Venezuela, Saudiarabien, Iran

Fatta Pennan | 2024-03-13
Även publicerade i AmnestyPress #1/2024

VENEZUELA: ADVOKAT FÄNGSLAD

Den 9 februari 2024 greps Rocío San Miguel, en välkänd advokat och människorättsförsvarare i Venezuela, av säkerhetstjänsten. Hon utsattes till en början för ett påtvingat försvinnande. Myndigheterna har senare uppgett att hon nu hålls fängslad i Caracas. Rocío San Miguel anklagas felaktigt för förräderi, konspiration och terrorism. Hennes tidigare partner Alejandro González Canales greps vid samma tillfälle och sitter även han fängslad.

Skriv till:

President Nicolás Maduro

Presidente de la República

Bolivariana de Venezuela,
Edificio Palacio de Miraflores,
Avenida Urdaneta,
Caracas, Venezuela
X (twitter): @NicolasMaduro

President Nicolás Maduro,
I am writing to express alarm over the continued arbitrary detention of Rocío San Miguel. Not only was she subjected to short-term enforced disappearance for five excruciating days, but she continues to be unfairly held in ‘El Helicoide’, a detention centre of the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) in Caracas, Venezuela.
We demand the immediate and unconditional release Rocío, and her former partner Alejandro González Canales, and all those arbitrarily detained for political reasons. While Rocío remains arbitrarily detained, we call on you to guarantee her safety and that she has immediate access to her lawyers of choice.
Sincerely,

Jag är oroad över det fortsatta och godtyckliga gripandet av Rocío San Miguel. Under fem dagar var hon utsatt för ett påtvingat försvinnande, och nu hålls hon inspärrad i El Helicoide’, säkerhetstjänstens häkte i Caracas. Vi kräver hennes omedelbara frisläppande, liksom hennes före detta partner Alejandro González Canales, och dessutom att alla godtyckligt gripna av politiska orsaker genast släpps fria. I väntan på frisläppande, kräver vi att ni garanterar hennes säkerhet och att hon får omedelbar tillgång till en advokat som hon fritt väljer.

DATUM: Skriv före 15 april 2024.
UA: 13/24


IRAN: DÖDSDOM I IRAN

Reza Rasaei riskerar att avrättas i Iran. Han är en 34-årig kurdisk man som tillhör den religiösa minoriteten yarsan. Han greps den 24 november 2023 efter att ha deltagit i en protest med relation till ”Kvinna, Liv, Frihet” och har efter detta dömts till döden. Den fällande domen byggde på ett erkännande som tvingats fram under tortyr.

Skriv till:
Head of the judiciary
Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15
1050 Bruxelles
Belgium

Dear Sir,
I am concerned about Reza (Gholamreza) Rasaei who is at imminent risk of execution in Dizel Abad prison, Kermanshah province. I urge you to immediately halt any plans to carry out Reza Rasaei’s execution and quash his conviction and death sentence and release him. Pending his release, grant him regular access to his family, chosen lawyer, and adequate medical care; protect him from further torture and other ill-treatment.
Finally, I urge you to grant independent observers access to capital trials connected to protests and immediately establish an official moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty.
Yours sincerely,

Sammanfattning på svenska:

Jag är oroad för Reza (Gholamreza) Rasaei som löper akut risk för att avrättas i Dizel Abad-fängelset, Kermanshah-provinsen. Jag uppmanar er att genast avbryta planerna på ett genomföra avrättningen, häva hans dom och släppa honom fri. I väntan på hans frigivning ge honom rätt att träffa sin familj, samt advokat och erbjud honom adekvat vård och skydda honom från vidare tortyr. Jag uppmanar er också att garantera oberoende observatörer tillträde till rättegångar som handlar om dödsstraff och som har en koppling till protesterna, liksom att stoppa alla avrättningar i en strävan att avskaffa dödsstraffet helt.

DATUM: Skriv före 4 april 2024.
UA: 107/23


SAUDIARABIEN: ÅTALAD FÖR OSEDLIG KLÄDSEL

16 november 2022 greps 29-åriga Manahel al-Otaibi av saudiska myndigheter. Hon har åtalats för att ha brutit mot en cyberbrottlag. Detta anses hon ha gjort genom att på Twitter ha uttryckt stöd för kvinnors rättigheter, och genom att ha publicerat bilder på sig själv på Snapchat där hon inte bär abaya (heltäckande dräkt). Hon utsattes för ett påtvingat försvinnande vid gripandet.

Skriv till:
Waleed Mohammed Al Smani
Minister of Justice Riyadh,
Saudi Arabia Postal Code 11472,
P.O. Box 7775
Email: [email protected]

Your Excellency,
I am alarmed that Saudi authorities have forcibly disappeared Manahel al-Otaibi since November 2023. Manahel has been detained since 16 November 2022 and although her whereabouts is still unknown, she now awaits trial in front of the Specialized Criminal Court (SCC) on charges of violating the Anti-Cyber Crime Law for tweeting hashtags in support of women’s rights and posting photos on Snapchat of herself at the mall wearing “immodest” clothing. Shortly before her family lost contact with her, she told them that she had been beaten violently by a fellow prisoner.
I urge you to order the immediate and unconditional release of Manahel al-Otaibi, as she is being held solely for peacefully exercising her right to freedom of expression. Meanwhile the authorities must reveal her whereabouts to her family.
Yours sincerely,

Sammanfattning på svenska:

Jag är oroad över att Manahel al-Otaibi utsatts för ett påtvingat försvinnande sedan november 2023. Manahel har hållits i fångenskap sedan november 2022 och var hon befinner sig är fortfarande okänt. Hon väntar nu på rättegång och är åtalad för att ha brutit mot en lagstiftning mot cyberbrottslighet, efter att ha twittrat till stöd för kvinnors rättigheter och för att ha postat bilder på sig själv där hon anses vara osedligt klädd. Kort innan hennes familj förlorade kontakten med henne berättade hon för dem att hon blivit allvarligt misshandlad av en medfånge.
Jag uppmanar er att omedelbart och ovillkorligen att frige Manahel al-Otaibi, då hon sitter gripen endast för att använt sin rätt att uttrycka sig fritt. Hennes familj måste också få veta var hon befinner sig.

DATUM: Skriv före 11 april 2024.
UA: 14/24


Fatta Pennan | 2024-03-13
Även publicerade i AmnestyPress #1/2024