Stå det onda emot

ledare | 2000-10-23

Man hade hoppats att i det 21 århundradet skulle tortyr vara förpassat till historiens bakgård, men tyvärr är det inte så. Den 10 december 1972 inleddes Amnestys första stora kampanj mot tortyr som med dåvarande internationelle ordföranden Sean McBrides ord skulle göra ”tortyr lika otänkbart som slaveri”.

I kampanjen fanns en petition som cirkulerade på 30 olika språk. Den sade: ”We the undersigned, call upon the General Assembly of the United Nations to outlaw immediately the torture of prisoners throughout the world.”

Brittiska soldater i Kosovo på
plats i en källare i Pristina där
de hittade tortyrvapen.

Under kampanjens gång skrev mer än en miljon människor på och detta drev på arbetet för en deklaration mot tortyr som antogs 1975.

I slutet av kampanjen, den 10–11 december 1973, hölls Amnestys första stora internationella konferens mot tortyr i Paris. Mer än trehundra delegater från 40 olika länder möttes. Konferensen mynnade ut i en rapport med en deklaration och rekommendationer för det fortsatta arbetet mot tortyr.

1984 inleddes den andra internationella kampanjen och då publicerades rapporten ”Tortyren på åttiotalet”. I samband med den kampanjen antogs FNs Konventionen mot tortyr. Till dags dato är den konventionen en av de minst ratificerade av FNs människorättskonven- tioner. Endast 122 av världens ca 195 stater har ratificerat den.

Hösten 1996 arrangerade Amnesty en ny konferens mot tortyr. Den hölls i Stockholm och delegater från hela världen deltog. Konferensen mynnade ut i ett slutdokument och en aktionsplan för att få ett stopp på tortyr.

Kampanjen som nu startar bygger på det tidigare arbetet och syftar till att vidareutveckla strategier och metoder för att få ett slut på tortyr och få fler stater att ratificera konventionen.

Tortyr är ett brott mot alla principer om mänskliga rättigheter. Tortyr kan stoppas om den politiska viljan finns. Mikael Wiehe säger i en sång: ”Det är så lite en människa kan göra, det är så lite en människa förmår. Men den som vill kalla sig människa får göra det lilla ändå… att äntligen vända på klacken och stå det onda emot.”

Och det är det du och jag och alla andra som vill kalla sig människor ska göra, stå det onda emot och förpassa tortyr till historien.

Andrea Bodekull,
kampanjansvarig på svenska Amnesty

Bild: Amnesty

ledare | 2000-10-23