Nytt format – samma värld

Propaganda, förtigande och censur blir vardag i krig och konflikt.

ledare | 2015-06-06
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #2/2015

Vi lever i en värld där konflikternas antal åter ökar. Krig utkämpas i Europa och i Mellanöstern och Nordafrika slits länder som Syrien, Irak, Jemen och Libyen sönder i konflikter där de grova människorättsbrotten är oräkneliga. Antalet människor på flykt är det högsta sedan 1940-talet. Propaganda, förtigande och censur har blivit vardag. Ibland är propagandan enkel att genomskåda och censuren lätt att känna igen.

När Rysslands president Vladimir Putin den 28 maj i ett dekret förbjöd all information om militära förluster ”under specialoperationer” i fredstid så råder det ingen tvekan om att Putin vill förhindra bevakning av den dunkla ryska truppinsatsen i östra Ukraina och Amnesty uttryckte oro över att ryska journalister nu riskerar att ställas inför rätta för förräderi.

Människorättsorganisationer som Amnesty och Human Rights Watch, HRW, har spelat en viktig roll genom att utan politiska hänsyn lyfta fram övergreppen i Ukraina. Det har handlat om det första året av ryskt styre på Krim där medier har strypts, människor ”försvunnit” och Krimtartarernas rättigheter beskurits men också om hur både separatisterna i ”folkrepublikerna” i östra Ukraina och ukrainska regeringsstyrkor urskillningslöst beskjutit civila områden.

Amnesty har också kritiskt granskat ukrainsk nationalistmilis som Azovbataljonen och Amnesty och HRW har gemensamt krävt att händelserna i Odessa den 2 maj 2014, då 41 personer brändes inne av ukrainska nationalister, ska utredas.

Amnestys rapport den 22 maj om hur krigsfångar behandlas på bägge sidor var en chockerande påminnelse om förbrytelser, däribland hur separatisterna har avrättat krigsfångar. Här finns också vittnesmål om hur nationalistmilisen Högra sektorn brutalt har torterat dussintals civila. De ukrainska myndigheterna har inte svarat på Amnestys frågor om detta. I konflikter förenklas ofta debatten till att välja sida. Då är det viktigt att övergrepp och krigsförbrytelser lyfts fram, oavsett vem som är förövare.

Detta nummer av Amnesty Press har nytt format och ny grafisk form där vi fortsatt kommer att skildra en verklighet där människorättsaktivism är så viktig för att nå framsteg i en mörk värld.

Nu ser jag med spänning fram mot läsarnas reaktioner. Skriv gärna till [email protected] och berätta vad du tycker!

Ulf B Andersson

Läs mer om Ukraina från Amnesty Press

Ukraina: Skuggan från andra världskriget – den nya lagen förbjuder kritik mot OUN och UPA (7 juni 2015)

2 000 poliser skyddade Pride i Kiev – ändå blev det våldsamma attacker (6 juni 2015)

Möten i Kiev våren 2015 - krigsslut firades i skuggan av det nya kriget (6 juni 2015)

ledare | 2015-06-06
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #2/2015