Thailand, Turkiet, Irak

Fatta Pennan | 2023-11-22
Även publicerade i AmnestyPress #4/2023

Thailand: Advokat fängslad

Människorättsförsvararen och demokratiaktivisten Anon Nampa har fått två fängelsedomar och nya åtal förbereds där han bland annat hotas av 15 års fängelse för majestätsbrott. Han har som advokat och aktivist i många år arbetat med fredliga medel för demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och politiska reformer i Thailand.

Skriv till
Prime Minister Srettha Thavisin
Office of the Prime Minister
Government House, Pitsanulok Road
Bangkok
Thailand 10300
Fax: +66 2 282 5131
E-post: [email protected]

Dear Prime Minister,

I am deeply concerned that the Thai government has targeted human rights defender Anon Nampa with more than a dozen criminal proceedings and is arbitrarily detaining him in Bangkok Remand Prison for exercising his right to freedom of expression and peaceful assembly in public demonstrations. On 26 September 2023 he received a sentence of four years’ imprisonment and also a second sentence of two months’ imprisonment on 2 October 2023, all for speaking and participating in peaceful public assemblies in October and November 2020.

He is among 280 persons – including children - who your government has started criminal proceedings against under Article 112 of the Criminal Code, governing lèse-majesté, which allows for up to 15 years’ imprisonment.

I urge you to immediately and unconditionally release human rights defender Anon Nampa and all other people, including children, who have been targeted simply for exercising their human rights. Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag är djupt oroad över att den thailändska regeringen har gjort människorättsförsvararen Anon Nampa till måltavla. Han är utsatt för över ett dussin förundersökningar och hålls godtyckligt häktad i Bangkok Remand Prison för att han fredligt använt sin yttrande- och mötesfrihet i offentliga demonstrationer. Den 26 september 2023 dömdes han till fyra års fängelse och den 2 oktober 2023 till två månaders fängelse. Bägge domarna var för att han hållit tal och deltagit i fredliga demonstrationer i oktober och november 2020.

Han är en av 280 personer, däribland barn, som er regering har startat processer mot under brottsbalkens paragraf 112 om majestätsbrott vilket kan ge upp till 15 års fängelse. Jag kräver att ni omedelbart och villkorslöst friger människorättsförsvararen Anon Nampa och alla andra personer, inklusive barn, som har blivit måltavla enbart för att de använt sina mänskliga rättigheter.

Högaktningsfullt,

Fotnot: En något kortare version publiceras också i nummer 4/2023.

UA: 105/23

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 1 februari 2024.


Turkiet: Protester stoppas i Istanbul

OBS! UPPDATERING EFTER TIDNINGENS PRESSLÄGGNING, n y b r e v t e x t nedan

Gruppen ”Lördagsmödrarna” började 1995 fredligt samlas på torget Galatasaray i Istanbul för att protestera mot att anhöriga försvunnit i polisens förvar. Protesterna återupptogs 2009 då inget hänt med gruppens krav. I augusti 2018 användes vattenkanoner och tårgas för att stoppa den 700:e protesten och 46 personer åtalades 2021 för att ha vägrat att skingras. Konstitutionsdomstolen i Turkiet har slagit fast att gruppen har rätt samlas på torget men polisen använder våld för att hindra möten på lördagar.
Den 11 november tilläts tio medlemmar i Lördagsmödrarna att läsa ett kort uttalande framför en skolbyggnad nära Galatasaray-torget. Amnesty välkomnar denna utveckling efter över fem års förbud men anser att rätten att samlas vid torget måste respekteras fullt ut och blixtaktionen fortsätter därför.

Skriv till
Minister of Interior
Ali Yerlikaya
T.C. İçişleri Bakanlığı, Bakanlıklar
Ankara
Turkiet
E-post: [email protected]

OBS! NY TEXT

Dear Minister, I welcome your recent comments regarding the violation of the rights to freedom of peaceful assembly of the Saturday Mothers/People. Following your statement, on 11 November, 10 representatives of the group were able to read a brief statement in front of the Galatasaray High School and throw carnations over police barriers onto Galatasaray Square.

