Turkiet: Protester stoppas i Istanbul

Fatta Pennan | 2023-11-22
Även publicerad i AmnestyPress #4/2023

OBS! UPPDATERING EFTER TIDNINGENS PRESSLÄGGNING, n y b r e v t e x t nedan

Gruppen ”Lördagsmödrarna” började 1995 fredligt samlas på torget Galatasaray i Istanbul för att protestera mot att anhöriga försvunnit i polisens förvar. Protesterna återupptogs 2009 då inget hänt med gruppens krav. I augusti 2018 användes vattenkanoner och tårgas för att stoppa den 700:e protesten och 46 personer åtalades 2021 för att ha vägrat att skingras. Konstitutionsdomstolen i Turkiet har slagit fast att gruppen har rätt samlas på torget men polisen använder våld för att hindra möten på lördagar.
Den 11 november tilläts tio medlemmar i Lördagsmödrarna att läsa ett kort uttalande framför en skolbyggnad nära Galatasaray-torget. Amnesty välkomnar denna utveckling efter över fem års förbud men anser att rätten att samlas vid torget måste respekteras fullt ut och blixtaktionen fortsätter därför.

Skriv till
Minister of Interior
Ali Yerlikaya
T.C. İçişleri Bakanlığı, Bakanlıklar
Ankara
Turkiet
E-post: [email protected]

OBS! NY TEXT

Dear Minister, I welcome your recent comments regarding the violation of the rights to freedom of peaceful assembly of the Saturday Mothers/People. Following your statement, on 11 November, 10 representatives of the group were able to read a brief statement in front of the Galatasaray High School and throw carnations over police barriers onto Galatasaray Square.

After five years of being unlawfully deprived of the exercise of their right to freedom of peaceful assembly in Galatasaray Square, this is a positive development towards ending this injustice. However, it still falls short of conclusions of the Maside Ocak (No. 2019/21721) and Gülseren Yoleri (No. 2020/7092) Constitutional Court rulings.

I therefore urge you to use your authority to ensure the ongoing police blockade on Galatasaray Square is lifted without any further delay and Saturday Mothers/People and all others who wish to gather peacefully on the square are allowed to do so every week.

Yours sincerely,

Jag välkomnar er kommentar nyligen om kränkningarna av Lördagsmödrarnas rätt till att fredligt samlas. Efter ert uttalande kunde tio representanter för gruppen läsa ett kort uttalande framför Galatasaray High School och kunde kasta nejlikor över polisavspärrningarna vid Galatasaray-torget.

Efter att under fem år olagligt ha berövats rätten att använda sin rätt att fredligt samlas vid Galatasaray-torget så är detta en positiv utveckling för att få denna orättvisa upphävd.

Emellertid uppfyller det inte Konstitutionsdomstolens utslag i fallet Maside Ocak (No. 2019/21721) och Gülseren Yoleri (No. 2020/7092). Jag uppmanar er därför att använda er myndighet för att se till att polisblockaden av torget upphävs utan ytterligare dröjsmål och att Lördagsmödrarna och alla andra som vill samlas fredligt på torget kan göra så varje vecka.

Högaktningsfullt,

UA: 101/23

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 28 december.

Fatta Pennan | 2023-11-22
Även publicerad i AmnestyPress #4/2023