Uganda i väntan på homosexlagen

Reportage | 2012-12-25
Även publicerad i AmnestyPress #5/2012

_Stödbrev från hela världen, bland annat från Amnesty, har kommit till ___Uganda Civil Society Coalition on Human Rights and Constitutional Law.__

Hösten 2009 lämnade parlamentsledamoten David Bahati in förslag om en ny anti-homosexlag till Ugandas parlament. Lagförslaget, som i vissa fall förespråkade dödsstraff, väckte en storm av protester men har aldrig behandlats. Nu har dock talmannen Rebecca Kadaga lovat att förslaget ska beslutas som en julklapp till det ugandiska folket. Amnesty Press har samlat röster om lagförslaget.

Vid en söndagspredikan i en av kyrkorna i Ugandas huvudstad Kampala är budskapet att äktenskap mellan en man och en kvinna är det enda rätta för att det är det naturliga. Prästen uppmanar kyrkbesökarna att avvisa västvärldens felaktiga värderingar om homosexualitet.

Budskapet var detsamma när en koalition av religiösa ledare och organisationer från det civila samhället besökte parlamentet. I ett möte med tal-mannen Rebecca Kadaga vädjade de till ledamöterna att stifta lagar som skyddar samhällets traditioner och moral. De varnade för att homosexuella utgör ett allvarligt hot mot ugandiska barn. ”Talman, vi kan inte luta oss tillbaka medan ett destruktivt fenomen pågår i vår nation. Därför känner vi oss skyldiga att, som ansvariga medborgare, ta upp denna fråga. Detta för att parlamentet snabbt ska kunna titta på den försämrade situationen i vårt land,” skrev de i ett uttalande.

Från parlamentets hemsida: Det civila samhället uppmanar talmannen att ta itu med homosexualitet i skolorna.

Talmannen Rebecca Kadaga hade nyligen försvarat lagförslaget på ett möte för världens parlamentariker i Kanada och tackat nej till bistånd som kommer med krav om att acceptera homosexualitet. Till de religiösa ledarna och ugandierna lovade hon ett beslut om lagen som julgåva till det ugandiska folket.
– Både lagen från den brittiska kolonialtiden och Ugandas konstitution förbjuder samkönat sex, som är en form av sexuell desorientering. Lagen behöver dock stärkas. En ny lag skulle motverka främjandet och finansiering av homosexualitet, som är på frammarsch i världen, säger David Bahati från regeringspartiet NRM till Amnesty Press.
Dödsstraffet är borta från förslaget som nu ska behandlas i parlamentet.
– Vi vill ha ömsesidig respekt med våra partners och många av dem var emot dödsstraffet. Det viktiga är inte dödsstraffet utan principen att vara mot homosexualitet. I demokrati ingår diskussion, förklarar David Bahati.

David Bahati är parlamentsledamoten som vill ha hårdare straff för homosexuella.

Lagen skulle skärpa straffen för homosexualitet, som redan idag är förbjudet och kan ge ge upp till 14 års fängelse. Livstidsstraff ska kunna utdömas för vissa brott. Personer som sprider information om homosexualitet och engagerar sig i homosexuella handlingar kan komma att dömas till tio års fängelse.
Individer med vetskap om att personer är involverade i homosexuella handlingar bör inom loppet av 48 timmar informera polisen om det annars riskerar de böter eller två års fängelse. Homosexuella får inte adoptera eller uppfostra barn. Surrogatmammor för homosexuella par och ägare till fertilitetskliniker som ger sina tjänster till homosexuella riskerar fängelse i upp till tio år. Personer som berättar för myndigheterna att de deltagit i homosexuella handlingar och söker rehabilitering ska dock benådas. Lagförslaget berör både kvinnor och män.
– Homosexualitet är ingen mänsklig rättighet. Det är ett beteende som människor lär sig från omgivningen, säger David Bahati.

Frank Mugisha på SMUG.