After five years of being unlawfully deprived of the exercise of their right to freedom of peaceful assembly in Galatasaray Square, this is a positive development towards ending this injustice. However, it still falls short of conclusions of the Maside Ocak (No. 2019/21721) and Gülseren Yoleri (No. 2020/7092) Constitutional Court rulings.

I therefore urge you to use your authority to ensure the ongoing police blockade on Galatasaray Square is lifted without any further delay and Saturday Mothers/People and all others who wish to gather peacefully on the square are allowed to do so every week.

Yours sincerely,

Jag välkomnar er kommentar nyligen om kränkningarna av Lördagsmödrarnas rätt till att fredligt samlas. Efter ert uttalande kunde tio representanter för gruppen läsa ett kort uttalande framför Galatasaray High School och kunde kasta nejlikor över polisavspärrningarna vid Galatasaray-torget.

Efter att under fem år olagligt ha berövats rätten att använda sin rätt att fredligt samlas vid Galatasaray-torget så är detta en positiv utveckling för att få denna orättvisa upphävd.

Emellertid uppfyller det inte Konstitutionsdomstolens utslag i fallet Maside Ocak (No. 2019/21721) och Gülseren Yoleri (No. 2020/7092). Jag uppmanar er därför att använda er myndighet för att se till att polisblockaden av torget upphävs utan ytterligare dröjsmål och att Lördagsmödrarna och alla andra som vill samlas fredligt på torget kan göra så varje vecka.

Högaktningsfullt,

UA: 101/23

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 28 december.


Irak: Var är Sajjad al-Iraqi?

Hösten 2019 var aktivisten Sajjad al-Iraqi engagerad i Tishreen (oktober)-rörelsen vars protester i Irak möttes av våld från säkerhetsstyrkor och milisstyrkor från PMU som använde dödligt våld, utomrättsliga avrättningar och påtvingade försvinnanden.
Den 19 september 2020 fördes Sajjad al-Iraqi bort av väpnade män när han reste i Nasiriya. Sedan dess är det inte känt var han befinner sig och hans familj har utsatts för hot när de sökt sanning och rättvisa.

Skriv till
Prime Minister Mohammed Shia’ al-Sudani
E-post: [email protected]
Twitter: @mohamedshia

Your Excellency,

I am alarmed to learn that activist Sajjad al-Iraqi’s whereabouts remain unknown over three years after he was forcibly disappeared. On 19 September 2020, a group of armed men abducted Sajjad al-Iraqi for his role in the “Tishreen” [October] protests. Sajjad al-Iraqi is a prominent activist who had been involved in civil society activism for years.

I am also alarmed to learn that Sajjad al-Iraqi’s family have been subjected to numerous threats by people believed to be linked to the abductors and to the Popular Mobilization Units (PMU).

A family member told Amnesty International that during a meeting with Your Excellency nine months ago, you promised to follow up on Sajjad al-Iraqi’s case. However, to date, Sajjad al-Iraqi’s whereabouts remain unknown.

We call on Your Excellency to urgently order investigations to reveal the fate and whereabouts of Sajjad al-Iraqi and to ensure his family members are protected from threats and reprisals.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag är oroad över att höra att det fortfarande inte är känt var Sajjad al-Iraqi befinner sig trots att det gått över tre år sedan han utsattes för påtvingat försvinnande för sin roll i Tishreen (oktober) - protesterna. Den 19 september 2020 fördes han bort av en grupp beväpnade män. Sajjad al-Iraqi är en prominent aktivist som under åratal har varit involverad i civilsamhälles-aktivism.

Jag är också oroad över att höra att Sajjad al-Iraqis familj har utsatts för talrika hot av personer som har kopplingar till de som förde bort honom och till PMU, Popular Mobilization Units. En medlem av familjen berättade för Amnesty International att Ers excellens vid ett möte med familjen för nio månader sedan lovade att följa upp Sajjad al-Iraqis fall. Emellertid är det fortfarande okänt var Sajjad al-Iraqi befinner sig.

Vi uppmanar Ers excellens att skyndsamt utreda vad som har hänt Sajjad al-Iraqi och var han befinner sig och att ni ser till att hans familjemedlemmar skyddas från hot och repressalier.

Fotnot: En något kortare version publiceras också i nummer 4/2023.

UA: 104/23

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 28 december.


Fatta Pennan | 2023-11-22
Även publicerade i AmnestyPress #4/2023