Kamerun: Fredsaktivist fängslad

Fatta Pennan | 2023-03-13
Även publicerad i AmnestyPress #1/2023

Fredsaktivisten Abdul Karim Ali har godtyckligt hållits fängslad sedan 11 augusti 2022 utan att något åtal har väckts. Några förklaringar för fängslandet har inte getts men han uppges ha förhörts om en video han gjorde den 9 juli 2022 där han fördömde ett militärt befäl för att ha torterat civila. Abdul Karim Alis familj har tvingats gömma sig efter att ha mottagit hot och hans fru varnades för att försöka slå larm utanför Kamerun om mannens situation.

Skriv till

H.E Joseph Beti Assomo
Minister of Defence of the Republic of Cameroon
Ministry of Defence
Boulevard de la Réunification
B.P. 1162
Yaoundé, Kamerun

E-post: [email protected]

To His Excellency,
I am writing to request your urgent attention to the case of Abdul Karim Ali, a prominent Cameroonian peace activist who has been in detention without charge since 11 August 2022. Abdul Karim Ali ran the Peace Research Center and he was a vocal advocate of the Swiss-led mediation process as a way out of the Anglophone crisis. Two of his friends, Rabio Enuah and Yenkong Sulemanu, have also been detained in relation to their connection with him.
While no formal reason has been given for his detention, he was interrogated repeatedly about a video he made on 9 July 2022 denouncing a Cameroonian military chief known as ‘Moja Moja’ for reportedly torturing civilians.
I urge you to ensure that Abdul Karim Ali, Rabio Enuah and Yenkong Sulemanu are immediately released or charged with a recognizable criminal offence.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att fästa er uppmärksamhet på fallet Abdul Karim Ali, en prominent kamerunsk fredsaktivist som har suttit i häkte utan åtal sedan 11 augusti 2022. Abdul Karim Ali har lett Peace Research Center och var en förespråkare för den schweizisk-ledda medlingsprocessen för att hitta en väg ut ur den anglophona krisen (sedan flera år tillbaka pågår ett väpnat uppror i de engelsktalande delarna av Kamerun). Två av Abdul Karim Alis vänner; Rabio Enuah och Yenkong Sulemanu har också fängslats.
Inget formellt skäl till fängslandet har angetts men han har upprepade gånger förhörts om en video han gjorde den 9 juli 2022 där han fördömde ett kamerunskt militärt befäl känd som ”Moja Moja” som anklagas för att ha torterat civila.
Jag ber er att se till att Abdul Karim Ali, Rabio Enuah och Yenkong Sulemanu antingen omedelbart friges eller åtalas för ett igenkännligt brott.

Högaktningsfullt

UA: 1/23

Fatta Pennan | 2023-03-13
Även publicerad i AmnestyPress #1/2023