Att hbt-rörelsen rekryterar barn till homosexualitet är ett vanligt argument bland grupper som stödjer förslaget.
Uganda Civil Society Coalition on Human Rights and Constitutional Law arbetar för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter. I koalitionen ingår barnrättsgrupper. Organisationens koordinator, Clare Byarugaba, beklagar påståendena om att hbt- rörelsen är ute efter att utnyttja barn:
– Jag är besviken över att våra upplysningar om att hbt-personer har vuxna kärleksrelationer inte lyssnas till. Det är en tuff tid för oss. Vi kommer inte att kunna driva kampanjer om det här förslaget blir lag.
Frank Mugisha, direktör för organisationen Sexuella minoriteter i Uganda (SMUG) säger:
– Vi har ingen parlamentsedamot som offentligt för vår talan men några bryr sig om våra rättigheter i hemlighet. Att öppet försvara homosexuella skulle dock kosta dem röster.

David Cecil fängslades för sin pjäs.

Den brittiske producenten David Cecil, som bor i Uganda, satte i somras upp en pjäs The river and the Mountain vars hjälte, en homosexuell man, mördas av sina anställda. David Cecil satt fängslad i fyra dagar för att ha vägrat följa myndigheternas order, vilket väckte stor uppmärksamhet.
– Jag hade skrivit under ett papper där det stod att pjäsen inte skulle få visas på allmänna platser innan vi fått klartecken från medierådet. Vi visade den på ett mindre ställe då jag trodde förbudet gällde platser som teatrar, förklarar han.
Vare sig han eller skådespelarna i dramat är hbt-aktivister.
— Jag är en vanlig familjefar som vill producera bra, provokativ teater. Teater är ett säkert forum för att diskutera olika frågor då publiken kan komma till egna slutsatser om handlingens innehåll, förklarar David Cecil.

Han har empati för hbt-rörelsen men tycker att det internationella trycket för att tvinga Uganda acceptera homosexualitet är fel.
– Om anti-homosexualitetsrörelsen i Uganda med tvång skulle introducera Bahatis förslag i Storbritannien så skulle det så klart finnas motstånd till det. Förändring borde komma inifrån samhällen. Hoten om att stoppa bistånd till Uganda påminner om kolonialism vilket fortfarande är ett öppet sår i landet, menar han.
– Medier i Uganda väljer oftast tystnad då homosexualitet är kontroversiellt. De är rädda för att överges av både kunder och annonsörer om de skulle uppfattas som pro-homosexuella så de censurerar sig själva. Den rapportering som finns försvarar ofta moralen i samhället, förklarar Patience Akumu, reporter på tidningen ”The Observer” som skriver om hbt-frågor.

Journalisten Patience Akumu.

Sylvia Tamale är professor vid Makerere-universitetet och beskrivs som kämpe för hbt-rörelsen.
– Homosexuella är också människor och borde få åtnjuta samma rättigheter som alla andra, säger hon.
Enligt henne har makthavare i världen länge använt sig av kultur, religion och lagar för att definiera homosexualitet som något att avsky.
– Homofobi, liksom rasism, sexism och andra former av diskriminering kommer ur okunskap. De är socialt konstruerade. Med ökad kunskap kommer samhället att acceptera att hbt-frågor handlar om mänskliga rättigheter, menar professor Tamale.
Tror du att lagförslaget blir lag?
– Parlamentets talman Rebecca Kadaga är fast besluten att använda sig av förslaget för att höja sin popularitet. Såvida inte Ugandas president ingriper kan det bli lag, svarar hon.
Uganda är idag som en scen för en dragkamp mellan olika övertygelser vad gäller hbt-frågor och det en duell som följs av hela världen. Både ugandiers och världens ögon finns på landets parlament. Svaret om hur parlamentet kommer att besluta väntas före jul.

Text och bild: Maria Kabatanya

Fotnot: Efter pressläggningen meddelades att talmannen Rebecca Kadagas far hade avlidit. Parlamentet tog juluppehåll utan att David Bahatis lagförslag hade behandlats.
Mer information från Amnesty här.

Reportage | 2012-12-25
Även publicerad i AmnestyPress #5/2012