarien vilket de själva vill”.
– Jag vill stanna här. Det är bättre än i Rumänien, säger Nicolae som har hört talas om att politikerna pratat om dem igen men inte vet exakt vad som sagts. Jag tittar inte på TV.

Manuel Valls har fått massiv kritik i Frankrike och omvärlden. I det egna socialistpartiet har hans uttalanden orsakat en offentlig konflikt och i rumänsk press talar man rätt ut om Frankrikes ”rasistiska regering”.
EU:s justitiekommissionär Viviane Reding påpekade i en intervju att Frankrike måste respektera alla EU-medborgares rätt att röra sig fritt inom Europa och antydde att den franske inrikesministerns utspel handlade om att det är valtider i Frankrike. Enligt aktuell opinionsundersökning är 77 procent av fransmännen för evakueringen av romerna.

År 2014 är det kommunalval i Frankrike. Det sammanfaller med att Rumänien och Bulgarien innesluts i Schengenområdet. Trots EU-inträdet år 2007 har ländernas medborgare varit belagda med begränsningar att arbeta fritt i Europa. Från och med nästa år har de samma rättigheter som resten av EU-medborgarna.

Yves Simonnot från  Collectif Solidarité Roms.

Yves Simonnot från Collectif Solidarité Roms. Foto: Emma Sofia Dedorson

Det allt starkare högerextrema partiet Front National spekulerar om att ”tusentals, kanske miljontals” romer och andra medborgare från Rumänien och Bulgarien kommer att ”invadera” Frankrike. Även Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius motsätter sig ländernas Schengeninträde då han inte tror att de ”kan kontrollera sina gränser”.

– Det kommer inte att förändra någonting för den här gruppen och det kommer inte att bli någon invasion, säger Yves Simonnot.
Han är ordförande i den politiskt obundna organisationen Collectif Solidarité Roms som stöder romer i Toulouse och driver sociala projekt i bland annat la Flambère.
– De här människorna flyr fattigdom och de som har kunnat fly har redan flytt. Antalet romer i Frankrike har varit stabilt i många år. De är så pass fattiga att de inte kan uppvisa tillräckliga tillgångar för att få stöd från myndigheterna, Schengen eller ej. Arbetsmarknaden är inte öppen för dem.

Ett 40-tal husvagnar finns i la Flambère.

Ett 40-tal husvagnar finns i la Flambère. Foto: Emma Sofia Dedorson

Barnen drabbas hårt av tvångsvräkningarna. Förutom trygghetsaspekten avbryts även den skolgång som alla barn i Frankrike har rätt till.
– Jag går till skolan nästan varje dag, säger 9-åringa Mircea.
Hon säger att hon tycker det är roligt i skolan men att det är jobbigt ibland. Kompisen Aurelia, 10, håller med och säger att de andra barnen i skolan är rädda för henne:
– De tror att vi är farliga!
– Inget är så skräckinjagande som fattigdom, säger Yves Simonnot. Den där rädslan får de från sina föräldrar.

Yves Simonnot hävdar också att även om barnen är de mest sårbara så är det också de som har störst chanser att ta sig ur misären. Detta under förutsättning att de får någon slags stabilitet. Alla barn i skolåldern i lägret la Flambère har skolplats och talar flytande franska. Föräldrarna har svårare med språket, är alla arbetslösa och försörjer sig främst på tiggeri.

Text och bild: Emma Sofia Dedorson

Fotnot: De boende i la Flambère nämns av säkerhetsskäl bara vid förnamn.

Fakta
Med ett antal på 12 miljoner är romerna den största men också mest diskriminerade minoriteten i Europa. Av de 700 000 européer som saknar medborgarskap utgör romer en majoritet.

I Frankrike beräknas det finnas högst 20 000 invandrade romer, de flesta från Bulgarien och Rumänien. En annan grupp i Frankrike är landets “resande”. De beräknas vara mellan 300 000 och 400 000 personer och är till 96 procent franska medborgare. Romerna som tvångsvräks är till skillnad från den här gruppen inte nomader.

Enligt franska inrikesministeriet finns ungefär 400 romska bosättningar i Frankrike. 11 982 romer tvångsvräktes under 2012 och under första halvåret 2013 har 10 174 romer tvångsvräkts, enligt franska Amnestys senaste rapport.

Romerna har rätt att stanna i Frankrike i tre månader men kan utvisas tidigare om de “stör ordningen” eller begår brott.

Etnisk registrering är förbjuden i Frankrike så det finns ingen statistik över brottslighet bland olika grupper. Romer förknippas dock med ficktjuveri och kopparstölder.
Romerna i Frankrike har inte rätt till socialbidrag och majoriteten försörjer sig på tiggeri.
Emma Sofia Dedorson

Läs mer
Frankrike: Rekordhögt antal tvångsvräkningar av romer (Amnestys rapport 25 september 2013)

Reportage | 2013-10-25
Av: Emma Sofia Dedorson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2013