Filippinerna, Israel/Palestina, Tunisien

Fatta Pennan | 2023-06-05
Även publicerade i AmnestyPress #2/2023

Filippinerna: Aktivister ”försvunna”

Sedan den 28 april är Dexter Capuyan and Gene Roz Jamil “Bazoo” de Jesus försvunna i Cordillera-regionen i norra Filippinerna. Familjerna har fått tillförlitlig information om att de bortförts av statliga säkerhetsstyrkor. De är båda aktiva i försvaret av urfolks rättigheter i området.
Dexter Capuyan har tidigare pekats ut av myndigheterna som påstådd ledare inom den kommunistiska NPA-gerillan. Så kallad rödsmetning, där människorättsförsvarare och aktivister kopplas till väpnade grupper, har använts av myndigheterna under årtionden.

Skriv till

Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr.
OIC, Department of National Defense
E-post: [email protected]

Dear Secretary Galvez
I am writing to express grave concern over the disappearance of Indigenous Peoples’ rights defenders Dexter Capuyan and Gene Roz Jamil “Bazoo” de Jesus. They were last seen in Taytay town, Rizal province, on 28 April. Their families have tried searching for them by visiting military and police facilities, but majority of these facilities have denied them assistance.

I call on you to:
* Clarify the fate and whereabouts of Capuyan and de Jesus; ensure a prompt, thorough, independent, impartial, transparent and effective investigation into their disappearance.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att uttrycka min starka oro över att Dexter Capuyan och Gene Roz Jamil “Bazoo” de Jesus, försvarare av urfolksrättigheter, har försvunnit. De sågs senast den 28 april i staden Taytay i provinsen Rizal. Deras anhöriga har försökt hitta dem genom att besöka förläggningar för polis och militär men vid majoriteten av besöken har de nekats att få några svar.

Jag ber er att klargöra vad som hänt Capuyan och de Jesus och var de befinner sig samt att genomföra en skyndsam, oberoende, opartisk, transparent och effektiv undersökning av deras försvinnande.
Högaktningsfullt,

UA: 50/23


Israel/Palestina: Biståndschef från Gaza dömd i Israel

Den 30 augusti 2022 dömdes Mohammed al-Halabi, chef för den humanitära biståndsorganisationen World Vision i Gaza, till tolv års fängelse av en domstol i Beersheba i södra Israel. Han hade då suttit häktad i sex år anklagad för att ha finansierat ”terrorism” genom att ha förskingrat pengar som ska ha gått till Hamas, som styr i Gaza.

Inga bevis för anklagelsen har presenterats och hans arbetsgivare, liksom Australiens utrikesdepartement – som är en viktig bidragsgivare – har granskat ekonomin och avvisat Israels anklagelser.

Skriv till

Minister of Justice
Yariv Levin
Ministry of Justice, 29 Salah Al-Din St,
Jerusalem 91010, Israel
Fax: +972-(0)2-6288618
E-post: [email protected]

Dear Minister Levin,

I am writing to you about Mohammed al-Halabi, a civil engineer and a humanitarian worker from Gaza City, who is currently serving a 12-year sentence in Ramon Prison, southern Israel, after a flawed process on charges of financing “terrorism” that remain unsubstantiated and appear to be an attempt to delegitimise and intimidate the humanitarian sector and its workers. He filed an appeal against his conviction before the Israeli High Court. The first hearing, scheduled for 17 May, was postponed.

Mohammed al-Halabi, who was formerly the head of the Gaza office of the US-based charity World Vision, spent six years in detention pending trial. He was interrogated without legal representation, tried in secret hearings with multiple postponements and over 170 sessions, and convicted on secret evidence.

I call on you to quash the wrongful conviction of Mohammed al-Halabi, drop the fabricated charges against him, discount all statements obtained under torture, and ensure his prompt release unless he is given a re-trial in proceedings that meet international standards for fair trials.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver till er om Mohammed al-Halabi, civilingenjör och biståndsarbetare från Gaza City. Han avtjänar ett straff på 12 års fängelse i Ramon-fängelset i södra Israel efter en bristfällig process. Han anklagades för att ha finansierat ”terrorism”, anklagelser som är ogrundade och verkar vara ett försök att skrämma den humanitära sektorn.

Mohammed al-Halabi, som tidigare var chef i Gaza för den USA-baserade välgörenhetsorganisationen World Vision, hade suttit i häkte i sex år före rättegången. Han förhördes utan närvaro av advokat och dömdes i en rättegång bakom stängda dörrar med talrika uppskov. Inte mindre än 170 rättegångssessioner hölls och han dömdes med hemliga bevis. Han har uppgett att han torterades under förhören.

Jag ber er att upphäva den felaktiga domen mot Mohammed al-Halabi, lägga ner det fabricerade åtalet mot honom och bortse från alla utsagor som har framkommit under tortyr samt se till att han skyndsamt friges om han inte får en ny rättegång som håller internationell standard för rättvisa rättegångar.

Högaktningsfullt,

UA: 45/23

Fotnot: En något kortare version publiceras också i Amnesty Press 2-2023.


Tunisien: Oppositionspolitiker i häkte

I Tunisien fortsätter tillslagen mot politisk opposition sedan president Kaïs Saïed sommaren 2021 gav sig själv omfattande maktbefogenheter. Minst tio personer är häktade sedan i februari, misstänkta bland annat för försök att ”ändra statens natur” vilket kan ge dödsstraff. Bland de häktade finns Chaima Issa och Jaouhar Ben Mbarek, som båda tillhör ledarskapet i Nationella räddningsfronten, samt Khayam Turki, tidigare ledare för oppositionspartiet Ettakatol.

Skriv till

President of the Republic Kaïs Saïed
Route de la Goulette
Site archéologique de Carthage, Tunisien
E-post: [email protected]
Twitter: @TnPresidency

Your Excellency,
I write to you to express my grave concern over the investigation and detention of opposition figures Chaima Issa, Jaouhar Ben Mbarek and politician Khayam Turki.

They are being investigated in relation to trumped up charges of conspiracy under 10 articles of the Tunisian Penal Code including Article 72, which mandates the death penalty for trying to “change the nature of the state”. They also face a dozen charges under a 2015 counterterrorism law including Article 32, which mandates up to 20 years of imprisonment for "forming a terrorist organization".

I urge you to immediately release Chaima Issa, Jaouhar Ben Mbarek and Khayam Turki and drop all charges against them as they stem solely from the exercise of their human rights or peaceful dissent.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att uttrycka min allvarliga oro över undersökningen mot och fängslandet av oppositionspersonligheterna Chaima Issa, Jaouhar Ben Mbarek och Khayam Turki.

De undersöks i relation till falska anklagelser om konspiration i enlighet med tio paragrafer i den tunisiska brottsbalken. Bland paragraferna finns nummer 72 som kan ge dödsstraff för försök ”att förändra statens natur”.

De anklagas också för ett dussin anklagelser i enlighet med 2015 års lag mot terrorism, däribland artikel 32 som kan ge upp till 20 års fängelse för ”bildande av en terroristorganisation”.

Jag ber er att omedelbart frige Chaima Issa, Jaouhar Ben Mbarek och Khayam Turki och lägga ner alla åtalspunkter mot dem eftersom det enbart handlar om deras användande av sina mänskliga rättigheter eller ett fredligt sätt att ha en annan åsikt.

Högaktningsfullt,

UA: 52/23


x: x


Fatta Pennan | 2023-06-05
Även publicerade i AmnestyPress #2/2023